NYHED 14.04.23

Holger Bisgaard: Pensionskassen netop nu

Der er snart generalforsamling i pensionskassen, og der er kamp om historien. Hvem er mest grøn, og hvad skal pensionskassen fremover? Debatindlæg af arkitekt MAA Holger Bisgaard, medlem af bestyrelsen for Pensionskassen for arkitekter og designere, udpeget af Arkitektforeningen og valgt af foreningens repræsentantskab.

En pensionskasses vigtigste opgave er at skaffe en god pension til sine medlemmer, og det skal selvfølgelig ske på et bæredygtigt grundlag. Så først afkastet. I 2021 havde vi et meget højt positivt afkast, og selvom vi i 2022 havde et negativt afkast, så var det blandt de bedste i branchen.

Hvad har vi gjort i det sidste år i pensionskassen, det er ikke så lidt. Allerførst har vi givet muligheder for at medlemmerne har kunnet vælge en ny pensionsordning, der er tilpasset ens alder i modsætning til den tidligere ordning, hvor der var den samme risiko i hele opsparingsperioden. Den nye ordning har ca. 1/3 af medlemmerne valgt. Dette er sket efter en stor vejledningsindsats overfor det enkelte medlem.

Vi har i pensionskassen arbejdet for at reducere vores CO2 udledning pr. millioner kr., for vi har et mål om at være CO2-neutrale i 2050 og have vores CO2-aftryk reduceret med 45% i 2030. Målet gælder for alle aktiver i pensionskassen, og derfor har pensionskassen udviklet nogle ”stier” for, hvordan målene kan nås. Vi har reduceret vores CO2-aftryk fra 7,4 tons pr. investeret mio.kr. i 2021 til 5,81 tons pr. investeret million kr. ultimo 2022. Til sammenligning kan det oplyses at Akademikerpension udleder 12 tons pr. investeret mio. kr. i 2022 ifølge deres årsrapport.

Når man investerer på det internationale marked, er det ofte svært at finde fonde og selskaber, som ikke også har investeret i olie fra tjæresand og termisk kul. I mange pensionskasser er omsætningsgrænsen i et selskab 25% for den slags investeringer, men PAD har nedsat det til 5%.

En anden vigtig målsætning er, at vi skal investere mere i grønne projekter. Vores investeringer er steget fra i 2021 at udgøre 7,4 % af nettoinvesteringerne til at udgøre 9,6% i 2022. Bestyrelsen har for at sætte yderligere fokus på grønne investeringer vedtaget, at de skal udgøre 17,5% i 2025 og 25% i 2030.

Men vi skal videre med den grønne omstilling og derfor vil vi i 2023 også se på biodiversitet. De seneste år har vi bl.a. investeret en del i skov, men har det været godt for biodiversiteten, selvom det er godt for CO2 reduktionerne?

Et medlem af bestyrelsen Mads Gudmand-Høyer (MGH) har sammen med andre stillet en række forslag til den kommende generalforsamling, bl.a. større transparens i pensionskassens investeringer, og at beholdningen af obligationsinvesteringer skal offentliggøres. Bestyrelsen vedtog sidste år at alle investeringer herunder alle obligationsinvesteringer skal fremgå af hjemmesiden, hvilket de har gjort siden ultimo 2022 bortset fra nogle fonde, der er fortrolighed bag og som er købt for flere år siden og som vi arbejder på at afvikle. Nogle af de fonde har vi i øvrigt sammen med Akademikerpension fra dengang vi arbejdede sammen.

MGH m.fl. har også foreslået, at der skal foretages et markedstjek, hvilket bestyrelsen også har arbejdet med da vi løbende overvåger udviklingen blandt de danske pensionskasser. Vi offentliggør i år for første gang en oversigt, hvor vi på baggrund af andre kassers årsberetninger sammenstiller resultater for afkast, grønne investeringer, CO2-belastning, hvilke mål for at nå Paris-aftalens 1,5 grader mv., og det vil vi gøre en gang årligt. Dette er kendt stof for bestyrelsesmedlemmer. Men målet for MGH m.fl. er at komme over i en anden pensionskasse, og derfor har de kontakt med Akademikerpension og stillet forslag om indhentning af et tilbud fra dem. Det er en farlig leg. For det første fordi, hvis vi skal ud at hente tilbud om et andet samarbejde gælder det at forholde sig neutralt til evt. bydere og ikke på forhånd have valgt, hvem det skal være. Så bliver prisen for et skifte højere. For det andet bør et sådant forslag om at se sig omkring efter en anden samarbejdspartner drøftes indgående i bestyrelsen, og også sammen med den pensionskasse som vi har arbejdet sammen med i mere end 25 år Dyrlægerne og jordbrugsøkonomerne. Men det sværeste i forslaget er, at det er svært at se den brændende platform. Afkast OK, reduktion i CO2 OK, mål for grønne investeringer OK, transparens i investeringerne OK.

Så hvad er problemet egentlig, inden vi beder alle medlemmerne om igen at se på hvilket pensionsprodukt de ønsker – for pensionsprodukterne er ikke ens mellem de forskellige pensionskasser.

Så mød op på generalforsamlingen den 18. april kl. 17.00 og deltag i debatten eller giv en fuldmagt til bestyrelsen, der arbejder for den grønne dagsorden, eller en anden du har tillid til. Du kan tilmelde dig eller give fuldmagt her

Fakta

Skrevet af:

Holger Bisgaard, arkitekt MAA og medlem af bestyrelsen for Pensionskassen for Arkitekter og Designere.

Holger Bisgaard har været medlem af bestyrelsen for Pensionskassen for Arkitekter og Designere siden 2019. Han er udpeget af Arkitektforeningen og valgt af foreningens repræsentantskab.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +