NYHED 20.05.19

Få styr på arkitektarbejdets vigtigste grundlag

At kende Bygningsreglementet er nødvendigt for at kunne holde idé og virkelighed op mod hinanden og for at kunne arbejde sammen på lige fod med byggeriets øvrige parter. Riv en dag ud af kalenderen - få styr på reglerne og undgå fejl.

Kurset Basisviden om Bygningsreglementet giver dig det vigtigste overblik på en enkelt dag. Vi har spurgt underviser Asger Juul, arkitekt MAA, hvad du får med hjem fra kurset.

Hvorfor er det nødvendigt at kende Bygningsreglementet som instrument?
”Det er nødvendigt og nyttigt af flere grunde: for det første udgør Bygningsreglementet det væsentligste lovgrundlag for arkitektarbejdet og derfor er det selvfølgelig en fordel i hvert fald at have sat sig ind i hovedtrækkene, så basale regler ikke bliver overtrådt med det arbejde, man udfører.

I forhold til det rådgiveransvar, man har som arkitekt, er det nødvendigt at kende reglementet, fordi ukendskab øger risikoen for at lave fejl og dermed pådrage sig erstatningspligt. Det er vigtigt at huske, at man jo altså ikke fritages for ansvar, fordi man ikke har sat sig ind i loven.

Og endelig er det i forhold til samarbejdet med andre nødvendigt at kende Bygningsreglementet, fordi det benyttes af alle – også bygherrer, ingeniører og entreprenører. Byggeriets andre parter forudsætter derfor, at arkitektens projekt selvfølgelig er i overensstemmelse med Bygningsreglementet.”

Hvem er kurset rettet imod?
”Kurset er rettet imod projekterende arkitekter, som ønsker at blive mere fortrolig med Bygningsreglementet og dets anvendelsesområde. Det kan både være nyuddannede, dem som i en periode har beskæftiget sig med andet end projektering, eller dem som måske føler sig ”rustne” og mangler et overblik og en opdatering.

For alle gælder det, at generel projektkvalitet har brug for et løbende tjek af overensstemmelsen imellem ide/forslag og virkelighed/rammer for at nå målet – derfor er det nyttigt at have kendskab til Bygningsreglementet.”

Hvad får man som deltager med hjem?
”Kursusdagen giver først og fremmest et overblik i forhold til Bygningsreglementets relation til anden lovgivning. Og så bliver det belyst, hvilket kendskab omgivelserne kan forvente, at den projekterende arkitekt har til reglementet og hvordan det anvendes i praksis.

Der er al mulig grund til at rive en dag ud af kalenderen og få denne basisviden – det lønner sig på den lange bane at kunne sit grundlæggende stof.”

Kurset afholdes online den 6. og 8. april , læs mere og tilmeld dig her

Kurser hos Arkitektforeningen

Leder du efter dit næste kursus?

Se kursusoversigt
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +