NYHED 02.02.22

Fredningsforslag: Ringbo som ikon på forstadens velfærdsarkitektur

Ringbo i Bagsværd, som er tegnet af en af Danmarks anerkendte velfærdsarkitekter Hans Chr. Hansen, er kommet i søgelyset. Det cirkulære bygningsværk er ikonisk for 1960’ernes velfærdsarkitektur, men trods tidligere fredningsforsøg, står det i dag til nedrivning. Nu har Arkitektforeningen indsendt et nyt fredningsforslag.

Foto: Jens Kristian Seier

For yderligere information kontakt:

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Arkitektforeningen har netop indsendt et nyt forslag om fredning af bygningsværket Ringbo i Bagsværd til Slots- og Kulturstyrelsen. Det sker i håbet om at, politikere og fredningsmyndighederne vil kaste nyt lys på sagen efter at, et fredningsforslag blev afvist i 2016.

Kommunerne bør leve op til egne idealer om bæredygtighed og kulturarv

I efteråret 2021 vedtog Gladsaxe Kommune en ny lokalplan, der gjorde det muligt at rive bygningerne ned og bygge nyt på grunden. Det har fået Arkitektforeningen og en gruppe vægtige arkitekter som Dorte Mandrup, Lars Juel Thies og Mogens A. Morgen til at sætte fokus på Ringbos kulturelle og arkitektoniske kvaliteter, for at få politikerne og fredningsmyndighederne til at besinde sig.

”Vi har at gøre med et arkitektonisk velfærdsbyggeri uden sidestykke, som uden en faglig plausibel forklaring er afvist som bevaringsværdigt i 2016. Både fagfolk og politikere ved, at det er langt mere bæredygtigt at bevare end at rive ned, og jeg mener, at vi har brug for at bevare vores kulturarv som en del af vores historie – herunder vores velfærdshistorie. Vi skal som ansvarlige beslutningstagere både udvikle ny kvalitet, men så sandelig også bevare den kvalitet som vi allerede har. Derfor håber vi, at vores fredningsforslag vil få politikere og fredningsmyndighederne til at tænke sig om en ekstra gang i forhold til Ringbo”, udtaler Johnny Svendborg, formand for Arkitektforeningen.

Efterkrigstidens bygninger truet

Med sagen om Ringbo ønsker Arkitektforeningen desuden at sætte fokus på behovet for at bevare udvalgte byggerier fra efterkrigstiden og opbygningen af velfærdssamfundet.

”Ringbo er et mønstereksempel på byggeri fra den tid, hvor forstadskommunerne vokser op med hverdagsbygninger som skoler, idræts- og svømmehaller, plejehjem og almene boliger – opført med store tanker om værdien af lys og luft. De er bygget på et tidspunkt, hvor man eksperimenterede med nye materialer og byggeteknikker og tjener som forbillede for arkitekter fra hele verden i dag,” fortæller Johnny Svendborg

I dag er mange af bygningerne fra efterkrigstiden truet, fordi de ikke umiddelbart lever op til nutidens funktionskrav og komfortniveau. Men flere af dem er bevaringsværdige og kan transformeres til nye formål, og det bør kommunerne have øje for, mener Arkitektforeningen. For Ringbos vedkommende vurderer eksperter, at bebyggelsen fortsat kan genanvendes og ombygges til f.eks. boliger.

For yderligere information kontakt:

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Kort om Ringbo

Ringbo i Bagsværd, som fungerer som bosted for udsatte borgere, har levet et skjult liv bag beplantning og høje hegn. Bag hegnet finder man Hans Christian Hansens ikoniske cirkulære bygningsanlæg fra 1963, der slynger sig kantet rundt om et eventyrligt landskabeligt rum, anlagt i harmoni med bygningen. Byggeriet står som et enestående og velbevaret eksempel på tidens rationalitet og ømhed.

Grunden og bebyggelsen var tidligere ejet af Københavns Kommune. I december 2020 købte Gladsaxe Kommune hovedparten af grunden. Efter afvisningen af fredningsforslaget i 2016 er det blevet besluttet at afvikle botilbuddet på stedet. Nu er der udsigt til, at byggeriet rives ned og planer om at opføre en ny institution samt boliger og en skole på området.

Formålet i Arkitektforeningens fredningsforslag lyder:

En fredning af Ringbo har til formål at bevare bygningsværket som et stærkt eksempel på velfærdsarkitektur fra opførelsesperioden. Først og fremmest fordi Ringbo-bebyggelsen er et arkitektonisk mesterværk uden sidestykke i dansk arkitektur. Men i lige så høj grad fordi vi har hårdt brug for ikoniske eksempler på velfærdssamfundets bygninger, som viser vores samfundsudvikling. I dette tilfælde fra en autoritær og ydmygende behandling af psykisk sårbare borgere til en mere horisontal og humanistisk tilgang. Hertil kommer udviklingen af de københavnske forstæder som stærke eksponenter for netop velfærden. Der er mulighed for at omdanne bygningerne til boliger (fællesskaber) og dermed skabe en ny anvendelse, når den nuværende institution lukker.

“Vi har brug for at bevare vores kulturarv som en del af vores historie – herunder vores velfærdshistorie. Derfor håber vi, at vores fredningsforslag vil få politikere og fredningsmyndighederne til at tænke sig om en ekstra gang i forhold til Ringbo,”

Johnny Svendborg, formand for Arkitektforeningen

Flere end 1000 underskrifter for bevaring af Ringbo

Udover fredningsforslaget har Arkitektforeningen på opfordring fra en række medlemmer, igangsat en underskriftsindsamling for at bevare Ringbo. Den er indtil videre underskrevet af mere end 1000 personer.

Tidslinje vedrørende fredningforslg

2014: Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur foreslår fredning

2016: Det Særlige Bygningssyn indstiller Ringbo til Fredning – hvorefter høring igangsættes. Det kommer der fire høringssvar ud af. Et for og tre imod. Herunder Københavns Kommunes økonomiforvaltning, der som ejer er imod. Det samme er Gladsaxe Kommune, der er planmyndighed.

2016: I november kommer Slots- og Kulturstyrelsen med en beslutning om ikke at frede Ringbo.

2021: Ny lokalplan for dele af området vedtages. Nyt institutionsbyggeri skal opføres.

Ringbo Gladsaxe Kommune

Fredningsforslaget

Arkitektforeningen har netop indsendt et nyt forslag om fredning af bygningsværket Ringbo i Bagsværd til Slots- og Kulturstyrelsen. Det sker i håbet om at politikere og fredningsmyndighederne, vil kaste nyt lys på sagen efter at et fredningsforslag blev afvist i 2016.

Læs fredningsforslaget
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +