NYHED 23.05.18

Høringssvar: værn om de åbne lands landskabsmæssige kvaliteter og værdier

Høring over ændring af bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land.

Arkitektforeningen takker for det tilsendte materiale og for muligheden for at afgive høringssvar til høring over ændring af bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land.

Helt overordnet mener Arkitektforeningen, at der frem for lempelser i forhold til opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land, i stedet burde være indskærpelser i forhold til opsætning af skilte mv. Ganske enkelt fordi, at der bør værnes om de åbne lands landskabsmæssige kvaliteter og værdier.

Arkitektforeningen vil samtidig gøre opmærksom på, at Akademiraadet netop har offentliggjort tyve anbefalinger til et skønnere Danmark, som ministeriet meget vel kunne lade sig inspirere af i forbindelse med denne høring og andre høringer, der vedrører det åbne land – http://www.akademiraadet.dk/assets/files/Information/Akademiraadets_anbefalinger_-_web.pdf

Konkrete bemærkninger

Kapitel 1. – Generelle regler

Arkitektforeningen savner en faglig begrundelse for at hæve den maksimale størrelse på mindre oplysningsskilte til 0,5 m2 i § 2.

Kapitel 2. – Skiltning i erhvervsområder

§ 4. stk. 2. 2). Arkitektforeningen savner en faglig begrundelse for at hæve den maksimale størrelse på skilte i lokalplanlagte erhvervsområder fra maksimalt 1 m2 til maksimalt 2 m2.

§5. og §5 stk. 2.)  Arkitektforeningen savner en faglig begrundelse for at hæve skiltestørrelsen fra 4 m2 til 8 m2. Dette gælder både i forhold til oplysninger om en pågældende grund og i forbindelse med byggeri og en kommende virksomhed.

Kapitel 7. – Tilsynsmyndighed, underretning og klage

Arkitektforeningen stiller sig fuldstændig uforstående over for at ophæve tilsynsmyndighedens adgang til at påbyde flytning eller ændring af mindre oplysningsskilte i lokalplanlagte erhvervsområder, selvom de opfylder kravene, hvis skiltet efter tilsynsmyndighedens vurdering virker unødigt skæmmende på omgivelserne. Det er efter Arkitektforeningens mening utrolig vigtigt, at der fortsat kan nedlægges påbud, selv om skiltningen opfylder bekendtgørelsens bestemmelser.

 

Arkitektforeningen står til rådighed med uddybende kommentarer i forbindelse med denne høring over ændring af bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land.

Med venlig hilsen
Annette Blegvad
Vicedirektør Arkitektforeningen

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +