NYHED 28.04.17

Hørringssvar: Styrk tilgængeligheden i nybyggeri

Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)

Foto: Anders Sune Berg

Arkitektforeningen takker for det tilsendte materiale og for muligheden for at afgive høringssvar om udkast til ændring af bygningsreglementet 2015 (BR15).’

Arkitektforeningen mener, at god arkitektur er tilgængelig arkitektur. Vi ser med bekymring på forslaget om at ændre de nuværende bestemmelser om krav til tilgængelighed i fritliggende enfamiliehuse. Frem for at slække på bestemmelserne, der sikrer universal tilgængelighed for handicappede, er der tværtimod et behov for at gøre netop det omvendte. Styrke indsatsen for at sikre tilgængelighed for alle.

Erfaringen viser, at hvis tilgængelighed tænkes ind i den indledende fase af en byggeproces, behøver tilgængelighed, herunder niveaufri adgang ved yderdøre og etablering af niveaufri adgang ved mindst et WC-rum i stueetage, hverken at være et fordyrende element, eller hæmmende på fleksibiliteten i forhold til selv at bestemme indretningen af egen bolig.

I Dansk Institut for Menneskerettigheders rapport Handikap – Status 2015- 2016 påpeger instituttet, at selvom den danske byggelovgivning fastsætter
krav for tilgængeligheden i nybyggeri, er nybyggeri i praksis ofte utilgængeligt. En lempelse af bestemmelserne om krav til tilgængelighed i fritliggende hus, vil alt andet lige gøre nybyggeri endnu mere utilgængeligt.

Arkitektforeningen har i samarbejde med blandt andet Danske Arkitektvirksomheder udarbejdet en tilgængelighedspolitik, som betoner vigtigheden af arkitekt- og designbranchens sociale ansvar. Her har vi forpligtet os på, at fremme bevidstheden om og muligheden for at sikre mest mulig tilgængelighed for alle.

Netop arkitektfaget med dets betoning af helhedsorienterede løsninger, der formår at opfylde økonomiske, sociale, miljømæssige, æstetiske og funktionelle behov, indtager en nøglerolle, når det gælder målsætningen om lige adgang for alle.

Arkitektforeningen har forsøgt at fremme dette formål ved at udskrive en idékonkurrence i samarbejde med innovationsplatformen Innosite. Her blev der efterspurgt bud på, hvordan man kan designe nye og innovative indgange, der både skaber tilgængelighed for alle og samtidig tager højde for vind- og vejrforhold.

Med venlig hilsen
Annette Blegvad
Vicedirektør
Arkitektforeningen

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +