NYHED 18.03.20

Fokus skal flyttes fra energiforbrug til CO2 udledning

I starten af denne uge lancerede regeringens klimapartnerskab for bygge- og anlægssektoren sine anbefalinger.

Gellerup Parken. Foto: SLA

I starten af denne uge, mens store dele af Danmark lukkede ned, lancerede regeringens klimapartnerskab for bygge- og anlægssektoren sine anbefalinger. Klimapartnerskaberne er regeringens samarbejde med 13 forskellige relevante brancher, som har til opgave at udvikle idéer som kan bremse klimaforandringerne, anvise tiltag der bidrager til 70% CO2 reduktion i 2030 og endelig gøre Danmark til internationalt foregangsland i den grønne omstilling.

Arkitektforeningen kvitterer for et rigtig godt arbejde, hvor også adskillige arkitekter MAA har bidraget i arbejdsgrupperne. Anbefalingerne viser, at bygge- og anlægssektoren tager ansvar for denne vigtige og bundne samfundsomstilling. Arkitektforeningen har i flere sammenhænge peget på, at det er vigtigt – og mest bæredygtigt at der kommer et skift i overordnet fokus fra samlet energiforbrug til samlet CO2 udledning i en bygnings levetid og at byginger i vidst muligt omfang genanvendes og ombygges frem for at bygge nyt. Dette er glimrende illustreret ved Vandkunstens LCA-beregninger af klimabelastningen ved at rive dele af Gellerup planen ned, som Politiken Byrum har været så venlige åbne op for.

Bygge- og anlægssektoren er afgørende, hvis Danmark skal nå i mål med den grønne omstilling. Det skyldes ikke mindst, at vores bygningsmasse står for hele 40% af Danmarks samlede energiforbrug. Samtidig står bygninger, broer og veje for 30 % af Danmarks CO2 udledning. Med andre ord. Bygge- og anlægssektoren er særdeles relevant i den grønne omstilling mod 70 % CO2 reduktion i 2030.

Arbejdet i klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren har været organiseret i 5 arbejdsgrupper som har udarbejde 5 såkaldte grønne byggesten. De grønne byggesten viser vejen til en samlet CO2 reduktion på 5.800.000 tons CO2 pr. år. frem mod 2030.

De 5 grønne byggesten er (med angivelse af reduktioner i tons CO2 pr. år i parentes):

  • Intelligent styring og energirenovering (1,25 mio. ton CO2/år)
  • Fra sort til grøn opvarmning (1,80 mio. ton CO2/år)
  • CO2-regnskab for bygninger (1,13 mio. ton CO2/år)
  • Fossilfri byggepladser (530.000 ton CO2/år)
  • Energimærker til alle bygninger

Set fra arkitektens stol er det byggesten 1 og 3 som er særlig relevant for arkitektstanden. Det gælder blandt andet om at energieffektivisere bygningsmassen, og dermed skære ned på CO2 udledningen, samtidig med, at der skabes bedre sundhed og trivsel i bygningerne. Det handler om at ændre mindsettet i byggebranchen med et skift i fokus fra økonomisk til totaløkonomisk. Det handler også om at lave CO2 regnskaber for byggerier i fremtiden. Det skal blandt andet være et krav i den kommende frivillige bæredygtighedsklasse og bygningsreglementet fra 2021.

Læs alle anbefalingerne i hovedrapporten fra Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +