NYHED 31.07.17

Høringssvar: Energimærkning af bygninger

Høringssvar om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Foto: Yan Nielsen

Arkitektforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar om den foreslåede ændring af bekendtgørelsen om energimærkning af bygninger.

Arkitektforeningen mener overordnet, at der bør arbejdes for en retvisende energimærkningsordning og en velfungerende energirådgivning. Det er grundlaget for at der kan skabes reel mulighed for at realisere en landsdækkende energirenovering. I stedet for lempelser af kravene til den eksisterende energimærkning, bør der derimod arbejdes for at øge husejernes motivation til at energirenovere.

På baggrund af disse overordnede overvejelser, er Arkitektforeningen skeptisk overfor lempelsen af kravet om længden på energimærkers gyldighed fra 7 til 10 år, regnet fra den dato hvor energimærket udstedes. Dette vil nedsætte frekvensen af de energimærkninger, som bygningsejere og
offentlige myndigheder skal udarbejde, hvilket risikerer at mindske mærkets troværdighed yderligere.

Arkitektforeningen er desuden kritisk overfor ophævelsen af kravet om, at privatejede bygninger på 1000 m2 eller mere til enhver tid skal have et
gyldigt energimærke. Til sidst er det et skridt i den forkerte retning, hvis kravet om energimærkning af nybyggende sommerhuse ophæves.

Med venlig hilsen
Annette Blegvad
Vicedirektør
Arkitektforeningen

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +