NYHED 16.11.21

Høringssvar: Forenkling af BR18

Arkitektforeningen byder i et høringssvar Bolig- og Planstyrelsens forslag til forenklinger til BR18 velkommen. Men kompleksiteten hæmmer innovation i byggeriet, og arkitektonisk kvalitet bør skrives ind i alle relevante kapitler.

Carlsberg Byen i København

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Dette høringssvar er sendt som svar på Bolig- og Planstyrelsens forslag til forenklinger af BR18. Høringssvaret er sendt den 8. november 2021.

Generelle bemærkninger

Arkitektforeningen takker for det tilsendte materiale og for muligheden for at afgive høringssvar. Vi takker endvidere for at have haft mulighed for at deltage i udvalgene, hvorved vi har givet input til dette arbejde.

I forhold til ændringer af bestemmelser vedr. brugen af certificerede rådgivere, så bakker Arkitektforeningen op, at det er nyttigt med en forenkling af brugen af disse ved at lempe på nogle af kravene til bl.a. indplacering i konstruktions- og brandklasser.

Det er fx positivt, at der inden for ombygninger af bl.a. etageejendomme foretages lempelser i brugen af certificerede rådgivere, bl.a. ved at flytte simple og traditionelle ombygninger i eksisterende konstruktioner til at en lavere konstruktionsklasse.

Vi bakker op om, at der lempes kravene i forhold til indplacering af enfamilieshuse og sommerhuse i brandklasse 1, hvis de har et etageareal på højst 600 kvadratmeter. Det gør, at langt de fleste enfamilieshuse kan opføres uden en certificeret brandrådgiver.

Bemærkninger vedr. forenklinger

Arkitektforeningen er positiv over for, at der sker en forenkling af reglementet. Det vil gøre det lettere at arbejde med både for borgere, rådgivere og hos de kommunale sagsbehandlere, der kender reglerne. Det er vigtigt, at forenklinger i reglementet ikke betyder, at vejledningerne kompliceres.

Vi er stadig af den opfattelse, at BR18 vil medføre en forringelse af byggeriets kvalitet – byggeteknisk og arkitektonisk.

Selvom denne revision søger at forenkle en række dele af BR18, er der stadig udfordringer med reglementet. Blandt andet:

  • Kompleksiteten i BR18 giver et incitament til at byggeriet giver et mere ensartet og mindre innovativt byggeri.
  • Det er stadig vanskeligt at få overblik over, hvilke fagligheder, der skal være opmærksom på hvilke dele i reglementet.
  • Byggelovens formålsparagraf (§1) understreger, at den arkitektonisk kvalitet i byggeriet skal fremmes. Det bør afspejle sig i bygningsreglementet. Derfor bør arkitektonisk kvalitet skrives ind i de relevante kapitler i BR18 for at sikre, at der arbejdes med en sammenhæng mellem bygningens arkitektur og omgivelserne i alle faser af byggeriet.

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Interview

BR18 modarbejder arkitektonisk kvalitet og bæredygtig udvikling

Langvarige byggesagsbehandlinger, dyrere byggeri, ringere arkitektur – og bæredygtigheden som den store taber. Arkitekt MAA Asger Juul om konsekvensen af BR18.

Læs interviewet
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +