NYHED 07.08.17

Høringssvar: Forsøgsordning på arkitektuddannelsen

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU-loven (Erhvervskandidatuddannelse)

Arkitektforeningen takker for det tilsendte materiale og for muligheden for at afgive høringssvar herom.

Arkitektforeningen støtter, at der etableres en forsøgsordning som vil give de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner mulighed for at udbyde allerede godkendte 2-årige heltidskandidatuddannelser som 4-årige kandidatuddannelser på særlige vilkår for personer i beskæftigelse.

Arkitektforeningen forventer, at arkitektskolerne vil opfylde de 5 kriterier som ministeriet lægger til grund for en godkendelse af arkitektskolernes ansøgning om deltagelse i forsøgsordningen. En deltagelse i forsøgsordningen vil bidrage til at give en bedre overgang mellem arkitektstudie og arbejdsmarked, herunder skabe bedre kontakt mellem studerende og arbejdsgivere. Endvidere forventer Arkitektforeningen at kendskabet til arkitekters faglige kompetencer på lang sigt vil nå bredere ud
blandt potentielle arbejdsgivere, hvilket vil have en positiv effekt på beskæftigelsen.

Arkitektforeningen står til rådighed med uddybende kommentarer i forbindelse med denne høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU-loven (Erhvervskandidatuddannelse).

Med venlig hilsen
Jesper Pagh
Direktør
Arkitektforeningen

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +