NYHED 05.04.22

Medlemmer af Arkitekternes Pensionskasse vægter ansvarlige investeringer højt

Det vægter tungt for medlemmerne, at deres pensionsopsparing investeres ansvarligt, både hvad angår etiske og klimavenlige investeringer. Det viser en ny undersøgelse fra Arkitekternes Pensionskasse.

Vil du vide mere?

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Måske ikke så overraskende er mange arkitekter interesseret i, at deres pensionsopsparing investeres ansvarligt. I en større undersøgelse, initieret af Sampension, som Arkitekternes Pensionskasse er en del af, har 9 ud af 10 medlemmer, der har deltaget, svaret, at ansvarlige investeringer er en væsentlig faktor for tilfredsheden med pensionskassen. 50 procent har besvaret, at det er “meget væsentligt”, og 41 procent mener, at det er “væsentligt”, at pensionsmidlerne investeres ansvarligt.

Etiske investeringer vigtigst – skarpt fulgt af klimainvesteringer

Pensionskassen har også spurgt ind til, hvilken type ansvarlige investeringer, medlemmerne finder vigtigst. Her er medlemmerne blevet spurgt til, hvor vigtige en række ESG-områder (miljø og klima, sociale og ledelsesmæssige forhold) er ift. at sikre, at deres pension bliver investeret ansvarligt. Ud af 14 områder peger flest – 87 pct. –på, at det er ”helt afgørende” eller ”meget vigtigt”, at det sikres, at ingen af de selskaber, der investeres i, overtræder menneskerettigheder, eller er involveret i korruption eller bestikkelse.

Også ansvarlighed på klimaområdet scorer højt. Her har 81 procent af medlemmerne, der har deltaget i undersøgelsen, angivet, at det er er ”helt afgørende” eller ”meget vigtigt”, at deres pensionsselskab arbejder for overholdelse af Paris-aftalens klimamål i de virksomheder, der investeres i.

81 procent finder det også ”helt afgørende” eller ”meget vigtigt”, at pensionsopsparingen investeres med henblik på at sikre en overgang til mindre brug af fossil energi i tråd med Paris-aftalen med særlig hensyntagen til sociale forhold i udviklingslandene. 70 procent finder det ”helt afgørende” eller ”meget vigtigt”, at pensionsselskabet undgår at investere i virksomheder, der udvinder fossil energi som kul, olie og naturgas.

Undersøgelsen er foretaget af Epinion blandt 976 medlemmer. Du kan se hele undersøgelsen længere nede i artiklen. Lars

Husk generalforsamling og valg til pensionskassens bestyrelse

Ansvarlige investeringer er igen på dagsordenen, når der er valgt til pensionskassens bestyrelse, på den ordinære generalforsamling den 26. april 2022 kl. 16.00.

Læs mere her: https://www.arkitektpension.dk/om-pensionskassen/generalforsamling/generalforsamling

Vil du vide mere?

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Hele undersøgelsen

Se resultaterne fra den samlede undersøgelse

Se mere
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +