NYHED 08.03.23

København bliver visionernes byggeplads under arkitekturåret 2023

Nogle er bygget i genbrugsbeton, andre i stampet lerjord eller strå. Nogle er åbne og opført som kunstneriske installationer, andre ligner huse, som vi kender dem, men sætter et markant mindre CO2-aftryk. I løbet af foråret vil en række verdensmålspavilloner skyde op langs havneløbet i København og på udvalgte steder i byen. Sammen vil de stå som signaturprojekter for Arkitekturhovedstaden og Verdenskongressen for Arkitekter i København.

Pavillonerne bliver alle til på baggrund af partnerskaber på tværs af arkitekt- og byggebranchen og mellem private virksomheder og aktører, industriens parter, forskningsinstitutioner og fonde. Sammen afprøver og demonstrerer de, hvordan den bæredygtige udvikling kan anføres gennem det 17. verdensmål: Nye partnerskaber. Pavillon på Søren Kierkegaards Plads af Tegnestuen LOKAL.

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Hvordan kan arkitekter og resten af byggebranchen bidrage til at nå FN’s Verdensmål og udviklingen af en bæredygtig verden, hvor alle kan få tag over hovedet, adgang til toiletter og rent drikkevand, sundhed og fællesskaber?

Det er det helt centrale spørgsmål for UIA Verdenskongressen for Arkitekter med titlen ”Sustainable Futures – Leave No One Behind”, som løber af stablen fra den 2-6. juli i år. Og det er også udgangspunktet for de 10-15 verdensmålspavilloner, der kommer til at skyde op hen over forår og sommer i København.

Projektet er initieret og lanceret af Arkitektforeningen og UIA Verdenskongressen for Arkitekter 2023 i samarbejde med Københavns Kommune og By & Havn – og bliver en del af Arkitekturhovedstadens program Copenhagen In Common.

I disse dage arbejder 17 engagerede teams ihærdigt på at udvikle og teste materialer, få pavillonerne færdige og de sidste byggetilladelser i hus. De fleste af dem vil stå klar i løbet af maj og danne rammen om en række events rettet mod interesserede københavnere, turister og ikke mindst de mange fagfolk, der vil gæste København i forbindelse med Verdenskongressen for Arkitekter.

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

“Netop i år har vi en unik mulighed for at vise og diskutere fremtidens løsninger med fagfolk og andre interesserede, som har blikket rette mod Danmark under Arkitekturåret.”

Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen

”Vi oplever en enorm drivkraft blandt arkitekter og resten af byggebranchen til at bidrage med nye og mere bæredygtige materialer, byggemetoder, boligkoncepter m.m., og der er behov for, at vi giver plads til at eksperimentere. Sammen med Københavns Kommune og By & Havn har vi derfor lavet en åben invitation til branchen om, at opføre deres visioner for, hvordan vi kan bidrage til en bæredygtig udvikling. Og netop i år, har vi en unik mulighed for at vise og diskutere fremtidens løsninger med fagfolk og andre interesserede, som har blikket rette mod Danmark under Arkitekturåret og ikke mindst Verdenskongressen for Arkitekter i juli,” fortæller Lars Autrup, direktør for Arkitektforeningen.

Fra moderne bindingsværk til jordnær sanitetsløsning med toilettet som mødested

Ligesom FN’s Verdensmål indeholder et kompleks af mål og delmål om social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, forsøger Verdensmålspavillonerne at give svar på vidt forskellige udfordringer. Løsningerne spænder over et vind- og vejrtårn, med reference til det græske ”The Tower of Wind”, hvor man blandt andet kan følge klima-udviklingen real time, til ”Arkitekter Uden Grænsers” biocenter, som har fokus på toilettet og de sanitære forholds betydning for sundheden og den sociale sammenhængskraft i verdens fattige byer. Andre pavilloner bygger på samarbejder mellem arkitekter og materialeindustrien for at udvikle systemer og metoder for genanvendelse af for eksempel betonelementer fra 60’erne og 70’ernes sociale boligbyggerier eller genanvendelse af plastik.

En fællesnævner for alle pavillonerne er, at de, i overensstemmelse med verdenskongressens tema ”Leave No One Behind”, er designet, så de er tilgængelige for alle og opføres med blik for ansvarligt forbrug af materialer. Desuden forholder pavillonerne sig til et eller flere af FN’s 17 Verdensmål og skal af hensyn til klimaet og reduktion af byggeriets ressourceforbrug kunne nedtages og bruges i andre sammenhænge.

Nye og stærke partnerskaber

Pavillonerne bliver alle til på baggrund af partnerskaber på tværs af arkitekt- og byggebranchen og mellem private virksomheder og aktører, industriens parter, forskningsinstitutioner og fonde. Sammen afprøver og demonstrerer de, hvordan den bæredygtige udvikling kan anføres gennem det 17. verdensmål: Nye partnerskaber.

Hvert team har selv fundet finansiering og ansøgt om byggetilladelse og vil være værter for events i pavillonerne hen over sommeren – ikke mindst i forbindelse med Verdenskongressen for Arkitekter: ”Sustainable Cities – Leave No One Behind”.

Teamene bag Verdensmålspavillonerne er pt. forskellige steder i processen. Nogle pavilloner er under konstruktion, som for eksempel pavillonerne ”Levesteder” i BoligVærkstedet i Jernbanebyen, andre vil skyde op løbende.

Se seks udvalgte eksempler nedenfor

“Vi oplever en enorm drivkraft blandt arkitekter og resten af byggebranchen til at bidrage med nye og mere bæredygtige materiale […]”

Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen

BoligVærkstedet / Levesteder

BoligVærkstedet opføres i Jernbanebyen i København består af to færdige boliger og fem åbne pavilloner, som det første eksempel på konceptet ”Levesteder”. Ambitionen er at vise løsningsforslag til, hvordan man kan bygge mere bæredygtige boliger med fokus på lavt CO2-aftryk, indeklima og sundhed. Præmissen for projektet er, at vi kan bygge til kravene i 2030 med den viden, teknologi og materialer, som vi allerede har i dag.

Som officiel partner for UNESCO-UIA World Capital of Architecture 2023, vil BoligVærkstedet udgøre en platform og mødested for debatter, aktører og events, som sigter mod at drive og accelerere en bæredygtig forandring ved at udfordre og inspirere til at følge i samme fodspor.

Arkitekter og partnere
VELUX i samarbejde med EFFEKT, MOE og Enemærke & Petersen.

Sted
Jernbanebyen

Dato
22. april – 15. november 2023

Verdensmål
3: Sundhed og Trivsel. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Læs mere her

BoligVærkstedet opføres i Jernbanebyen af VELUX i samarbejde med EFFEKT, MOE og Enemærke & Petersen. Illustration: EFFEKT

Plastic Pavillion: Building Sustainable Societies

Hvad sker der, når arkitekter arbejder tæt sammen med plastindustrien og udforsker mulighederne for at bygge og designe i plast? Hvordan kan byggeri med genanvendt plast og polymermaterialer bidrage til en ny bæredygtig æstetik? Og hvordan kan både genbrugelige og genanvendelige plastmaterialer spille en rolle i udviklingen af byens rum og et mere bæredygtigt boliginteriør og byggeri? Det har Plastindustrien sat sig for at undersøge i samarbejde med den unge tegnestue Terroir.

Pavillonen opføres som en åben installation, der danner ramme om kunst, forskning, formidling og udstilling af materialer og løsninger inden for arkitektur, byggeri og design. Pavillonen skal udføres i kompositter, termoplast og 3D print og er designet til adskillelse, så den kan genopføres til nye formål efter kongressen.

Arkitekter og partnere
Plastindustrien i samarbejde med den københavnsk-australske Tegnestuen Terroir.

Sted
Gammel Strand

Dato
19. juni-14. juli 2023

Verdensmål
12 Ansvarligt forbrug og produktion

Læs mere her

Plastic Pavillion: Building Sustainable Societies opføres på Gammel Strand. Det er Plastindustrien, som står bag i samarbejde med den københavnsk-australske Tegnestuen Terroir. Illustration: Tegnestuen Terroir

Biocenter

Arkitekter Uden Grænser, opfører en pavillon ud fra den retoriske titel ”Why give a shit?”. Pavillonen, der vil blive opført foran BLOX, er en fortolkning af deres “bio-center,” som er et udviklingsprojekt, der pt. er under opførelse i et slumkvarter i Kampala, Uganda. Ved at tilvejebringe sanitet, bademuligheder, vand-salg og andre basale funktioner kan et biocenter spille en vigtig rolle i et tætpakket slumkvarter – og samtidig skabe et socialt omdrejningspunkt. Bygningens toiletter er placeret over en stor underjordisk tank, hvori afføringen nedbrydes og producerer en ren, brændbar biogas, der for eksempel kan bruges til madlavning og opvarmning af badevand. Dermed bliver et affaldsprodukt, der ellers forurener bymiljøet og forårsager sygdom, forædlet til en ressource, der kan finansiere biocentrets drift og dermed styrke beboerne i deres dagligdag.

Arkitekter og partnere
Arkitekter Uden Grænser. Projektet bliver til i samarbejde med BLOX og er finansieret af Dreyers Fond og Udenrigsministeriets OpEn-pulje. Lokale partnere er National Slum Dwellers Federation of Uganda og ACTogether Uganda.

Sted
BLOX, Bryghusgade 10

Dato
1. juni -1. oktober 2023

Verdensmål
6: Rent vand og sanitet

Læs mere om projektet her: https://aug.ngo/projekt/pavillon-ved-blox/

Dato: 1. juni – 1. oktober 2023

Verdensmål: 6: Rent vand og sanitet

Læs mere her

Biocenter opføres ved BLOX af Arkitekter Uden Grænser. Projektet bliver til i samarbejde med BLOX og er finansieret af Dreyers Fond og Udenrigsministeriets OpEn-pulje. Lokale partnere er National Slum Dwellers Federation of Uganda og ACTogether Uganda. Illustration: Arkitekter Uden Grænser

(P)RECAST Pavillon

Nedrivning af betonbygninger foretages typisk af kulturelle behov, og på nedrivningstidspunktet har betonelementerne ofte en lang restlevetid. Derfor undersøger teamet bag pavillonen (P)recast, hvordan betonelementer kan adskilles, nedtages og genbruges direkte i nye byggerier i stedet for nedknusning, så ressourceforbruget og CO2-udledningen reduceres markant.

Pavillonen viser de nedrivningsteknikker, der er nødvendige for at implementere fuldskala genbrug af præfabrikerede betonelementer. Elementerne udstilles hele og uden ændringer for at belyse deres skrøbelighed og æstetik. Selve pavillonkonstruktionen er opført med udelukkende genbrugte byggematerialer, som alle er høstet i hovedstadsområdet og er designet til demontering, så elementerne igen kan tages i brug efter udstillingen.

Arkitekter og partnere
3XN/GXN, Teknologisk Institut, COWI, Per Aarsleff Tscherning, Søndergaard; Peikko Danmark, Hi-Con, Aarhus University – Engineering, Brabrand Boligforening, AP Ejendomme, Dansk Standard og Dansk Beton.

Sted
Refshaleøen, foran Copenhagen Contemporary

Dato
1.juli til 30. oktober 2023

Verdensmål
11 Bæredygtige byer og lokalsamfund. 12 Ansvarligt forbrug og produktion. 13 Klimaindsats. 17 Partnerskaber for handling.

(P)RECAST Pavillon opføres på Refshaleøen af 3XN/GXN, Teknologisk Institut, COWI, Per Aarsleff Tscherning, Søndergaard; Peikko Danmark, Hi-Con, Aarhus University – Engineering, Brabrand Boligforening, AP Ejendomme, Dansk Standard og Dansk Beton. Illustration: 3XN/GXN

The Tower of Wind

The Tower of Wind et monument for udviklingen mod bæredygtig arkitektur, hvor publikum vil opleve en rejse gennem meteorologiens historie og få et indblik i, hvad fremtidens teknologi kan fortælle os om klimaudfordringer. Besøgende kan komme ind i tårnet og blandt andet følge klimaudviklingen real time. Tårnet opføres med henblik på at sætte mindst muligt klimaaftryk og har reference til det græske ”The Tower of Wind” i Athen, der betegnes som verdens første meteorologiske observationsstation.

Arkitekter og partnere
Atenastudio (ved arkitekt MAA Anna Maria Indrio) i samarbejde med arkitekt MAA’ere: Henning Frederiksen og Christian Fogh samt kunstner Simone Aaberg Kærn, DMI (Danmarks Meterologiske Institut), CLT Danmark, Standard System Engineering, Bevica Fonden og Forening Ofelia Plads.

Dato
Juni-oktober 2023

Verdensmål
9: Industri, innovation og infrastruktur. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. 13: Klimaindsats. 17: Partnerskaber for handling.

The Tower of Wind opføres på Ofelia Plads af Atenastudio (ved arkitekt MAA Anna Maria Indrio) i samarbejde med arkitekt MAA’ere: Henning Frederiksen og Christian Fogh samt kunstner Simone Aaberg Kærn, DMI (Danmarks Meterologiske Institut), CLT Danmark, Standard System Engineering, Bevica Fonden og Forening Ofelia Plads. Illustration: Atenestudio ved Anna Maria Indrio.

Boligbyggeri fra 4 til 1 Planet – Next Generation Architecture

Hvordan reducerer vi klimabelastningen fra boligbyggerier til en fjerdedel inden 2030 uden at gå på kompromis med attraktivitet og beboelighed? Det giver tre af næste generations arkitekter deres svar på gennem initiativet ”Boligbyggeri fra 4 til 1 Planet”, der opfører tre forskellige pavilloner på Søren Kierkegaards Plads. Tilsammen giver pavillonerne et sanseligt bud på, hvordan vi kan bygge og bo i fremtiden med en radikalt reduceret klima-belastning.

Tegnestuen Reværk præsenterer et hjem ved vandet, som er lavet af alternative materialer, herunder stampet lerjord.

Tegnestuen LOKAL samt Aaen Engineering præsenterer ”Quarter Pie Pavillon”, der udforsker alternative tilgange til byggeri – med blandt andet en opdelt klimaskærm – kombineret med nye tilgange til at leve. De spørger blandt andet, om vi kan designe for færre kvadratmeter pr. person?

Rønnow Arkitekter, Leth & Gori og CINARK (Det Kongelige Akademi) præsenterer et hjem, der kombinerer konventionelle materialer og tækkede strå og leverer et rationelt byggesystem, som kan opfylde kravene til isolering, styrke og brand.

Arkitekter og partnere
Reværk, LOKAL og Aaen Engineering, Rønnow Arkitekter, Leth & Gori og CINARK (Det Kongelige Akademi) samt Smith Innovation.

”Boligbyggeri fra 4 til 1 Planet” er et initiativ, der har til formål at reducere klimabelastningen fra boligbyggeri i Danmark med 75 procent. Bag initiativet står den filantropiske forening Realdania og VILLUM FONDEN.

Sted
Søren Kirkegaards Plads

Dato
9. juni-11. august 2023

Verdensmål
11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Læs mere her

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +