NYHED 24.04.19

Ledelse som disciplin

Arkitekter er i høj grad opdraget til selvledelse, hvilket ifølge associeret partner hos Arkitema arkitekt MAA Pernille Østergaard Svendsen er med til at gøre lederrollen blandt arkitekter både udfordrende og også levende og givende.

For tilmelding og uddybende information …

Charlotte Langen

Projektleder

+45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

”Som arkitekter er vi ekstremt gode til at forstå en proces; det er dét, vi hele tiden lærer på skolen og er opflasket med fra dag 1, men det kan være svært, når alle involverede i et projekt har deres egen forståelse af processen.”

Pernille Østergaard Svendsen er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus i 2001. Hun har igennem de seneste otte år været ansat hos Arkitema i Aarhus. Først som kreativ leder og senest blev hun pr. 1. januar 2019 udnævnt til associeret partner, og hun er nu ved at blive kørt i stilling som segmentchef i Skandinavien med et overordnet ansvar for den del af firmaets projekter, der ligger under kategorien ”learning”.

”I arkitektbranchen opererer vi meget med ”learning by doing”, fordi det langt hen ad vejen er den måde, studiet er opbygget på. Vi er ikke bange for at kaste os ud i noget nyt, hvilket kan være en kæmpe force. Visse ting kræver dog redskaber og øvelse, og ledelse er en af dem.”

Inden et LKVV-forløb begynder, bliver deltagerne bedt om at reflektere over, hvad det er, de gerne vil have ud af forløbet, og hvorfor de har meldt sig.

”Jeg skrev, at jeg manglede værktøjer. Ligesom mange andre startede jeg som arkitekt og røg derfra direkte videre til at lede mennesker i et projekt og derfra videre til at lede mennesker og tænke strategisk. Sådan tror jeg, rigtig mange arkitekter lander i en lederrolle uden egentlig at være klædt på til det. Og det er hverken lederen, eller de medarbejdere vedkommende skal lede, tjent med.”

Et fælles anliggende

At lederrollen krævede redskaber indså Pernille Østergaard Svendsen hurtigt. Valget faldt på LKVV, og det var der flere grunde til. Dels havde Arkitema en lang historik med medarbejdere, der havde deltaget på forløbet tidligere, og derudover havde LKVV også noget andet, der tiltalte hende.

”I forhold til andre lederuddannelser kunne jeg spotte et spændende netværk hos LKVV. Jeg kunne se mig selv i det – både på grund af mine øvrige kollegaer, der har været afsted tidligere, og fordi jeg fornemmede et stort potentiale i at få et indblik i andre ligesindede virksomheder. At kunne skabe et fortroligt rum sammen med en række fagfæller, der sidder med præcis de samme opgaver. Det fandt jeg meget tiltalende.”

Hos Arkitema er mantraet ”People in Architecture” – og selvom det naturligvis, med Pernille Østergaard Svendsens ord, betyder, at de skaber projekter med slutbrugeren for øje fra den spæde start, så har sætningen også en betydning i forhold til hendes daglige rolle som leder på en af Danmarks største tegnestuer.

”For mig, som leder, handler det om at få vores dygtige medarbejdere til at arbejde bedst muligt sammen, så alles kompetencer bliver udnyttet bedst muligt på de rigtige tidspunkter i processen. Jeg skal kunne læse mit team, de forskellige medarbejderes individuelle behov og deres kompetencer og vide, hvornår jeg skal trække på de forskellige ressourcer i løbet af projektets tilblivelse.”

Tillid og tidsspild

Forløbet har givet Pernille Østergaard Svendsen en lang række oplevelser og redskaber. Blandt andet er hun efter LKVV blevet opmærksom på, at hun ikke behøver at skulle have hånden på ALT, men godt kan delegere mange af sine tidligere opgaver til sine medarbejdere. En vigtig lektie i en travl hverdag.

”Ledelse handler om tillid, hvilket viser sig ved, at jo længere tid du er et sted og kender dit team, jo lettere er det også at have tillid til, at opgaven bliver løst. Min rolle er særlig, fordi jeg har en specialistrolle i forhold til læringsbyggerier. Jeg har en enorm viden om det felt, og den viden skal helst med i alle vores projekter, men jeg har fundet ud af, at det ikke betyder, at jeg partout skal med til alle møder. LKVV har effektiviseret mit arbejde, hvilket er en fordel for alle.”

At god ledelse kræver selverkendelse, har Pernille Østergaard Svendsen også taget med sig fra forløbet, der en gang for alle har gjort det klart for hende, at ledelse er en disciplin og ikke noget, man bare gør.

”Du er nødt til at arbejde strategisk med ledelse på daglig basis, hvis det skal fungere for både dig og dine medarbejdere. Det handler om ikke bare at lade projekterne opsluge al din tid og lave det, der ligger foran en på bordet, men huske rent faktisk at sætte tid af til at lede.”

Tydelighed frem for alt

Som leder er det vigtigt for Pernille Østergaard Svendsen at kommunikere klart og tydeligt og turde sætte nogle klare rammer for de projekter og medarbejdere, som hun leder.

”Camilla Raymond, som fungerer som gennemgående facilitator på hele forløbet, formår virkelig at kommunikere ekstremt klart og tydeligt, hvilket er en kæmpe inspiration for os ledere, der sidder og lytter. Det, Camilla også kan, er, at hun er enormt god til at give eksempler, hvilket er en gave for arkitekter, fordi vi netop er vant til at få billeder på alt.”

Generelt var Pernille Østergaard Svendsen begejstret for forløbets sammensætning af undervisere.

”Der er et højt niveau, og kombinationen af Camilla Raymonds psykologi-baggrund og underviserne fra CBS fungerede godt og var meget lærerigt.”

LKVV-forløbet afsluttes med en individuel eksamen og selvom eksamens-situationen, formelt set, runder LKVV af, er der ifølge Pernille Østergaard Svendsen meget at hente fra eksamensopgaven – også efter forløbet er slut.

”Eksamensdelen er rigtig god, fordi du efterfølgende står med en forretningsplan helt klar til brug. Det er et kæmpe stykke arbejde, som de færreste nok ellers ville få lavet. På den måde kan man sige, at LKVV bringer dig på forkant med din lederrolle, fordi du herigennem får skabt et værktøj, du kan bruge langt ud i fremtiden. Det føles som en kæmpe investering.”

Om LKVV

Næste forløb kører fra 30. august 2023 til 2. maj 2024. Du kan allerede nu tilmelde dig hos Charlotte Langen på cla@arkitektforeningen.dk

 

For tilmelding og uddybende information …

Charlotte Langen

Projektleder

+45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

Kurser hos Arkitektforeningen

Styrk din faglighed

Se tilgængelige kurser

Kurser
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +