NYHED 04.10.19

Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune modtager Byplanprisen 2019

Tornhøj/Kildeparken i Aalborg Øst har været et af Nordjyllands mest udsatte boligområder. Men udviklingen er vendt med en gennemgribende omdannelse af området. Tillid og samarbejde mellem boligselskab, beboere og kommune har været helt afgørende for processen. Projektet udløser Byplanprisen 2019 til Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune.

Tornhøj/Kildeparken i Aalborg Øst. Fotografi fra Dansk Byplanlaboratorium.

Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune har i samspil med investorer og fonde gennemført en stor omdannelse af Tornhøj/Kildeparken i Aalborg Øst. 1100 boliger er renoverede og der er etableret et nyt bydelscenter i Tornhøj. I bydelscenteret indgår det eksisterende bibliotek og kulturhus Trekanten, en ny offentlig park og en ny lys stiforbindelse, der er udvidet og omdannet til bydelens nye hovedgade. Himmerland Boligforening har i forbindelse med Kildeparken 2020 ligeledes opført et sundheds- og kvartershus med mere end 1.000 daglige besøgende. Huset omfatter 7.500 m2 med alle former for sundshedstilbud og en socialøkonomisk cafe. Og det har på mange måder givet et kæmpe løft til det udsatte område. Ved Det danske Byplanmøde d. 3. oktober i Køge blev det afsløret, at projektet belønnes med Byplanprisen 2019.

Postnummer 9220-stolthed

Det var en begejstret rådmand Hans-Henrik Henriksen (S) fra Aalborg Kommune, der modtog Byplanprisen.

“Vi er utroligt stolte både over at modtage prisen og selvfølgelig over den omdannelse vi har skabt i området sammen med Himmerland Boligforening. Vi er sluppet af med det slidte udtryk og Aalborg Øst har fået et centrum og en hovedgade, der binder bydelen sammen. Det fortjener området, hvor jeg oplever, at der er tillid mellem beboerne og ildsjæle, der bidrager til bydelens liv. Der har altid været en postnummer- 9220-stolthed og nu matcher den utroligt smukke og funktionelle bydel de mennesker, der bor der,” siger Hans-Henrik Henriksen.

Tillid, tillid, tillid

Direktør Ole Nielsen, der modtog prisen på vegne af Himmerland Boligforening, fremhævede samarbejdet og tilliden mellem de involverede i omdannelsen.

“En grundlæggende forudsætning for den store omdannelse vi har foretaget i området er tillid mellem alle de involverede. Og så har samarbejdet mellem boligforening og kommune været en selvfølge,” siger Ole Nielsen.

“Vi har haft beboerne i de 1100 boliger med hele vejen. De har været genhuset i 3 år og har skullet leve i byggerod i 6 år. I den sammenhæng er det vigtigt, at der er tillid og medejerskab. Det har været et helt afgørende fokus i arbejdet,” fortæller Ole Nielsen.

“Jeg vil også fremhæve, at vi i området efterfølgende har fået nyetableret 6 punkthuse med i alt 178 private udlejningsboliger. Det er med til at skabe variation og robusthed i området og styrker på alle måder den sociale sammenhængskraft, der er så vigtig,” siger Ole Nielsen

Variation og flow

Byplanpris-juryen fremhæver bl.a. den helhedsplan, der er grundlæg for omdannelsen af Tornhøj/Kildeparken i Aalborg. ”Helhedsplanen og kickstart-projektet gentænker fuldstændig 70-er planen.

Der er skabt nye klassiske boligveje og mulighed for fortovsparkering ved egen bolig i stedet for store øde parkeringspladser. Samtidig er de store græsplæner omdannet til et varieret landskab med søer vådområder.

Juryen fremhæver den klare fortælling og vision, innovationskraften, samarbejdet mellem aktørerne og den konsekvente kobling mellem investeringerne på tværs af parter og kommunale sektorer”. Og så lyder vurderingen, at ”modellen kan tjene som inspiration for andre kommuner og boligorganisationer, der skal i gang med den svære opgave det er at vende en negativ spiral i udsatte boligområder. Omdannelsen af boligområdet Tornhøj/Kildeparken i Aalborg var i skarp konkurrence med henholdsvis Aabenraa Kommune for en ambitiøs udviklingsplan for fremtiden købstad og med Partnerskab for Vestkystturisme for et samarbejde om bæredygtig turisme.

Byplanprisen siden 1996

Byplanprisen uddeles af Dansk Byplanlaboratorium og Arkitektforeningen til en kommune, en region eller en organisation, som har gjort ”en særlig indsats for at fremme gode, smukke eller innovative bymiljøer”. Prisen er uddelt siden 1996. I juryen for Byplanprisen sidder Lisbeth Nørskov Poulsen og Mads Rue, udpeget af Akademisk Arkitektforening, Jes Møller og Marie Stender, udpeget af Dansk Byplanlaboratorium samt Peer Frank, udpeget af Foreningen af Byplanlæggere

Læs mere om Byplanprisen

Se tidligere modtagere af

Byplansprisen

og vores andre æresbevisninger

Æresbevisninger
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +