NYHED 09.11.22

Klart ønske fra MAA’erne: Vi skal være meget mere synlige i debatten

Ønskerne er mange og forskelligartede i en forening med mere 6000 medlemmer beskæftiget på tværs af arkitektfaget. Men spurgt direkte om, hvad der er foreningens vigtigste opgave, er svaret fra MAA’erne klart. Læs, hvad medlemmerne ønsker sig af deres forening.

Årskonference 2022 i Arbejdermuseet. Foto: Alonso Mayo

Vil du vide mere? Kontakt:

Charlotte Gade

Projektleder

+45 30 85 90 17

chg@arkitektforeningen.dk

I september sendte Arkitektforeningen et spørgeskema ud til alle medlemmer for at tage temperaturen på, hvad de synes, er vigtigt, hvordan de synes, vi løfter opgaven – og hvordan de selv kunne tænke sig at bidrage til foreningen. Mere end 1070 – eller 17 % af medlemmerne – besvarede undersøgelsen, og de mange svar og uddybende kommentarer vidner om, at Arkitektforeningen spiller en vigtig rolle for medlemmerne.

Stort engagement blandt medlemmerne

Og hvordan ser det så ud? Otte ud af ti mener heldigvis, at Arkitektforeningen spiller en vigtig rolle, og der er generelt høj tilfredshed med foreningens arbejde (66 %). Desuden tegner der sig et klart billede af, at medlemmerne ønsker, at foreningen er en stærk faglig høringspart og et synligt talerør for standen (75%). Ligesom det er meget vigtigt, at foreningen holder medlemmerne opdateret på udviklingen i faget (75%) – og danner rammen for et fagligt fællesskab (65%)

MAA’erne lægger imidlertid heller ikke skjul på, at der er plads til forbedring. Særligt er der et udtalt ønske om, at vi fokuserer vores kræfter på at varetage arkitekternes faglige og politiske interesser i den offentlige debat.

Vil du vide mere? Kontakt:

Charlotte Gade

Projektleder

+45 30 85 90 17

chg@arkitektforeningen.dk

Om undersøgelsen

Hvilke tilbud og aktiviteter er vigtige for dig som medlem? Hvordan mener du at vi løfter opgaven? Hvilken rolle mener du, at foreningen skal spille i fremtiden? Og hvilken rolle vil du eventuelt selv gerne spille? Det er i hovedtræk de spørgsmål MAA’erne har besvaret.

“I skal blive stærkere til at markere jer politisk på fagets vegne”

Vi er blevet mere synlige

Blandt de mange kommentarer, ris og roser fremhæver medlemmerne blandt andet, at foreningen er blevet mere synlig, blandt andet på planlægningsområdet og andre politiske dagsordner. Det er vi glade for, da det netop er de arkitekturpolitiske og planlægningsmæssige dagsordner, vi har arbejdet målrettet med de seneste år.

”Jeg synes, at Arkitektforeningen er blevet bedre til at markere sig på planlægningsområdet og på politiske dagsordner. F.eks. synes jeg, at det er meget fint, at foreningen har en mening om det nye planlovsforslag og nedrivning af almene boliger. Det burde bare være meget mere”.

”I skal blive stærkere til at markere jer politisk på fagets vegne. Den rolle er der ikke andre, der kan varetage lige så godt. Og den er vigtig”.

Marker jer i klimadebatten

Generelt efterlyser medlemmerne, at vi kommer langt mere ind i kampen og markerer os mere aktivt på den store samfundsdagsorden, for eksempel i klimadebatten – og gerne sammen med andre fagligheder. Det stemmer heldigvis godt overens med vores indsatsområder de kommende år. Transformation frem for nedrivning, LCA samt bæredygtighed i planlægningen såvel som i udbud, er nogle af de temaer vi har beskæftiget os med i løbet af året. Og vi tør godt love, vi kommer til at sætte meget mere fokus på hele den grønne og bæredygtige dagsorden fremover, både sammen med vores medlemmer og i samarbejde med andre fagfolk, som ingeniører, antropologer, landskabsarkitekter m.fl. –blandt andet i kraft af vores nye tværfaglige ”Forum for Arkitektur”.

Bred fokus på flere udøvere i faget

Blandt roserne fremhæver deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen, at vi har et stort og vigtigt fokus på vækstlagstegnestuerne. Til gengæld efterlyser de mere fokus på de ting, der foregår ude på både de store og små tegnestuer

”At dække bredden er noget, vi er meget opmærksomme på, både i vores faglige arrangementer, netværk og formidling. Samtidig er det en bevidst prioritering at dykke ned i specifikke faglige temaer og tendenser og gå i dybden med dem, for reelt at kunne gøre en forskel med de aktiviteter, vi sætter i søen, som for eksempel Projekt START målrettet vækstlagstegnestuer og kommuner,” fortæller Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen.

Fagligheden binder os sammen

Traditionelt har Arkitektforeningens arbejde i høj grad været baseret på frivillighed og medlemsinvolvering. I dag oplever foreninger imidlertid et generelt fald i frivilligheden, og det gør sig også gældende i Arkitektforeningen – ikke mindst i lokalafdelingerne, hvor arbejdet beror på frivillige kræfter.

Det betyder imidlertid ikke, at medlemmerne ikke er interesserede i at engagere sig.  Men den måde medlemmerne ønsker at involvere sig er ofte mere uforpligtende og kortsigtet i dag, end hvis man for eksempel går ind i en lokalledelse, et af foreningens faste udvalg eller repræsentantskabet.

Så mange deltog

Medlemsundersøgelsen blev gennemført som elektronisk survey i perioden 9.-26. september 2022.

1.105 MAA’ere har svaret på undersøgelsen, hvilket svarer til 17,8. (6200 medlemmer fik tilsendt spørgeskemaet)

Aldersfordeling:

Under 35 år: 21%
36 – 50 år: 21%
51 – 66 år: 31%
67 og derover: 27%

Arbejdsmarkedstilknytning:

Beskæftigede: 70%
Pensionerede: 19%
Studerende: 6%
Ledige: 3%

“De senere år – efter der er etableret nogle gode, aktive netværk – er jeg blevet meget gladere for foreningen ”

Faktisk er det kun 44% af deltagerne i undersøgelsen, der slet ikke ønsker, at involvere sig i foreningsarbejdet. Til gengæld har 33% har angivet, at de gerne vil involvere sig i faglige netværk og 18 % angiver også, at de gerne bidrager ind i ad hoc opgaver med deres faglighed. I det hele taget er der et stort ønske om, at Arkitektforeningen er en platform for faglig udvikling. Således mener 54% at det er meget vigtigt.

Det danner et positivt billede af en engageret medlemsskare, som vi vil arbejde på at kunne engagere meget mere i fremtiden. Ikke mindst vil vi fortsætte med at opbygge – og understøtte medlemmerne i at finde sammen i flere faglige netværk.

Svar, der kan bruges til noget

I slutningen af oktober mødtes repræsentantskabet til årets repræsentantskabsmøde, hvor de arbejdede med temaet ”Fremtidens forening” på baggrund af medlemsundersøgelsens resultater, og resultaterne vil også danne retning for foreningens daglige arbejde:

”Vi er utroligt glade for de mange besvarelser – og ikke mindst de mange kommentarer, der har givet os konkret feedback på det, vi går og laver. Svarene har givet både sekretariatet og foreningens politiske bagland et fælles billede på medlemmernes ønsker og hjælper os til at arbejde fokuseret med at blive relevante for flere i fremtiden. Derfor er vi meget taknemmelige for, at så mange af vores medlemmer har brugt tid på at besvare undersøgelsen”, siger Lars Autrup.

Undersøgelse

Hvad betyder BR18 for dig og arkitekturen?

Så er det nu, du har muligheden for at være med til at præge bygningsreglementet BR18. Arkitektforeningen får løbende meldinger fra medlemmerne om, at BR18 udfordrer deres virke som arkitekter. Men hvor stor en udfordring er bygningsreglementet for faget? Hvori ligger problemerne? Og hvor meget fylder arbejdet med at opfylde kravene i BR18? Det har vi brug for din hjælp til at blive skarpe på.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +