NYHED 26.06.24

Fem stærke visioner for fremtidens hovedstadsområde er fundet

Nye diger og fjordlandskaber, der sikrer kysterne ved stormflod. Vilde skov- og naturarealer, der binder forstadens beboere, by- og boligområder sammen. Og et overdækket motorvejsnet, der skaber plads til nye grønne landskaber. Det er nogle af de visionære bud på udviklingen af hovedstadsområdet, som går videre i konkurrencen Fingerplan 2.0.

COBE's forslag ”Der er ingen ende på København”. Se illustrationen ubeskåret nedenfor.

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Hele hovedstadsområdet er i rivende udvikling, og den velkendte Fingerplan, der fejrede 75-års jubilæum sidste år, er under pres. Dette var afsættet for den åbne idékonkurrence ”Fingerplan 2.0”, der blev udskrevet tidligere i år af Arkitektforeningen København med støtte fra Dreyers Fond.

Nu er den første fase af idékonkurrencen afsluttet, og et enigt bedømmelsesudvalg har udpeget fem stærke visioner, der skal viderebearbejdes til egentlige forslag.

Vilde og visionære idéer fra danske og udenlandske teams

Interessen for at udfordre vanetænkningen og skabe et bæredygtigt alternativ til den eksisterende fingerplan har da også været stor. Hele 43 teams fra både Danmark og udlandet har budt ind med overraskende, vilde og visionære idéer til udviklingen af fremtidens hovedstadsområde. Særligt fem teams udskilte sig og går nu videre til næste fase. De fem vinderforslag arbejder blandt andet med en helt ny bystruktur på Sjælland, hvor det centrale København, Roskilde og Hillerød udgør tre knudepunkter i et fremtidigt urbant kredsløb; et dige- og fjordlandskab ved kystzonerne som ny klimasikring; en overdækning af motorvejsnettet, så der skabes plads til mere bynær natur; samt en ”hyper-loop” forbindelse, der knytter hele Øresundsregionen tættere sammen; og et nyt bud på en hovedstadsregion, hvor naturen sætter retningen for fremtidens udvikling.

I oplægget er deltagerne blevet bedt om at forholde sig til The Copenhagen Lessons‘ 10 principper for bæredygtig byggeadfærd, og de udvalgte forslag taler alle ind i en fremtid, hvor vi fokuserer på at bruge eksisterende ressourcer, og hvor naturen kommer langt mere i centrum både i storbyen og i forstaden.

Lars Autrup, som er direktør i Arkitektforeningen og sidder med i bedømmelsesudvalget, er imponeret over kvaliteten og kreativiteten i de indsendte forslag:

”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der har været mange svære fravalg. Vi har fået mange fantastisk gode bud på, hvordan fremtidens hovedstadsområde kan udformes fra et bredt spænd af tegnestuer. Og jeg er særligt glad for, at vi i en anonym konkurrence er endt med at udpege fem vinderforslag, der kommer fra både den etablerede elite inden for planlægning til de yngre vækstlagstegnestuer. Det tegner godt for fremtiden.”

De 5 udvalgte visioner, der skal viderebearbejdes, er:

”Der er ingen ende på København” af COBE A/S

”Fingerplan 2.0” af Gründl Haahr Arkitekter ApS

”En decentral organisme vokser frem” af Tegnestuen Vandkunsten A/S

”Kredsløb” af Nordland Arkitekter ApS

”Mere landskab – mere by!” af MASU Planning ApS

Ud over de fem udvalgte visioner er fem forslag blevet tildelt en hædrende omtale.

Læs videre under billederne.

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Hædrende omtaler

”Nær salten” af Thing Brandt Landskab ApS

”Mere for flere med mindre” af NIRAS A/S

”En meget grønnere fingerplan” af Pasgaard Arkitektkontor & LYTT Architecture A/S

”Fingrene væk!” af SLETH A/S

”Tid til at række ud” af URBAN POWER

Det videre forløb

De fem udvalgte teams skal nu viderebearbejde og konkretisere deres visioner, og den endelige vinder af konkurrencen afsløres i starten af januar 2025. Alle præmierede forslag samles i en dommerbetænkning, der sammen med udpluk af andre forslag fra konkurrencen skal fungere som idékatalog for den fremadrettede udvikling af hovedstadsområdet.

Bedømmelsesudvalget var imponerede over kvaliteten i de indsendte visioner og ser frem mod at genbesøge de fem visioner i efteråret, når de er blevet viderebearbejdet og konkretiseret.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +