NYHED 30.04.24

Høringssvar: Entreprenørskolen indstillet til fredning

Arkitektforeningen bakker til fulde op om Det Særlige Bygningssyns fredningsindstilling af den tidligere entreprenørskole samt gårdsplads og omgivende land. Bygningen fortæller om en særlig periode i dansk byggeri og arkitektur, der alt for ofte undervurderes. Indstillingen sker på baggrund af et fredningsforlag fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur (By og Land).

Foto: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2024 indstillet, at Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft, den tidligere entreprenørskole samt gårdsplads og omgivende land, matrikel 105a, 106, 107c Ebeltoft Markjorder i Syddjurs Kommune, bliver fredet.

Det Særlige Bygningssyn finder, at Den tidligere Entreprenørskole i sin helhed bestående af det firelængede anlæg med tilbygning samt gårdrum og omgivende landskab beliggende på Egedalsvej 5, matrikel nr. 105a, 106, 107c Ebeltoft Markjorder, 8400 Ebeltoft, Syddjurs Kommune, har de kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, som kan begrunde en fredning.

Bygningssynet udtaler blandt andet:

“Den tidligere Entreprenørskole er et særligt godt eksempel på en undervisnings- og kursusejendom fra 1960’erne af høj arkitektonisk kvalitet. Anlæggets frie beliggenhed samt den gennemtænkte udformning, får det til at fremstå som en naturlig del af landskabet forstærket af materialeholdningen med beton og græstørv på tagene, som udgør en vigtig femte facade. Herudover er anlægget en eksemplarisk repræsentant for den såkaldte brutalisme, en arkitektonisk retning, der var fremherskende såvel internationalt som i Danmark i 1960’erne og 1970’erne. Endelig er anlægget et tidstypisk resultat af et vellykket samarbejde mellem en bygnings- og en landskabsarkitekt samt en kunstner.”

Indstillingen sker på baggrund af et fredningsforslag fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Læs hele forslaget her

Arkitektforeningens høringssvar

Arkitektforeningen bakker op om fredningsforslag og -indstilling og har indgivet følgende høringssvar:

Arkitektforeningen bakker til fulde op om Det Særlige Bygningssyns fredningsindstilling af den tidligere entreprenørskole samt gårdsplads og omgivende land. Bygningen fortæller om en særlig periode i dansk byggeri og arkitektur, der alt for ofte undervurderes.

Arkitekterne Friis & Moltkes danske fortolkning af Brutalismen kommer flot til udtryk ved den nye tidligere entreprenørskole ved Ebeltoft fra 1967-68.

Arkitektforeningen finder det nødvendigt at mere af 60’ernes betonbyggeri bevares for at sikre eksempler på periodens byggeri, der bl.a. var præget af en stor forandring i materialer og byggeproces.

Arkitektforeningen er enig i Det Særlige Bygningssyns anbefaling af, at gårdrummet enten føres tilbage til det oprindelige udtryk med spejlbassin, eller at der findes en anden løsning, der ligger tæt på det.

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

FAKTA

Om bygningen

Skolen er opført i 1967-68 som kursuscenter for Entreprenørforeningen af arkitektfirmaet Friis og Moltke med arkitekt Jørgen Jørgensen som medarbejder. Sven Hansen har været
landskabsarkitekt på anlægget. Udsmykning af dørene i reception og restaurant er udført af maleren Emil Gregersen, som også har stået for den oprindelige farvesætning i øvrigt. Kilde: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +