NYHED 30.11.22

Høringssvar: Fredning af Aarhus Universitet

Aarhus Universitet er indstillet til fredning som et arkitektonisk hovedværk. Med indstillingen af Universitetsparken, Vennelystparken og ni bygningskomplekser på Aarhus Universitet, er der tale om den hidtil største samlede fredning af bygninger og landskabsarkitektur i Danmark. Arkitektforeningen bakker op om indstillingen. Du kan stadig nå at give din mening til kende. Høringsfrist 11. december 2022.

Initiativet til et universitet i Aarhus udgik fra íldsjæle i byens erhvervsliv, lokale politikere og i akademiske institutioner. Foto: Slots- og Kulturstyrelsen, fotograf: Thomas Rahbek

Vil du vide mere? Kontakt:

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Det Særlige Bygningssyn og Slots- og Kulturstyrelsen har indstillet Universitetsparken, Vennelystparken og ni bygningskomplekser på Aarhus Universitet til fredning. Frist for høringssvar er  den 11. december 2022

Arkitektforeningen bakker op om fredningsforslaget, og vi anbefaler, at fredningen gennemføres som indstillet.

Læs vores høringssvar eller giv selv din mening til kende længere nede på siden.

Et arkitektonisk og landskabsarkitektonisk hovedværk

Aarhus Universitet er tænkt og planlagt som et landskabsarkitektonisk værk, hvor bygninger og bygningsdele er udformet og formgivet, så de indgår i en samlet helhed med morænelandskabet omkring.

Her er idéen om traditionelt campus-universitet fortolket og udviklet til en særlig dansk udgave, hvor menneskelig skala og traditionel formgivning i klassiske danske materialer løfter sig op til en samlet arkitektonisk oplevelse i absolut særklasse. Universitetet er særligt inspireret af de store amerikanske campus-universiteter, hvor det sociale og faglige flyder sammen.

Det var landskabsarkitekt C.Th. Sørensen, der i 1931 vandt konkurrencen om at udforme parken i samarbejde med C.F. Møller, Poul Stegman og Kay Fisker. Det mundede ud i en plan om at gruppere bygningerne frit omkring den centrale morænedal med åbne græsarealer og egetræer.

Læs mere om indstillingen her

Dyk ned i historien i fredningsforslaget fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Fredningsforslaget kommer fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

I forslaget kan du dykke ned i historien og anekdoterne bag Aarhus Universitet, herunder samarbejdet mellem Kay Fisker og CF Møller m.fl.,  hvordan den ‘stilfærdige murstensarkitektur’ blev til, og ikke mindst hvordan den statslige beslutning om anlæggelse af Danmarks første campusuniversitet blev gjort mulig gennem lokal opbakning og økonomiske bidrag.

I fredningsforslaget finder du også uddybende beskrivelser af bygningerne og det mesterligt anlagte morænelandskab.

Se fredningsforslaget her

Læs Arkitektens interview med Merete Lind Mikkelsen, Slots- og Kulturstyrelsen

Er fredning af et landskabsarkitektonisk værk en ny fredningsform? Hvad er fredet? Hvor kan man arbejde videre? Og hvilke værdikriterier ligger bag udpegningerne? Få svar på disse og andre spørgsmål i Arkitektens interview med Merete Lind Mikkelsen, arkitekt MAA og enhedschef i Center for Kulturarv og Fredede Bygninger, Slots og Kulturstyrelsen.

Læs artiklen her

Vil du vide mere? Kontakt:

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Læs Arkitektforeningens høringssvar

Nedenfor kan du se Arkitektforeningens høringssvar, sendt den 29.11.2022 november til Slots- og Kulturstyrelsen:

Vedr. høring om fredning af Aarhus Universitet, herunder Universitetsparken, Vennelystparken og den første institutbygning, Nationalhistorisk Museum, Kollegium 4, Hovedbygningen, Kollegium 7 med forbolig, Tandlægehøjskolen, Bogtårnet, Stakladekomplekset samt Institut for Matematik.

Arkitektforeningen bakker til fulde op om Det Særlige Bygningssyns indstilling af Aarhus Universitet, Universitetsparken m.v. til fredning.

Universitetets bygninger og tilhørende park er et sammenhængende værk af både høj arkitektonisk, kulturhistorisk og landskabelig kvalitet. Det er tydeligt, at byggeriet fra etableringen har været tænkt som et landskabsarkitektonisk værk, hvor bygningerne er placeret nøje i områdets bakkede morænelandskab.

Aarhus Universitet har over en snart 100-årig periode bygget videre efter den oprindelige arkitektoniske plan for universitetsbebyggelsen og parker. Det har skabt et helt særligt miljø, der, som udvalget skriver, bygger bro mellem den danske byggetradition og det arkitektoniske værk. Universitetet er et hovedværk af international klasse, og vi er enige i, at fremtidig udvikling bør ske under hensyntagen til parkens skala, proportioner og materialer.

Arkitektforeningen anbefaler derfor, at fredningen i sin helhed gennemføres som indstillet af Det Særlige Bygningssyn og Slots- og Kulturstyrelsen.

Med venlig hilsen

Lars Autrup
Direktør, Arkitektforeningen

Aarhus Universitet. Foto: Slots- og Kulturstyrelsen, Fotograf: Thomas-Rahbek

Læs mere om fredningen af de ni universitetsbygninger og morænelandskabet på Slot- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Giv din mening til kende

Høringsfrist: 11. december 2022

Klik her
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +