NYHED 01.05.24

Interview: "Vi har brug for en transformation af boligen på landet"

Drømmen om at bo på landet lever i bedste velgående – både blandt byboere og folk, der allerede bor på landet. Men det kan være svært at finde en bolig i de danske landsbyer, der lever op til moderne familiemønstre eller ændrede behov gennem livet. Derfor er spørgsmålet om, hvordan vi sikrer varierede boformer et centralt tema i idékonkurrencen ”Det er dejligt på landet”.

Foto: Sofie Palsgaard Nommensen, Randers Kommune

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Mange steder i Danmark er landsbyernes eksistensgrundlag under pres. Men drømmen om livet på landet lever stadig og potentialet i den eksisterende bygningsmasse i landsbyerne er stort.

Derfor er der brug for mange flere gode eksempler på, hvordan bygninger på landet kan transformeres og anvendes, så de passer til forskellige levemønstre og livssituationer, fortæller Sofie Palsgaard Nommensen, arkitekt MAA, Randers Kommune, og Trine Lybech Madsen, by- og landskabsarkitekt MAA, Arkitektforeningen Østjylland. Sammen står de bag idékonkurrencen, “Der er er dejligt på landet”.

Med landsbyen Albæk som case efterlyser Randers Kommune og Arkitektforeningen Østjylland gode bud på, hvordan vi revitaliserer arkitekturen i landsbyerne og matcher landsbyernes tilbud med nye generationers behov og familiemønstre.

Tallene taler for sig selv

I 2023 viste en analyse fra videnscentret Bolius, at 35 procent af befolkningen kan se sig selv bo på landet eller i udkanten af Danmark i 2030. Men virkeligheden ser anderledes, hvis man skal tro på tallene. Ifølge Danmarks Statistik var det i hvert fald kun 15 procent af befolkningen, som boede på landet eller i byer med færre end 500 indbyggere i 2020. Og den andel svinder lige så stille år for år.

”Vi ser at skoler og butikker drejer nøglen om, og rigtigt mange bygninger i landdistrikterne forfalder og rives ned. Alene de sidste 10 år, er der nedrevet knap 10.000 stuehuse på landsplan. Og forsvinder gårdene, så forsvinder en central del af vores fælles kulturarv også”, konstaterer de to arkitekter.

Det er ifølge Sofie Palsgaard Nommensen ikke bare et tab af kulturel værdi, men også et tab, for de mennesker, der bor eller gerne vil bo på landet. I Randers Kommune, der, udover Randers by, består af 98 landsbyer, er der derfor stort fokus på hvordan man kan udvikle landsbyerne:

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Om baggrunden for konkurrencen

Idéen til konkurrencen opstod i Arkitektforeningen Østjyllands Netværk ”Det gode liv på landet” under projektet Arkitekturens Stemme, hvor de to arkitekter mødtes første gang.

Her diskuterede de en lang række udfordringer ved udviklingen på landet – og så en masse potentialer. Sammen med resten af gruppen, blev de enige om, at det kunne være interessant at lave en idékonkurrence. Det blev til konkurrencen ”Det er dejligt på landet”.

Tilmeld dig idékonkurrencen frem til den 1. juni 2024 kl. 12.00. Afleveringsfrist er den 7. juni 2024 kl. 12.00.

Konkurrencen er støttet af Statens Kunstfond.

“Forsvinder gårdene, forsvinder en central del af vores fælles kulturarv også”

Trine Lybech Madsen og Sofie Palsgaard Nommensen

”Vi ved fra undersøgelser, at der er rigtigt mange forskellige mennesker, der gerne vil bo eller blive boende i landsbyerne, men boligudbuddet er ikke varieret nok i dag. Særligt de ældre har et ønske om at blive boende i landsbyen, som de altid har gjort, men de efterspørger andre boligformer, end der er i dag – det kan for eksempel være mindre rækkehuse, seniorbofællesskaber og gerne i en blanding af ejer- og lejeboliger. Og de har ikke lyst til at flytte ind til en større by for at få det.”

Mange steder er det developere, der driver udviklingen, og for dem er det 1000 gange lettere at tage en bar mark og bygge klyngehuse – og gerne mange på en gang. Men vi skal passe på det åbne land og ikke inddrage nye arealer uden omtanke. Det er ikke bæredygtigt. Der er derimod rigtig god grund til at bygge videre på det, der er, både i forhold til klimaet, og så folk kan blive boende, de steder de holder af. Det betyder ikke, at vi skal gøre landsbyen til små storbyer. Landsbyer er og kan noget forskelligt, og det er præcis den forskellighed, vi skal dyrke og styrke, forklarer Trine Lybech Madsen og fortsætter:

”Derfor har vi brug for referencer, så både private købere, nuværende ejere og professionelle developere kan se, hvor meget man rent faktisk kan få ud af at renovere og bygge videre på den eksisterende bygningsmasse på landet”.

Byg videre på alt det gode

”I mange landsbyer er bygningerne af høj håndværksmæssig og arkitektonisk kvalitet, og de er bygget i gode materialer, der kan holde mange år endnu, hvis de ikke lades i stikken. Mange landsbyer har ofte været beboet af familier i generationer, for mange betyder landsbylivet tryghed, nærvær og gode naborelationer. Men for at fastholde de borgere, der bor der, og samtidig tiltrække nye, er det vigtigt at fællesskabet understøttes og videreudvikles, så det tager højde for nye generationer, livsformer og tilflyttere, så det forbliver attraktivt at bo på landet”, fortæller Trine Lybech Madsen.

Sofie Palsgaard Nommensen uddyber:

”Tag nu en landsby som Albæk, der er casen i konkurrencen. Det er en af de mange landsbyer, der har en særegen identitet og arkitektur med smalle veje, firlængede gårde, stråtækte huse, bindingsværk og fine byhuse med sadeltag. Og så er den, som landsbyer er flest, omringet af natur med vidder, skov, marker og enge. Alligevel er byen ligesom mange andre, udfordret af samfundsændringer og bygninger i forfald, og der er en fundamental mangel på forskellige boligtyper og ejerformer, der retter sig mod forskellige behov, som for de fleste ændrer sig over tid.

Er man for eksempel blevet ældre eller alene og bor på i et hus på 350 kvadratmeter med 1000 kvadratmeter lader og 3000 kvadratmeter land, kan det være svært at blive boende og vedligeholde sin ejendom.”

”Ja, så hvordan får vi skabt en udvikling, hvor man kommer naturligt videre over i noget mindre og billigere eller måske kan flytte tættere sammen med andre i samme livssituation, hvis man har mod på det? Det er noget af det, vi håber at få nogle gode idéer til,” supplerer Trine Lybech Madsen.

“Fællesskabet skal understøttes og videreudvikles […] for nye generationer, livsformer og tilflyttere”

Trine Lybech Madsen, arkitekt MAA, Arkitektforeningen Østjylland

Brug for gode eksempler på transformationer

Helt grundlæggende er formålet med idékonkurrencen ”Det er dejligt på landet” at få gode referencer på, hvordan man kan renovere boliger og landejendomme i landsbyen Albæk på en måde, der tager højde for kulturarven.

Samtidig glæder de to arkitekter sig til at se nogle kreative bud på, hvordan man kan omdanne bygningerne og tilføje mindre bebyggelser til den eksisterende by, så de imødekommer forskellige boligbehov og livsmønstre og tilbyder forskellige ejerskabsformer.

Det handler dog ikke kun om bygningernes potentialer, understreger Trine Lybech Madsen:

”Vi håber meget på, at få spændende, tværfaglige vinkler på, hvordan man kan understøtte landbysfælleskabet med respekt for de gamle traditioner og relationer – og samtidig byde nye velkomne.”

Tilmeld dig konkurrencen senest 1. juni 2024 kl. 12.00. Afleveringsfrist er den 7. juni 2024 kl. 12.00.

Vil du vide mere om idékonkurrencen?

I den åbne idékonkurrence “Det er dejligt på landet” kan du komme med dit bud på, hvad der skal til for at genskabe det gode liv på landet. Det kan være nye boligformer, kulturelle fællesskaber og meget andet.

Læs mere
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +