NYHED 08.06.21

Kollektiv opfordring til ledelsen fra Det Kongelige Akademis arkitektuddannelse

Åbent brev fra undervisere og forskere på Det Kongelige Akademi, Arkitektur, Design, Restaurering.

Arkitektskolen på Holmen, København. Foto: Det Kongelige Akademi

Til Rektor, Dekaner, Instituttledere og Bestyrelsen for Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering. 

Indledningsvis vil vi gerne anerkende Rektoratet for, at det er blevet muligt at få flere studiepladser til Det Kongelige Akademi, som ellers har været præget af væsentlig dimensionering af design- og arkitekturuddannelsen. Vi vil også gerne anerkende, at Det Kongelige Akademi har en ambition om at uddanne flere byplanlæggere, som der i dag er mangel på flere steder i landet.

Disse kommentarer udtrykker en kollektiv bekymring vedrørende de potentielle implikationer af regeringens planer og et kollektivt ønske om at være tæt involveret i konstruktivt at diskutere og påvirke de fremtidige udviklingsplaner.

Derudover er det vigtigt at understrege, at den foreslåede flytning af uddannelsesinstitutioner, afspejler et emne, som mange lærere og studerende har arbejdet med i en årrække i form af studiearbejde i områder, der har oplevet udfordringer med affolkning, f.eks. Lolland, Sydjylland, Bornholm og Vestsjælland. Vi har derfor forståelse for, hvad affolkning betyder for by- og landområder. Planer for at genbalancere rumlige uligheder gennem forskellige handlinger eller sektorer har forskellige konsekvenser – og planer om decentralisering af uddannelsesinstitutioner har forskellige konsekvenser for forskellige uddannelser / institutioner.

Gennem de sidste 5 år er uddannelserne på Det Kongelige Danske Akademi allerede blevet dimensioneret med 30%. Uddannelses- / forskningsmiljøerne er således blevet meget mindre og mere sårbare. Som programledere og professorer på Arkitektskolen vil vi gerne dele vores faglige bekymringer i forhold til konsekvenserne af regeringens forslag om at etablere et uddannelsesprogram for arkitektonisk planlægning i Kalundborg – en plan, der blandt andet indebærer flytning af ca. 150 arkitektstuderende fra Holmen – en yderligere næsten 20% nedskæring af den aktuelle studentermasse, hvilket vi finder kritisk i betragtning af den endnu ikke fuldt indfasede seneste dimensionering, der indebar en 30% reduktion i antallet af arkitektstuderende.

Nedenstående punkter er formuleret ud fra perspektiver hos dem, der er kernen i at levere uddannelse og forskning på Arkitektskolen:

1. Radikalt brud med en stærk uddannelsestradition
– Opsplittelsen af den danske arkitektuddannelses helhedsnatur, der bygger på en unik forståelse og designtradition vil være ødelæggende for den specifikke og internationalt anerkendte Danske arkitekttradition, der ser sammenhængende på Byen/Landskabet, Bygningen og Møblet. (Forslaget betyder en isolering og afstand mellem By-/landskabsplanlægning og de øvrige dele).

2. Institutionssvækkelse ved reduktion af kritisk masse
– Det Kgl. Akademis små forsknings- og undervisningsmiljøer bliver endnu mindre. En udflytning af 150 arkitektstuderende fra Campus Holmen til Kalundborg vil ikke kun reducere den samlede studentermasse på Holmen, men vil også betyde en reduktion af forskningsansatte, undervisere og ledelse/administrativt personale. Det vil desuden føre til tunge administrative opgaver og organisatoriske udgifter især i etableringsperioden.

3. Kritisk fragmentering af det Kgl. Akademis studie-og forskningsmiljøer
– Der er stor risiko for at opsplitte forsknings- og undervisningsmiljøer. De studerende/ansatte i Kalundborg vil ikke have samme adgang til studietilbud, udstilling og værksteder som på Holmen. Ligesom der sandsynligvis vil være pendlerstuderende/-undervisere og dermed risiko for tomme tegnesale og medarbejderkontorer.  Erfaring viser, at decentrale uddannelsesinstitutioner er langt dyrere at opretholde end centrale uddannelser (op til 40 % dyrere pr. studerende).

4.Vanskeligt at fastholde / tiltrække stærke fagprofiler
– En vigtig pulje af lærere (inkl. planlæggere) kommer fra privat praksis – som stort set er koncentreret i København og Århus. Praksisbaserede lærere / vejledere har ofte små ansættelser. Det vil være en meget stor udfordring med 3 timers daglig transport og udgifter kombineret med krydspres på tværs af krav fra privat praksis, familie og uddannelse. Derudover foretrækker udenlandske gæsteforelæsere, undervisere og forskere at være en del af stærke internationalt anerkendte miljøer, der i øjeblikket er etableret på Holmen.

5. Problematisk isolering af arkitektuddannelsen fra vigtige uddannelsesressourcer
– Uddannelsens aktuelle placering i København tilbyder konkret: et rumligt bylaboratorium / centrum for kulturinstitutioner / vidensinstitutioner / mange centrale praktikere indenfor feltet / etablerede offentlige partnerskaber / infrastruktur / studerendes adgang til relevante studiejobs, der fungerer som veje til beskæftigelse efter eksamen.

6. Udfordring med at tiltrække studerende
– Usikkerhed hos de studerende kan medføre, at de ikke søger de involverede studieprogrammer (baseret på generel usikkerhed vedr. ’en ny uddannelse’ og udsigten til at studere langt fra Campus Holmen og resten af studiemiljøet).  Der kan være tale om en dobbeltudfordring, da det allerede er vanskeligt at tiltrække studerende til landskabs- og planlægningsspecialerne.

Vi foreslår konkret, at Direktionen både i forhold til den politiske proces inden sommerferien, og i forhold til en evt. udmøntning af planerne, opretter en taskforce, som inkluderer fagfaglige kræfter inden for programledelse, forskning og undervisning. Dette arbejde kan ikke kun finde sted i brede workshops, så vi foreslår at inkludere de fagligt ansvarlige, der vil blive berørt af ændringerne. Derudover opfordrer vi kraftigt  Det Kongelige Akademis Bestyrelse til at komme med en udtalelse om hvordan denne forholder sig til Regeringens udspil mens dette endnu lader sig betragte som et udspil.

Anne Beim

Anne Romme 

Camilla Hedegaard Møller

Charlie Steenberg

Christoffer Harlang

David Garcia

Deane Simpson 

Guro Sollid 

Jacob Bang  

Jan Søndergaard

Jens Kvorning 

Kirsten Marie Raahauge 

Kjeld Vindum

Kristine Jensen 

Mette Ramsgaard Thomsen

Morten Meldgaard

Nicolai Bo Andersen

Nicolai De Gier

Niels Grønbæk 

Nini Leimand

Olga Popovic Larsen 

Paul Nicholas

Peter Bertram

Peter Thule Kristensen

Tanja Jordan

Ulrik S. Madsen

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +