NYHED 25.05.22

Løft til Arkitekturens stemme i Østjylland

Alt for høje huse, for meget fortætning af byen og alt for meget grimt byggeri. Debatten om byens udvikling raser i Aarhus, men den er ofte unuanceret, mener Arkitektforeningen Østjylland. Derfor har de søsat projektet "Arkitekturens stemme," der skal give debatten fagligt modspil og vise, hvad arkitekturen kan bidrage med til byens udvikling.

I mødet mellem Botanisk Have og Saltholmsgade i Aarhus vokser 10 nye byhuse frem. Kvarteret hedder Æbleøen og er en moderne fortolkning af byens velkendte øgadehuse. Det er bl.a. de skrånede tage, tydelige vinduespartier og grønne gårdrum og gadetrapper, der trækker tråde fra de gamle øgader til den nye øgade i Aarhus C. Æbleøen er tegnet af tegnestuen CEBRA. Foto: Kasper Hornbæk.

Vil du vide mere om projektet Arkitekturens stemme, kontakt:

Trine Lybech Madsen

Arkitekt MAA

tlm@arkitektforeningen.dk

“Der sker virkelig meget i Aarhus – og Østjylland generelt. Der bliver bygget over det hele, og udviklingen går stærkt – rigtig stærkt. Derfor er det vigtigt, at vi arkitekter blander os i debatten og sætter fokus på, hvordan arkitekturen spiller ind i byudviklingen – og hvad der skal til for at skabe den gode by. Og her har Arkitektforeningen en vigtig rolle at udfylde,” fortæller arkitekt MAA Trine Lybech Madsen.

Trine er netop ansat som projektleder for “Arkitekturens stemme” i Arkitektforeningen Østjylland. Hun har taget orlov fra sit job som landskabsarkitekt i Arkitema og trukket sig fra lokalledelsen i Arkitektforeningen Østjylland for at kunne arbejde fokuseret med projektet.

Gennem debatter i de lokale medier og arrangementer, der rækker ud til borgere og politikere, samt faglige konferencer og netværksgrupper, skal projektet ‘Arkitekturens stemme’, styrke debatten og udviklingen – ikke bare i Aarhus, men i hele Østjylland. Vi har talt med Trine om projektet, hvorfor projektet er vigtigt, og hvad hun håber, der kommer ud af det.

Hvorfor er der brug for at styrke arkitekturens stemme i Østjylland?

“Bølgerne går ofte højt i debatten, især om byudviklingen i Aarhus. Men det bliver ofte borgere og byudviklere, der sætter dagsordenen. Først bliver der taget beslutninger om ofte markante byggerier og udviklingsplaner – og så løfter borgerne pegefingeren. Men debatten handler lidt for meget om, hvad der er pænt og grimt. Derfor er det vigtigt at arkitekterne blander sig i debatten, så vi kan få udviklet sproget om arkitekturen og få sat ord på arkitekturens kvaliteter og virkemidler – og ikke mindst hvad det betyder for det gode liv i byen.”

Hvad ser du som de største udfordringer i Østjylland?

“Udfordringerne i Østjylland er forskelligartede og handler meget om det konkrete område. Nogle kommuner har udfordringer med det stigende havvand, andre kæmper med hvordan man får udviklet det gode liv på landet, og andre igen er påvirket af massiv udvikling. Så der er mange forskelligartede udfordringer, der skal favnes.”

Hvad vil I konkret gør gøre for at styrke debatten?

“Vi vil blande os meget mere i den lokale debat og selv sætte nogle temaer på dagsordenen, som, vi mener, er vigtige at diskutere for at få kvalificeret udviklingen i Østjylland. Det vil vi gøre gennem debatindlæg i medierne, arrangementer, hvor vi både rækker ud til fagfolk, politikere og borgere og gennem faglige konferencer og netværk. Vi vil også bruge film til at gå tæt på, hvad der skaber den gode byfortætning, og hvor det kan være mere udfordrende.

Konkret har vi valgt at arbejde med tre overordnede temaer i projektet, som vi har kaldt “Verdens bedste byfortætning,” “Livet på landet” og “Vandet og byerne”, og debatterne kommer til at tage udgangspunkt i de lokale problemstillinger. Men det er jo nogle temaer, der ikke kun er relevante i Østjylland, men også for resten af Danmark. Vandet stiger jo alle steder, så der kan være nogle fælles udfordringer, erfaringer og debatter, som også kan foldes ud på nationalt plan.”

Vil du vide mere om projektet Arkitekturens stemme, kontakt:

Trine Lybech Madsen

Arkitekt MAA

tlm@arkitektforeningen.dk

Fakta om projektet

Hvem

Trine Lybech Madsen er ansat som projektleder på deltid og driver projektet sammen med ledelsen i Arkitektforeningen Østjylland.

Hvornår

Projektet kører fra maj-november 2022 og er støttet af Statens Kunstfond.

Del af en række pilotprojekter

‘Arkitekturens stemme’ er et pilotprojekt, der skal løfte arkitekturens bidrag til debatten om udviklingen i byen og på landet i Østjylland, og hvordan arkitekterne bidrager til at skabe udviklingen i Østjylland.

Projektet er en del af en række lokale pilotprojekter, hvor Arkitektforeningens lokalafdelinger på forskellig vis afprøver nye veje til at styrke det faglige engagement blandt medlemmer og relaterede faggrupper og synligheden af arkitekturen og dens værdi i de respektive lokalområder. [Læs mere om pilotprojekterne nedenfor]

“Bølgerne går ofte højt i debatten […]. Men det bliver ofte borgere og byudviklere, der sætter dagsordenen.”

Trine Lybech Madsen, arkitekt MAA

“Jeg håber, at vi i Arkitektforeningen Østjylland med det her projekt kan gøre arkitekturdebatten mere levende og skabe større forståelse for arkitekturens virkemidler og værdi,” siger arkitekt MAA Trine Lybech Madsen.

Hvem vil I gerne i dialog med?

“Vi vil rigtig gerne i dialog med den almindelige borger og kommunerne, som også er en del af projektet, og så vil vi rigtig gerne i dialog med byudviklere og andre relevante faggrupper. Men vi vil jo også gerne have flere arkitekter i tale. Det ville være skønt, hvis det endte med, at vi havde en livlig arkitekturdebat i Østjylland, og det kunne da være fedt, hvis der også var nogle, der var lidt uenige en gang imellem.”

Hvordan vil I sætte medlemmerne i spil?

“Til hver af de tre temaer, vi arbejder med, nedsætter vi en netværksgruppe, som alle arkitekter kan være med i, både medlemmer og ikke-medlemmer. Tanken er, at netværket skal gå på tværs af fagligheder, så vi også får de andre faggrupper med, der f.eks. arbejder med klimatilpasning eller udvikling af livet på landet. Det håber jeg, at vi kan få nogle gode diskussioner og læring ud af – også blandt arkitekterne, for selvom vi har samme faglighed, er det jo ikke altid vi er enige.

Mit håb er også, at diskussionerne kan opmuntre deltagerne til selv at blande sig i debatten og f.eks. skrive debatindlæg til aviser og dagblade. Og så er det bare vigtigt, at vi er flere, der er sammen om at styrke arkitekturens stemme – også efter, at projektet er slut.”

“Mit håb er, at diskussionerne kan opmuntre deltagerne til selv at blande sig i debatten”

Trine Lybech Madsen, arkitekt MAA

Hvad håber du, der kommer ud af projektet?

“Jeg håber, at vi i Arkitektforeningen Østjylland kan gøre arkitekturdebatten mere levende og skabe større forståelse for arkitekturens virkemidler og værdi. Og så er det vigtigt, vi får vist, hvad arkitekter kan, både i forhold til klimaudvikling, byudvikling, og når det handler om, hvordan arkitekturen bidrager til det gode liv i byen.

Men formålet med projektet er selvfølgelig også, at flere arkitekter fornemmer en øget synlighed fra Arkitektforeningen, mens projektet kører. Og forhåbentlig får vi også skubbet lidt til udviklingen i Aarhus og Østjylland.”

Hvorfor har du valgt at gå på orlov og træde ud af lokalledelsen i Østjylland for at arbejde med det her projekt?

“Nu har jeg været en del af lokalledelsen siden 2007, og jeg synes jo, vi kan gøre mere, men det kan være svært at realisere alle ambitionerne som frivillig, når man kun har få ledige aftener eller weekender til at lave det hele. Så nu prøver vi lokalt at se, hvad det kan føre til med en deltidsansættelse og derefter se, hvordan vi kan drive den faglig debat videre, enten ved at der kommer en fast medarbejder i Arkitektforeningen Østjylland eller for hele Jylland eller i det frivillige regi. Men i bund og grund gør jeg jo det her, fordi jeg brænder for at sætte arkitekturen på dagsordenen. ”

Andre lokale pilotprojekter

Fagligt fællesskab i Nordjylland

Arkitektforeningen Nordjylland har startet et nyt fagligt fællesskab sammen med en række andre lokale aktører, herunder Utzon Center, Aalborg Universitet, IDA og Nordjyske Planlæggere. Initiativet ”Arkitekturklub Nordjylland” skal styrke den nordjyske arkitekturscene – og derigennem afsøge mulighederne i at arbejde med associerede medlemmer.

Nye fællesskabsformer i Sydjylland

Hvordan skaber vi det bedste faglige fællesskab? Arkitektforeningen Sydjylland inviterer til fællesmøde om nye måder at engagere og styrke hinandens faglighed og arkitekturen på. Med initiativet ønsker lokalledelsen at skabe nye, eksperimenterende og fleksible fællesskaber – både digitale og fysiske – der kan supplere den klassiske foreningsstruktur med blandt andet kortvarig involvering. Tid og sted for første fællesmøde følger snarest.

“Det ville være skønt, hvis det endte med, at vi havde en livlig arkitekturdebat i Østjylland”

Trine Lybech Madsen, arkitekt MAA

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +