NYHED 22.10.18

Høringssvar: Fysiske tiltag i udsatte boligområder kan ikke stå alene

Arkitektforeningens høringsvar til høring over udkast til ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghetto-områder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.)

Høring over udkast til ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje

(Nye kriterier for udsatte boligområder og ghetto-områder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.)

Arkitektforeningen takker for det tilsendte materiale og for muligheden for at afgive høringssvar høring over udkast til ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje
af almene boliger og lov om leje.

Generelle bemærkninger

Arkitektforeningen støtter overordnet boliginitiativer og lovændringer, der nedbryder eksisterende ghettoområder og forebygger at udsatte boligområder udvikler sig til en ghetto.

Arkitektforeningen har siden udgivelsen af bogen ’Arkitektur der forandrer – Fra ghetto til velfungerende byområde’ haft fokus på udfordringerne i udsatte boligområder, og hvordan man kommer disse problemer til livs. Ny forskning bekræfter Arkitektforeningens konklusioner, om at hverken fysiske tiltag, såsom nedrivning af boligblokke, eller sociale tiltag kan stå alene. Det er i kombinationen af fysiske- og
sociale indsatser, at løsningen på udfordringen med ghettoområder og udsatte boligområde skal findes.

Specifikke bemærkninger

Arkitektforeningen mener overordnet, at beboerdemokratiet skal respekteres – også når det kommer til de nærmere bestemmelser for udviklingsplaner. Selvom kommunerne med dette lovforslag får mulighed for at gennemføre en udviklingsplan i et ghettoområde ved manglende enighed med boligorganisationen, er det fortsat vigtigt, at der i alle situationer, der vedrører udviklingsplaner, søges opnåelse af en boligafdelings godkendelse til at iværksætte arbejder og aktiviteter. Ganske enkelt fordi beboernes ejerskab og forankring til arbejder og aktiviteter er afgørende for enhver omdannelsesproces af ghettoer og udsatte boligområder.

Arkitektforeningen står til rådighed med uddybende kommentarer i forbindelse med denne høring over høring over udkast til ændrings-forslag til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje.

Med venlig hilsen
Annette Blegvad
Vicedirektør
Arkitektforeningen

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +