NYHED 14.06.22

LIVE STREAM: Nye veje til reelt grønne renoveringer af arkitektonisk høj kvalitet

En stor del af de danske etageejendomme, står overfor en snarlig renovering. Men hvordan sikrer vi, at renoveringen sker på en måde, som sætter minimale CO2 aftryk samtidig med, at de arkitektoniske kvaliteter bevares og udvikles? Se eller gense arrangementet.

Beboelsesejendom på Lehwaldsvej. Foto: Realdania

Forskning peger på, at det kan være mere klimavenligt at renovere i stedet for at rive ned og bygge nyt. Men der kan være store forskelle på de beregnede og de faktiske CO2-besparelser i de metoder, vi bruger til at beregne CO2-aftrykket i dag. Det er et problem, fordi det giver upræcise tal, der ofte er betydeligt grønnere end, hvad de reelt er.

Ønsker vi som arkitekter og aktører i byggebranchen at mindske bygningernes betydelige CO2-aftryk, når vi renoverer, er der behov for at vi bliver langt skarpere på, hvad det egentlig kræver af viden og samarbejde på tværs af fagligheder. Ikke blot for at reducere energiforbruget, men også for at styrke de arkitektoniske kvaliteter, som kan være med til at give bygningerne lange levetider.

I samarbejde med Realdania inviterer Arkitektforeningen til faglig morgen med oplæg om tværfaglig metodik målrettet konkrete bygninger.

Mød forfatterne bag den endnu ikke offentliggjorte publikation; ’Reelle CO2-besparelser og konkrete bygninger – en tværfaglig metodik med afsæt i bevaringsværdige etageejendomme fra 1930-1974.’

Oplægget retter sig mod arkitekter, ingeniører og bygherrer, der ønsker at blive klogere på, hvordan vi, via konkret viden og simple metoder, kan blive bedre til at analysere de specifikke bygningers reelle kvaliteter og klimabelastning.

Oplægget er en del af Realdanias indsats ’Bygningskultur og klima’.

Program

Kl. 8.00
Dørene åbner, kaffe og croissants

Kl. 8.30
Velkommen  v/Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen

Kl. 8.40
Hvordan kan vi mindske klimabelastningen i et livscyklusperspektiv fra bevaringsværdige bygninger 1930-1974 og samtidig fastholde, styrke eller måske endda forny de særlige karaktertræk og arkitektoniske værdier? v/Thomas Waras Brogren, projektchef i Realdania.

Kl. 8.55
De lidt for grønne tal. Bygherrens udfordring i forhold til den nuværende tilgang v/ Ditte Strunge Larsen, cand.polit med speciale i bæredygtighedsøkonomi, Strunge Jensen Ingeniører.

Kl. 9.05
Enkelte redskaber og indsigter kan gøre en stor forskel v/Jesper Strunge Jensen, direktør og ingeniør i Strunge Jensen Ingeniører.

Kl. 9.25
Betydningen af at kende en bygnings historie, beskrive dens kvalitet og kunne samarbejde på tværs af fagligheder v/Nanna Steenberg Meyer, arkitekt MAA, Varmings Tegnestue.

Kl. 9.45
Spørgsmål og input fra salen

Kl. 10.00
Tak for i dag.

Om oplægsholderne

Ditte Strunge Larsen, Strunge Jensen Ingeniører

Cand.polit. med speciale i bæredygtighedsøkonomi. Ditte har gennemført en interviewundersøgelse af bygherrer og rådgiveres vurdering af det nuværende arbejde inden for energirenovering af ældre bygninger, brug af LCA-værktøj og ønsker til det fremtidige rådgivningsarbejde inden for energirenovering af ældre bygninger.


Jesper Strunge Jensen, Strunge Jensen Ingeniører

Ingeniør og direktør i Strunge Jensen A/S med mange års praktisk og teoretisk erfaring inden for arbejde med energi, indeklima og CO2-reduktion i fredede og bevaringsværdige bygninger.


Nanna Steenberg Meyer, Varmings Tegnestue

Arkitekt MAA med speciale i fredede og bevaringsværdige bygninger med stor teoretisk viden om og praktisk erfaring i arbejdet med fredede og bevaringsværdige bygninger, deres arkitektur, værdier og muligheder.


Thomas Waras Brogren, Realdania Filantropi

Arkitekt MAA med speciale i fredede og bevaringsværdige bygninger. Leder af indsatsen ‘Bygningskultur og klima’, der skal skabe øget viden og stolthed om, at bevaring, renovering og transformation af bygninger er en vigtig del af en bæredygtig udvikling og afgørende for at reducere CO2-aftrykket fra byggeriet.

 

Moderator Lars Autrup, Arkitektforeningen

Direktør og arkitekt MAA med bred praktisk og strategisk indsigt i det byggede miljø, tidligere projektleder på Realdania-projektet ‘1940-ernes og 1950-ernes murede boligbebyggelser.’

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +