NYHED 18.03.20

Fokus skal flyttes fra energiforbrug til CO2 udledning

I starten af denne uge lancerede regeringens klimapartnerskab for bygge- og anlægssektoren sine anbefalinger.

Gellerup Parken. Foto: SLA

I starten af denne uge, mens store dele af Danmark lukkede ned, lancerede regeringens klimapartnerskab for bygge- og anlægssektoren sine anbefalinger. Klimapartnerskaberne er regeringens samarbejde med 13 forskellige relevante brancher, som har til opgave at udvikle idéer som kan bremse klimaforandringerne, anvise tiltag der bidrager til 70% CO2 reduktion i 2030 og endelig gøre Danmark til internationalt foregangsland i den grønne omstilling.

Arkitektforeningen kvitterer for et rigtig godt arbejde, hvor også adskillige arkitekter MAA har bidraget i arbejdsgrupperne. Anbefalingerne viser, at bygge- og anlægssektoren tager ansvar for denne vigtige og bundne samfundsomstilling. Arkitektforeningen har i flere sammenhænge peget på, at det er vigtigt – og mest bæredygtigt at der kommer et skift i overordnet fokus fra samlet energiforbrug til samlet CO2 udledning i en bygnings levetid og at byginger i vidst muligt omfang genanvendes og ombygges frem for at bygge nyt. Dette er glimrende illustreret ved Vandkunstens LCA-beregninger af klimabelastningen ved at rive dele af Gellerup planen ned, som Politiken Byrum har været så venlige åbne op for.

Bygge- og anlægssektoren er afgørende, hvis Danmark skal nå i mål med den grønne omstilling. Det skyldes ikke mindst, at vores bygningsmasse står for hele 40% af Danmarks samlede energiforbrug. Samtidig står bygninger, broer og veje for 30 % af Danmarks CO2 udledning. Med andre ord. Bygge- og anlægssektoren er særdeles relevant i den grønne omstilling mod 70 % CO2 reduktion i 2030.

Arbejdet i klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren har været organiseret i 5 arbejdsgrupper som har udarbejde 5 såkaldte grønne byggesten. De grønne byggesten viser vejen til en samlet CO2 reduktion på 5.800.000 tons CO2 pr. år. frem mod 2030.

De 5 grønne byggesten er (med angivelse af reduktioner i tons CO2 pr. år i parentes):

  • Intelligent styring og energirenovering (1,25 mio. ton CO2/år)
  • Fra sort til grøn opvarmning (1,80 mio. ton CO2/år)
  • CO2-regnskab for bygninger (1,13 mio. ton CO2/år)
  • Fossilfri byggepladser (530.000 ton CO2/år)
  • Energimærker til alle bygninger

Set fra arkitektens stol er det byggesten 1 og 3 som er særlig relevant for arkitektstanden. Det gælder blandt andet om at energieffektivisere bygningsmassen, og dermed skære ned på CO2 udledningen, samtidig med, at der skabes bedre sundhed og trivsel i bygningerne. Det handler om at ændre mindsettet i byggebranchen med et skift i fokus fra økonomisk til totaløkonomisk. Det handler også om at lave CO2 regnskaber for byggerier i fremtiden. Det skal blandt andet være et krav i den kommende frivillige bæredygtighedsklasse og bygningsreglementet fra 2021.

Læs alle anbefalingerne i hovedrapporten fra Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren.

Cookies

På arkitektforeningen.dk bruger vi cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på arkitektforeningen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +