NYHED 28.05.20

Høringssvar: Forhøjelse af Landsbyggefondens renoveringsramme i 2020

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens renoveringsramme i 2020 m.v.)

Foto: Daniel Rasmussen

Arkitektforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse med høring om forhøjelse af Landsbyggefondens renoveringsramme i 2020.

Arkitektforeningen bakker op om at nedbringe ventelisten til støttede renoveringer. Dette vil både komme beboerne i de renoveringsmodne bygninger til gode samtidig med, at beskæftigelsen stimuleres som følge af COVID-19 krisen.

Den eksisterende bygningsmasse, og dermed også den almene boligsektor, har en afgørende rolle i den grønne omstilling og regeringens mål om at opnå 70% reduktion af drivhusgasser i forhold til 1990 niveauet. Det har den, fordi 40% af Danmarks samlede energiforbrug og 20% af CO2 udledningen stammer fra bygningsmassen.

Da bygninger renoveres sjældent, er det vigtigt, at aftalen om den forhøjede renoveringsramme
og de grønne elementer sikrer, at de kommende renoveringer og energirenoveringer kædes sammen med arkitektonisk kvalitet, komfort og helhedsorienterede løsninger for på den måde at sikre værdiskabende løsninger til gavn for de beboerne, der bor i den almene sektor.

Arkitektforeningen havde gerne set, at beløbet i boligaftalen for renoveringsrammen var endnu højere, da det sandsynligvis ikke er nok til at dække det reelle renoveringsbehov. Dermed er der en risiko for, at der vil dannes en ny kø af renoveringsprojekter i Landsbyggefonden frem mod 2026.

Arkitektforeningen står til rådighed med uddybende kommentarer i forbindelse med denne høring.

Med venlig hilsen

Lars Autrup
Direktør
Arkitektforeningen

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +