NYHED 12.01.22

Efterlysning: Flere ledende stemmer i samtalen om ligestilling og diversitet

Et år efter #MeToo's anden bølge skyllede ind over Danmark og offentliggørelsen af mere end 180 personlige vidnesbyrd om sexisme i arkitektfaget, er det blevet legitimt at tale om manglende diversitet og ligestilling i faget. Men der er behov for flere stemmer i debatten– også fra ledelserne. Det mener MAA’erne Christine Bjerke og Simen Sorthe.

Arkitektforeningens arbejdsgruppe har været i gang siden medio 2021. Senest har gruppen udarbejdet 10 anbefalinger til, hvordan foreningen kan arbejde for øget diversitet i faget.

Vil du være en del af Arkitektforeningens diversitetsplatform – eller høre mere? Så kontakt:

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

”Jeg er helt vild med at én i hendes position ytrer sig”, siger Simen Sorthe med reference til indlægget fra Dorte Mandrup og hendes medpartner Frants Nielsen i Berlingske Tidende i weekenden.

”Tidligere har man hørt om, at folk blev fyret, hvis de forsøgte at sige fra over for sexisme og magtmisbrug, men nu er der én med en lederposition, der tager ordet. Det kunne jeg godt tænke mig der var flere, der gjorde,” fortsætter han.

Det er blevet normalt at tale om sexisme og diversitet, men virksomhederne gør for lidt

Simen Sorthe er en del af den arbejdsgruppe, der tilbage i september afleverede 10 anbefalinger til, hvordan Arkitektforeningen kan være med til at fremme diversitet og ligestilling – blandt andet sammen med Christine Bjerke, som har ledet arbejdsgruppen.

De to MAA’ere har oplevet stor interesse for deres arbejde, og de er ikke i tvivl om, at det har åbnet for en begyndende kulturforandring – sammen med de andre initiativer og aktiviteter, der har været sat i gang i 2021, særligt af Foreningens for Byggeriets Samfundsansvar, Byens Netværk, Equality Collaborative på Arkitektskolen Aarhus samt arkitekterne bag vidnesbyrdindsamlingen og FAODs sexisme undersøgelse.

”Før var sexisme og magtmisbrug i arkitektbranchen noget vi kun talte om ved kaffemaskinen og i det skjulte. Nu er det taget ind i det offentlige rum,” fortæller Simen og fortsætter:

”Jeg kunne godt drømme om, at flere magtfulde mennesker indser, at de skal komme på banen og lære af andre brancher, hvordan man ikke skal agere – for eksempel af mediebranchen, som var alt for længe om at tage problemet alvorligt. Og jeg håber, vi kan få en mere omsorgsfuld og respektfuld samtale om, hvordan vi skal udvikle vores branche.”

Vil du være en del af Arkitektforeningens diversitetsplatform – eller høre mere? Så kontakt:

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

“Jeg kunne godt drømme om, at flere magtfulde mennesker indser, at de skal komme på banen ”

Simen Sorthe, arkitekt MAA

Vi skal holde fast i de gode ting i vores kultur og tale om fremtidsscenarierne

Simon Sorthe og Christine Bjerke efterlyser nu, at der kommer flere stemmer med i dialogen om, hvordan branchen kan udvikle sig. Men de fornemmer også stilhed fra et traditionsrigt fag, der til dels er bygget op omkring mesterlæren:

”Stilheden kommer måske især fra de ældre generationer, der har været med til at udvikle faget til det, det er i dag – og lige pludselig ser, at den kultur, de har stået for, bliver forkastet. Men det er ikke det, der er i gang. Diskussionen handler om, hvordan vi gerne vil have fremtiden skal se ud. Hvordan vil vi gerne udvikle faget og videreudvikle den arkitektoniske kvalitet? Det er noget, der skal ske i dialog på tværs af køn og generationer, alder og så videre,” mener Christine Bjerke.

Artiklen fortsætter længere nede

Foto: Laura Stamer

10 anbefalinger til at fremme diversitet og ligestilling i faget

I løbet af 2021 har en arbejdsgruppe bestående af 9 medlemmer udarbejdet 10 anbefalinger til, hvordan Arkitektforeningen kan arbejde med at fremme diversitet og ligestilling i faget. Her kan du se anbefalingerne og foreningens tilbagemelding.

Se anbefalingerne

10 anbefalinger – og hvad så nu?

Efter arbejdsgruppens anbefalinger blev afleveret til Arkitektforeningens bestyrelse i september 2021, har de været præsenteret og diskuteret på et åbent Teams-møde og med Arkitektforeningens direktør Lars Autrup. Foreningen er nu klar til næste skridt.

”Anbefalingerne fra arbejdsgruppen er et rigtig godt udgangspunkt for det videre arbejde med at fremme en kulturforandring med fokus på diversitet og ligestilling. Det vigtige er nu, at vi understøtter det momentum, der er i den voksende gruppe af engagerede og vægtige stemmer fra faget, der arbejder for forandringen. Samtidig vil vi tage opfordringen op om at række ud til skolerne og vores søsterorganisationer i arkitektfaget og skubbe på for, at vi som organisationer understøtter behovet for viden og data, der kan give et mere præcist billede af, hvordan det ser ud med diversiteten og ligestillingen i dag, og hvilke barrierer, der er på spil i vores fag,” udtaler Lars Autrup.

Verdenskongressen i 2023 er næste milepæl

I 2023 vil hele verdens arkitekter være samlet til UIA’s verdenskongres i København under temaet Sustainable Future – Leaving No One Behind. Verdenskongresen er oplagt som diversitetsgruppens næste store milepæl, mener Lars Autrup:

”Min ambition er, at vi kan præsentere vores kolleger fra resten af verden for et bud på, hvordan arkitektfaget kan gå foran i arbejdet med diversitet, og vise den, hvilken betydning arbejdet har for den måde, vi former vores byer og bygninger på. Derfor har vi opfordret arbejdsgruppen til at reflektere over, hvordan et relevant indlæg eller program kunne se ud.”

Det er en invitation, som arbejdsgruppen har taget til sig, og som de håber, mange flere vil bidrage med input og viden til:

”Jeg kan godt lide idéen om at bruge verdenskongressen som en milepæl. Vi skal være stolte af vores arkitekturtradition, men vi må også erkende, at der er problemer. Derfor synes jeg, det vil være fint at vise omverden, at vi også udvikler os på det område. Både for at skabe bedre arkitektur og bedre forhold for alle arkitekter,” mener Simen Sorthe.

“Det kunne være enormt interessant at bruge verdenskongressen til at præsentere og diskutere fremtidsscenarier for arkitekturen med fokus på diversitet. ”

Christine Bjerke, arkitekt MAA

Christine Bjerke ser også verdenskongressen som en oplagt mulighed for at blive klogere sammen:

”Det kunne være enormt interessant at bruge verdenskongressen til at præsentere og diskutere fremtidsscenarier for arkitekturen med fokus på diversitet. For hvad nu hvis der kom højere diversitet i rollerne som kreative ledere i virksomhederne? Hvis der kom højere diversitet på uddannelsesinstitutionerne?”

Åben platform skal sikre, at vi får alle gode kræfter med

Arbejdsgruppen har oplevet stor interesse for deres arbejde og vil derfor nu række ud til flere ved at skabe en platform i Arkitektforeningen. Den skal dels sikre en fremdrift i Arkitektforeningens arbejde og danne ramme for en tættere dialog og samarbejde med nogle af de andre grupper, som arbejder med diversitet i arkitektfaget. Samtidig skal den give plads for arkitekter, som måske ikke ønsker at binde sig til en arbejdsgruppe, men ønsker at følge og støtte op om forandringen.

Et af de første initiativer i 2022 bliver, når pandemien tillader det, at invitere alle, der er nysgerrige eller engagerede i debatten, til arrangementet – Diversity Beer – for at lære hinanden at kende. Her vil man kunne høre om mere om Arkitektforeningens diversitetsplatform samt tanker og initiativer fra de andre engagerede kræfter. Og selv om det så småt går fremad, når det handler om at tage de svære diskussioner, er det også nu flere vægtige stemmer kan komme på banen, mener de to arkitekter.

Christine Bjerke: ”Flere føler, at det er blevet mere tilladt og normalt at tale om ligestilling og diversitet – det er ikke længere noget, man står alene med. Emnet er blevet lettere at tage op på sin arbejdsplads eller i andre kontekster. Desværre er der ikke sket så meget i virksomhederne, hvor vi stadig mangler at se, at der bliver taget et ledelsesmæssigt ansvar og kigget på de strukturer og arbejdsvilkår, der understøtter den skæve magtfordeling og sexismen. Så jeg håber at se mange flere i Dorte Mandrups position bidrage til dialogen om, hvordan vi kommer videre i de kommende år, også fra dem der synes det er svært.”

NB. Vil du med til Diversity Beer, så sæt kryds i kalenderen den 1. marts og hold øje med arrangementet, når det kommer i Arkitektforeningens kalender.

Foto: Daniel Rasmussen og Copenhagen Media Hub

Verdenskongres sætter fokus på verdensmål

UIA World Congress Copenhagen 2023

Hovedstaden kommer på den anden ende, når verdens arkitekter kommer til kongres i juli 2023 for at tale arkitektur og verdensmål. Men også resten af landet kan berede sig på at få besøg. Arkitektforeningen er vært for UIAs verdenskongres for arkitekter i 2023. Temaet er FN’s verdensmål.

Læs mere
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +