NYHED 04.01.22

Johnny Svendborg "Arkitektfaget skal arbejde for bæredygtig skønhed i det nye år"

Bæredygtighed skal forankres i skønheden og være det centrale omdrejningspunkt for alt, hvad vi foretager os – lige fra forbedring af bygningsreglementet, så det bliver reelt bæredygtigt, til verdenskongressen for arkitekter i København i 2023. Formand Johnny Svendborg gør nytårsstatus.

I de kommende år, får vi rig mulighed for at vise, hvad arkitekturen kan bidrage med, siger Johnny Svendborg. Ikke mindst når København bliver arkitekturhovedstad og værtsby for hele verdens arkitektstand i 2023. Foto: Lasse Lagoni

Skrevet af

Birgitte Lindegaard Jensen

Indholdsredaktør

+45 29 28 24 57

blj@arkitektforeningen.dk

”Det byggede miljø er en af de vigtigste brikker i den grønne omstilling, og vi er et sted i historien, hvor arkitekter kan gøre en afgørende forskel for verden. Vi både kan og skal gå foran i en kulturforandring, som sætter nye standarder for konkrete bæredygtige løsninger og samtidig er forankret i skønheden.”

Den brændende platform er til at få øje på ved indgangen til 2022, mener Arkitektforeningens formand Johnny Svendborg.

Årsskiftet markerer, at vi nu er halvvejs mod målet om, at FN’s 17 verdensmål skal være opfyldt. Og klimakrisen og biodiversitetskrisen er blot nogle af de massive udfordringer, som skal håndteres nu, hvis vi skal gøre os håb om at bremse, forsinke eller endda vende udviklingen. Mere end nogensinde er der brug for en fælles indsats og for videndeling på tværs af faget og branchen, siger han.

Hvilken rolle spiller arkitekter for den bæredygtige udvikling set fra din stol?

”Arkitekturen skal bidrage betydeligt til den grønne omstilling og en mere social bæredygtig verden. Det er store ord, som i virkeligheden dækker over, at byggeri skal være smukt, holdbart og brugbart for også at være bæredygtigt. Måske kan man udvikle en masse løsninger for vores byggeri, som er bæredygtige ud fra et rent teknisk perspektiv, men hvis ikke vi tager skønheden med, går vi glip af af arkitekturens potentialer for menneskeligt samvær, og så holder bygningerne ikke på den lange bane. Arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed er to sider af samme sag, og her kommer vi arkitekter med en unik faglighed. Vi kan lægge grundstenene til en ny æstetisk forståelse, fordi vi kan kombinere det teknisk bæredygtige med det skønne. Det er en holistisk forståelse, som skal komme nedefra. Og den skal komme fra os.”

Skrevet af

Birgitte Lindegaard Jensen

Indholdsredaktør

+45 29 28 24 57

blj@arkitektforeningen.dk

“Fokus skal løftes fra energioptimering til en mere holistisk orienteret bæredygtighed.”

Johnny Svendborg, formand for Arkitektforeningen

Hvordan skal arkitektfaget arbejde for en mere bæredygtig verden i de kommende år?

”Halvdelen af tiden er nu gået fra FN’s verdensmål blev udviklet og til, at de skal være opfyldt. Så vi har travlt. Men i de kommende år får vi rig mulighed for at vise, hvad arkitekturen kan bidrage med. Både i forbindelse med New European Bauhaus-initiativet, og ikke mindst når København bliver arkitekturhovedstad og værtsby for hele verdens arkitektstand i 2023 med fokus på netop FN’s 17 verdensmål. De gode eksempler findes, så vi skal lære af hinanden og af fagfæller fra hele verden. Jeg håber, at vi arkitekter – over hele landet – vil stå sammen om at tage værtskabet på os, og det skal vi blandt andet bruge 2022 på at forberede os til.”

Hvordan skal Arkitektforeningen konkret bidrage til at ruste faget til arbejdet med den bæredygtige dagsorden i det nye år?

”Vi har flere initiativer på vej, som skal koble lokal og national viden og kompetencer med fokus på bæredygtighed. Helt konkret kigger vi blandt andet på, hvordan vi kan få mere bæredygtighed ind i vores kurser og efteruddannelse. Vi vil skabe flere debatter og arrangementer med bæredygtighed som omdrejningspunkt. Et helt afgørende tema bliver transformation af eksisterende byggeri fremfor nedrivning for at bygge nyt. Derudover vil vi fortsætte arbejdet for en ny og stærk national arkitekturpolitik og styrke udbredelsen af de kommunale arkitekturpolitikker, som skal forankres bredt i befolkningen.

Vi arbejder også for, at bygningsreglementet skal være oprigtigt bæredygtigt og sætte kvaliteten i centrum. Det handler blandt andet om, at fokus skal løftes fra kun at være på energioptimering til en mere holistisk orienteret bæredygtighed, hvor man kommer hele vejen rundt.

Og ikke mindst vil vi skabe en fælles faglig gejst og forankring blandt arkitekter om de kommende års store internationale begivenheder – verdenskongressen i starten af juli 2023 og arkitekturåret i København. Her skal vi alle værter, og vi skal både lære af de internationale erfaringer og selv dele ud af vores viden.”

Har du et nytårsønske?

”Bæredygtighed skal forankres i skønheden for at få den nødvendige gennemslagskraft, og vi skal gå sammen om at sikre det. Både som udførende arkitekter hver især og sammen i vores faglige fællesskab. Det er nu, vi skal handle, og det er os alle, der skal gøre det. Selvom det haster, er det ikke for sent, og arkitekturen – planlægningen og formgivningen af vores fysiske miljø er helt central i den bevægelse.”

“Vi vil skabe en fælles faglig gejst og forankring blandt arkitekter om de kommende års store internationale begivenheder. ”

Johnny Svendborg, formand for Arkitektforeningen

Foto: Daniel Rasmussen og Copenhagen Media Hub

Verdenskongres sætter fokus på verdensmål

UIA World Congress Copenhagen 2023

Hovedstaden kommer på den anden ende, når verdens arkitekter kommer til kongres i juli 2023 for at tale arkitektur og verdensmål. Men også resten af landet kan berede sig på at få besøg. Arkitektforeningen er vært for UIAs verdenskongres for arkitekter i 2023. Temaet er FN’s verdensmål.

Læs mere
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +