NYHED 01.11.19

Helle Lassen modtager Genius

Arkitekt MAA og tidligere planchef i Hjørring Kommune Helle Lassen modtager æresbevisningen Genius for sit mangeårige engagement i faget og foreningsarbejdet.

Signe Frøkiær

Kommunikationsmedarbejder

+45 53 58 80 53

sf@arkitektforeningen.dk

Arkitektforeningens æresbevisning Genius tildeles personer, der i særlig grad har bidraget til foreningens formål, nemlig at fremme kvaliteten i planlægningen og udformningen af vore omgivelser og at agere ud fra et helhedssyn til fremme af arkitektonisk kvalitet.

Det har arkitekt MAA og byplanlægger Helle Lassen i den grad gjort gennem sit mangeårige virke som plan- og udviklingschef i Hjørring og som engageret medlem af foreningen. Derfor var det en stor fornøjelse for Arkitektforeningens formand, Johnny Svendborg, at overdrage diplomet til den nordjyske MAA’er i forbindelse med weekendens repræsentantskabsmøde. I begrundelsen skriver Johnny Svendborg:

Med en halv menneskealders erfaring som byplanlægger har Helle Lassen sat sit præg på store og vigtige arkitektoniske forandringer i Danmark. Med et sikkert blik for helhederne, med sans for detaljen, med kløgten til at gennemskue sammenhængene og sin uforlignelige evne til at kommunikere, formidle, forhandle og forstå vejene til opnåelse af den højeste arkitektoniske kvalitet hædres Helle Lassen med æresbevisningen Genius.

Helle Lassen er en forbilledlig arkitekt. Hun besidder et overblik og en særlig evne til – sammen med andre – at skabe arkitektoniske resultater, der rækker ud over det enkelte byggeri, rækker ud over sit sted og sin tid. Resultater af blivende kvalitet for de mange, som dagligt bevæger sig i og gennem byrum, landskaber og bygninger, som Helle Lassen på indsigtsfuld, indlevet vis har været medskaber af.

Signe Frøkiær

Kommunikationsmedarbejder

+45 53 58 80 53

sf@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +