NYHED 07.04.17

Høringssvar: Bygningsfredningsloven

Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (bevaring af særlige kulturarvsmæssige samlinger) L 148

Arkitektforeningen takker for det tilsendte materiale og for muligheden for at afgive høringssvar om forslaget til ændring af lov om bygningsfredning m.v. Spørgsmålet om, hvordan vi bedst forvalter vores fælles bygningskulturarv er yderst vigtigt. Vore fysiske omgivelser er helt afgørende for, hvordan vi som mennesker skaber vores identitet, de fortæller os noget om, hvad det er for et samfund, vi er en del af, hvordan vi er blevet dem, vi er, og bygningskulturarven er med til at give os faste holdepunkter i en stadig mere flygtig verden.

Arkitektforeningen lægger vægt på, at bygningsfredningsloven til enhver tid er udformet på en måde, der tager hensyn til de særlige kvaliteter og særpræg, som gør historiske bygninger – og de samlede miljøer de med deres interiør og eksteriør er med til at skabe – bevarings- og fredningsværdige for eftertiden. Loven, sammensætningen af og arbejdsdelingen mellem de institutioner, den forvaltes igennem, herunder Det Særlige Bygningssyn, bør derfor kun ændres efter grundigt forudgående arbejde, og aldrig på baggrund af en enkelt sag, hvor åbenlys den end måtte synes at være.

Arkitektforeningen står til rådighed med uddybende kommentarer i arkitektfaglige spørgsmål i forbindelse med denne høring, og afventer i øvrigt på nuværende tidspunkt kulturministerens varslede forslag til en ændring af bygningsfredningsloven.

Med venlig hilsen
Jesper Pagh
Direktør
Arkitektforeningen

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +