NYHED 05.10.20

Marie Stærke kåres til Danmarks første Arkitekturborgmester

Traditionen tro fejres Arkitekturens Dag i hele verden den første mandag i oktober. I Danmark benytter Arkitektforeningen dagen til at kåre Danmarks første arkitekturborgmester. Det sker med en nystiftet borgmesterpris, som tildeles Køges borgmester Marie Stærke, der har gjort arkitektonisk kvalitet til omdrejningspunkt for byens udvikling. I resten af Danmark fejres Arkitekturens Dag med en række åbne arrangementer under temaet ”Det gode boligliv og lokale fællesskaber”.

Foto: Michael Levin

I mange kommuner er der gang i byudviklingen. Gamle havne og industriområder omdannes til nye bolig- og erhvervsområder, byer udvides med nye bydele, ældre bymidter udvikles og restaureres og bygninger og byrum klimasikres og bidrager til en grøn og bæredygtig udvikling. Det sker ikke på en dag. Der ligger mange års planer, visioner og arbejde bag.

“Byudvikling og arkitektonisk kvalitet i byerne er et resultatet af utroligt mange gode kræfter, men til syvende og sidst er det borgmesteren, der har det afgørende ord, når lokalplaner og de vigtige projekter besluttes. Det vil vi gerne sætte fokus på med Borgmesterprisen – og ikke mindst hylde de borgmestre, der går foran og viser, at det betaler sig at investere i arkitektonisk kvalitet, som Marie Stærke har gjort det i Køge”, udtaler Johnny Svendborg, Formand for Arkitektforeningen.

Fra forurenet havne og industriby til attraktiv by med ansigt mod vandet

Marie Stærke er den første borgmester, der modtager Arkitektforeningens borgmesterpris. Over de sidste 25 år har Køge udviklet sig fra en forurenet havne- og industriby til en levende by med en velbevaret historisk bymidte, et levende handelsstrøg og moderne boligområder af høj arkitektonisk kvalitet – og ikke mindst Køge Nord station, der står som et arkitektonisk fyrtårn, når man ankommer til byen. Som borgmester over to byråds-perioder, fra 2007 -2013 og igen fra 2018 til i dag, har Marie Stærke brugt arkitekturen som et centralt redskab i udviklingen af Køge Kommune. Det har været af afgørende betydning for realiseringen af mange års – og skiftende byråds – planer og visioner.

”Jeg er utroligt stolt over at modtage Arkitektforeningens borgmesterpris. Vi har i Køge Kommune insisteret på god arkitektur og god bykvalitet, fordi det føles rigtigt – og fordi det betaler sig. Vi har været meget bevidste om, at det har været et vigtigt greb i forhold til at tiltrække investorer og nye borgere samt skabe flere arbejdspladser. Derudover har det skabt en helt anden glæde for borgerne, når de træder ud ad døren og bevæger sig rundt i byen”, siger borgmester Marie Stærke.

Der er brug for flere fyrtårne i Danmark

Borgmesterprisen er en ny pris, som er stiftet af Arkitektforeningen og vil fremover blive uddelt en gang om året for at sætte fokus på arkitekturens betydning for kommunernes udvikling. Med borgmesterprisen ønsker Arkitektforeningen at hylde fyrtårnene og sætte fokus på de lokale politikeres indflydelse på den arkitektoniske kvalitet i byerne til inspiration for alle byer i Danmark. Årets borgmesterpris er en skulptur skabt af kunster og Arkitekt MAA Jacob Sebastian Bang, som udspringer af hans gipsstøbningsserie Rotunda.

Arkitekturen fejres i hele Danmark på Arkitekturens Dag

Under temaet ”Det gode boligliv og lokale fællesskaber” folder flere af landets kommuner, kulturinstitutioner og arkitektvirksomheder arkitekturen ud gennem byvandringer, udstillinger, forelæsninger og andre arrangementer. Programmet byder blandt andet på byvandring i Trekroner i Roskilde, hvor deltagerne kan få indblik i etableringen af de selvgroede bofællesskaber i nutidens boligmarked, besøge bofællesskabet Torpegård i Faaborg, eller deltage i workshop om boformer på landet i Lystrup på Midtsjælland.
Arrangementerne findes på www.arkitekturensdag.dk.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +