NYHED 20.08.18

Masterplan for Levantkaj i Nordhavn

Indbudt projektkonkurrence: Team Entasis vinder konkurrence om Levantkaj i Københavns Nordhavn.

Illustration af Entasis

Konkurrencens sekretær

Dorte Sibast

Udviklingschef

+45 26 71 90 17

ds@arkitektforeningen.dk

Team Entasis bestående af den københavnske tegnestue Entasis, GHB Landskabsarkitekter, Niras A/S, Trafikplan og Hall McKnight har vundet konkurrencen om en masterplan for Levantkaj i Nordhavn med forslaget ’Levanten’.
Levantkaj domineres i dag af containere og store asfalterede pladser. Men snart forvandles området til en grøn og frodig bydel med boliger, erhverv, kultur, idræt og egen metrostation.

”Vi har lagt vægt på, at vinderteamet har skabt et bykvarter, der generelt lægger op til fællesskab, liv og bevægelse i alle byrum, frem for mere formelle og repræsentative byrum. Levantkaj vil blive oplevet som en sammenhængende helhed og dog med forskelligartede lokale særkender. Også vinderteamets forståelse for, hvordan natur kan have mange udtryk og bidrage til rekreativ og oplevelsesmæssig rigdom, har spillet en afgørende rolle, da vi skulle finde vinderen”, siger Chef for Planlægning & Arkitektur Rita Justesen, By & Havn og formand for dommerkomitéen.

Vinderforslaget har udnyttet den store forskel mellem Skudehavnen og den nordlige kyst, hvor vandet er lavt og roligt og de østlige og sydlige kyster, hvor der er mere vind og bølger. Mod nord introduceres en vildtvoksende og naturpræget kystprofil med strand- og engområder. Mod syd etableres en mere urban og struktureret park med tætte rækker af stramt anlagte træbeplantninger.

Inspireret af Levantkajens historie

Bygningerne er placereret på rad og række som en historisk reference til Levantkajs tætte containerstrukturer. På den måde får vinderteamet bragt Levantkajs historie med ind i den nye fortælling om området. Her adskiller vinderforslaget sig fra de øvrige forslag, der alle tager udgangspunkt i de velkendte københavnerkarréer.

Ifølge en enig dommerkomite har Team Entasis bevist, at deres masterplan rummer et stort potentiale for at indfri konkurrenceprogrammets krav til et unikt bykvarter med en helt særlig identitet, der giver med- og modspil til Nordhavns øvrige bykvarterer.
Læs mere i dommerbetænkningen

Konkurrencens sekretær

Dorte Sibast

Udviklingschef

+45 26 71 90 17

ds@arkitektforeningen.dk

Illustration af Entasis

Nordhavns næste bykvarter

Omdannelsen af Københavns Nordhavn med Århusgadekvarteret og Sundmolen er i fuld gang, og de første virksomheder og beboere flyttede ind i 2014. Nu, efter 7 års planlægning og udbygning er tiden inde til at fortsætte udviklingen med en omdannelse af Levantkaj.
Den nye bydel skal i fremtiden af to selvstændige holme, der med sin placering i Skudehavnen har et unikt grundlag at bygge by på.

Karakteren på Levantkaj bliver en anden end Århusgadekvarteret og Sundmolen, hvor der var eksisterende bygninger og strukturer at arbejde videre med. Kvarteret vil få sin egen identitet, men der skal bygges videre på strukturerne, så man alle steder i området får opfattelsen af at være i Nordhavn. Containerterminalen flyttes senest i 2021, hvorefter byggeriet kan gå i gang.

Om konkurrencen

Konkurrencen blev udskrevet af By & Havn som en indbudt projektkonkurrence i to faser. I fase 2 deltog Team Sleth, SLA og MOE og Team Entasis. De øvrige deltagere var:

• Team BIG
Rambøll Studio Dreiseitl / Buro Happold Engineering / Urgent Agency / Planværkstedet.

• Team COBE
Schønherr / Sweco / Jens Høyer-Kruse / Torben Dam.

• Team Juul Frost Arkitekter
Thorbjørn Andersson / Atkins / Midtconsult rådgivende ingeniører / Thue Kvorning // John Pløger.

• Team Sleth, SLA og MOE
Ellen Braae / Claus Bech-Danielsen / Rene Kural / Moe Seacon.

Arkitektforeningen har været konkurrencerådgiver på hele forløbet.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +