NYHED 10.12.18

Historien om Åbenrå 34

Arkitektforeningen bor i Åbenrå 34, en tidligere præstegård i indre København. Her kan du læse om husets historie.

Åbenrå 34 set fra gaden i december 2019. Foto: Frederik Drejer

Arkitektforeningen bor i Åbenrå 34 i indre København. I en tidligere præstegård tegnet af Philip de Lange. Præstegården hørte til Reformert Kirke, som ligger lige ved siden af.

Vi flyttede ind i huset i december 2015. Inden da var gået en omfattende renovering, hvor det har været ambitionen at give husets sin autenticitet tilbage og danne rammen om Arkitektforeningens arbejde.

Oprindelig bygning

Den fransk-reformerte præstegårds historie hænger tæt sammen med Den Reformerte kirke, og begge bygninger blev opført på samme grund mellem Åbenrå og Gothersgade i 1690’erne. Grunden blev delt, så kirken opførtes på den ene halvdel, mens den anden blev forbeholdt residenser for kirkens to franske og to tyske præster. Omkring midten af 1690’erne stod de reformerte bygninger færdige.

Begge præstegårde gik imidlertid til under den store brand i København i 1728.

Musikhistorisk museum

Den franske menighed valgte at genopføre præsteboligerne i 1730-32 som et dobbelthus med en lang sammenhængende gadefacade. Huset var opført hvidkalket med sortglaserede tegl på taget.

Bygningen fortsatte som fransk præsteresidens indtil 1948, og 10 år senere blev det købt med henblik på at indrette musikhistorisk museum. Bygningen var på dette tidspunkt forsømt, sidehusets næstsidste fag havde sat sig kraftigt, og en stor istandsættelse var nødvendig.

Uskøn restaurering

Præstegården gennemgik derfor i 1963-65 en større restaurering, under ledelse af arkitekterne Jørgen Bo og Vilhelm Wohlert. På trods af de navnkundige ophavsmænd, endte restaureringen som en noget uskøn affære, og det var derfor også en del af Arkitektforeningens projekt at genfremkalde de oprindelige kvaliteter, da vi overtog.

Indretningen til museum medførte, at skillevæggen mellem de to selvstændige boliger i forhuset blev fjernet mod gaden i begge etager, og en del døråbninger blev flyttet og formentlig gjort højere. Der er dog stadig en del af de oprindelige gulve og paneler bevaret, ligsom de oprindelige vinduer – dog ikke rammerne – er bevarede i stor udstrækning. Skodderne og panelere på vinduesvæggene vurderes også at være oprindelige.

De Lange eller Du Sart?

Som nævnt associeres bygningen med Philip de Lange, men muligvis er ophavsmanden til bygningen arkitekter Felix du Sart, som Philip de Lange af og til anvendte som arkitekt. Der er i hvert fald motiver i facadens ornamentering der peger på ligheder med andre af Du Sarts værker.

Fakta om huset

Fransk Reformert Præstegård er tegnet af arkitekt Philip de Lange (1704-1766) og opført i 1730-32

Bygningen har siden midten af 1960’erne fungeret som Musikhistorisk Museum under Nationalmuseet.

Adressen er central med blot få minutters gåafstand til Nørreport Station.

Den fredede ejendom ejes i dag af Karberghus A/S, der besidder og udlejer flere historiske ejendomme i det indre København

Restaurering og ombygning af den gamle præstegård blev gennemført af Ole Hagen Arkitekter A/S, i samarbejde med Arkitektforeningen.

Sådan så huset i Åbenrå ud i 1964.
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +