NYHED 03.01.24

Leder-duo fra Arkitektforeningen København: “Det giver en kæmpe værdi at være med i det her fællesskab”

Ali Arvanaghi er optaget af det strategiske arbejde i udviklingen af fremtidens forening. Martine Seedorff er mere praktisk orienteret, og er en af de bærende kræfter bag Årets Arne. Begge er de drevet af det stærke faglige fællesskab, de oplever i lokalledelsen, og muligheden for at skabe en levende og transparent forening. Mød dem og hør hvad de laver, og hvorfor de synes du skal med.

MAA'erne Ali Arvanaghi og Martine Seedorff deler lokallederposten i Arkitektforeningen København.

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

For ca. ti år siden stod Ali Arvanaghi ved en skillevej. Enten ville han melde sig helt ud af Arkitektforeningen eller også skulle han gøre noget aktivt ”for at skabe en bedre forening”, fortæller han.

”Udover ARKITEKTEN og en rabat på et efteruddannelseskursus syntes jeg ikke, at jeg fik så meget relevant ud af mit medlemskab. Men i stedet for at melde mig ud, valgte jeg den anden vej og stillede op til valget til lokalledelsen.” Nu er der gået ti år, og hvor Ali Arvanaghi i starten var praktisk orienteret og igangsatte forskellige projekter, er det mere det strategiske, der optager ham i dag.

”I de første år var jeg blandt andet med til at udtænke og afvikle en trilogi af nogle midlertidige pavilloner i Kongens Have, som skulle sætte fokus på arkitektonisk kvalitet i det offentlige rum. Her udrettede vi alt fra at skrive konkurrenceprogrammet, foretage evalueringen og bedømmelsen af vinderforslag og koordinere med involverede samarbejdspartnere helt ned til de praktiske detaljer. Jeg kan huske, at jeg kørte rundt på en ladcykel med jord i for at lappe hullerne efter pavillonerne, da de blev taget ned”.

Siden har Ali Arvanaghi bl.a. været med til at søsætte en række faglige debatarrangementer, der, som han selv formulerer det, ”afsøger koblingsmulighederne mellem teori og praksis” i faget. I samarbejde med udvalgte tegnestuer og erhvervsPhD-studerende var han her med til at skabe en serie af velbesøgte arrangementer ude på tegnestuerne. Som et af de senere projekter, der har fyldt meget i Arkitektforeningen København, fremhæver han konkurrenceprojektet Fingerplan 2.0. ”Her var hele lokalledelsen med i drøftelserne i den tidlige modningsfase”, fortæller han, ”men i dag kører det som et selvstændigt projekt”.

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

“Der er en historisk mulighed for at præge sin forening ved at gå med i repræsentantskabet, for det er lige nu, de store bolde kastes i luften.”

Ali Arvanaghi

Et par stille år

Martine Seedorffs debut i lokalledelsen gik mere stille for sig: ”Jeg startede i lokalledelsen i 2020, hvor der stadig var pandemi. Vi kunne hverken mødes fysisk eller holde arrangementer, så det var svært at være sådan et turbohold, der satte alt muligt i gang”. I starten lagde hun sit primære engagement i Årets Arne, som fylder meget i Arkitektforeningen København, fortæller hun. Hendes rolle har ændret sig en del nu, hvor hun er trådt ind som leder sammen Ali Arvanaghi: ”I dag er jeg meget optaget af at understøtte de andre medlemmer af lokalledelsen. For eksempel når en af vores studenterrepræsentanter gerne vil lave en studenterkonkurrence, så støtter jeg op med input og sparring, og hjælper dem i forhold til, hvordan de kan få det til at ske rent praktisk”.

Indflydelse på flere niveauer

Koblingen mellem det sociale fællesskab og muligheden for at bruge sin faglighed i Arkitektforeningen København betyder meget for de to lokalledere. Men det at indgå i en politisk uafhængig organisation og have indflydelse på, hvordan foreningen fungerer, og arbejdet ind i det politiske, har også stor betydning:

”Arkitektforeningen København er et fagligt og socialt fællesskab, men det er først og fremmest en uafhængig politisk organisation, hvor vi i fællesskab har mulighed for at påvirke politiske beslutninger, som vedrører vores branche”, forklarer Martine, og tilføjer. For eksempel tager jeg teten på udvalgte høringssvar, men inviterer også andre med i udformningen af dem. Begge de to lokalledere ser også en vigtig rolle i at skabe gennemsigtighed og relevans for medlemmerne.

De seneste år har det frivillige engagement taget en drejning for Ali Arvanaghi: ”Jeg er efterhånden blevet mere fokuseret på at have en strategisk indflydelse, både internt i foreningen og i forhold til byens udvikling”. For nylig var han blandt andet med til at give sparring i forbindelse med Arkitektforeningens høringssvar om den nye kommuneplanstrategi for København. Og så har Ali været med i arbejdsgruppen omkring projektet ”Fremtidens Forening” i Arkitektforeningen. Her deltog han i en række møder og workshops, som resulterede i en anbefaling, der blev vedtaget ved repræsentantskabsmødet i oktober 2023 . Nu ser han frem til næste fase:

”Økonomi kom til fylde meget i første fase, hvor jeg egentlig havde købt totalt og savlende ind på visionen og den udviklende del. Det er så det, der er lagt op til i næste fase, hvor arbejdsgruppen skal genbesøge organiseringen og vurdere, om den er up to date i forhold til det, vi gerne vil med Arkitektforeningen. Så man kan sige, at der er en historisk mulighed for at præge sin forening ved at gå med i repræsentantskabet, for det er lige nu, de store bolde kastes i luften”.

Teksten fortsætter under billedet.

Foto: iStock Miniseries

Vil du være med til at tegne fremtidens arkitektforening?

Stil op til repræsentantskabet

Du kan indsende dit kandidatur frem til og med den 10. januar 2024.

Læs mere

Fællesskabet, byen og fagligheden trækker

At være en del af en lokalledelse i Arkitektforeningens er én måde, at engagere sig fagligt og politisk på. En anden vej til indflydelse er gennem den landsdækkende gruppe ”De 19”, hvor man deltager i de to årlige møder og ligesom de lokale repræsentanter får mulighed for at spille ind i foreningens strategi og prioriteringer, for eksempel beslutte, hvem der sidder i bestyrelsen.

Når Martine Seedorff foretrækker at være med i Arkitektforeningen København, skyldes det flere ting, forklarer hun: ”Der er det faglige og udadrettede, hvor man får adgang til mange forskellige mennesker og viden om, hvad der sker inden for arkitekturen i hovedstadsområdet. Og så er der det sociale, som er mere på venne-plan, hvor man mødes og bruger sit fagsprog sammen. Man kan spejle sig i andre og høre, hvad der sker andre steder i faget og på skolen”.

Ali Arvanaghi har prøvet begge dele: ”Jeg kan godt lide at have en lokal tilknytning til København og være engageret i dens udvikling. I lokalafdelingen har du samme stemmeret til repræsentantskabsmøderne, som når du er med i ”De 19”. Du er en del af repræsentantskabet. Men i lokalafdelingen er der den fordel, at du er med i et fællesskab, hvor man mødes en gang om måneden og deler viden, holdninger og sætter initiativer og projekter i gang. Det er mere livligt,” siger han og uddyber:

“På møderne bliver jeg fagligt beriget og inspireret til mit engagement i andre netværk og til mit daglige arbejde. Jeg er selv chefkonsulent i Københavns Kommune og arbejder med byens udvikling, én driver egen virksomhed sammen med sin mand, én brænder for det politiske og er engageret i pensionskassen og Realdania, en har lige startet egen tegnestue, en arbejder med teknologi og software til arkitektbranchen, og én er planchef i kommunen. Der er også studerende, som er enormt engagerede. Den diversitet er en kæmpe gevinst”.

Stil op!

Interviewet med Ali Avanaghi og Martine Seedorff er lavet i anledning af valget til repræsentantskabet. Derfor skal der selvfølgelig også lyde et godt råd fra lokalleder-duoen til alle, der overvejer at stille op:

”Prøv det!”

”Der er selvfølgelig altid chance for, at der bliver kampvalg. Men bliver man ikke valgt, kan man altid engagere sig som frivillig i en eller anden form. Enten ved at deltage i møderne og bidrage i samtalen eller være med til at igangsætte arrangementer eller andre initiativer” afslutter Ali Arvanaghi.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +