NYHED 05.05.21

Mesterlæreforløb giver indsigt i byggeriets faser

Mere helstøbte arkitekter og gladere medarbejdere er nogle af de fordele, +2-kurset kaster af sig, mener Eva Ravnborg, der er arkitekt MAA og partner på Henning Larsens Tegnestue. Mesterlæreforløbet kobler teori til praksis og giver indsigt i byggeprocesserne og fagets vilkår, og det gavner både projekterne og arbejdsglæden, siger hun blandt andet.

Foto: Henning Larsen Arkitekter

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Arkitektbranchen bliver stadig mere kompleks at navigere i – især for nyuddannede. +2 er en efteruddannelse, som giver yngre arkitekter den faglige ballast, der skal til, for at kunne forstå og indgå i alle byggeriets faser, men hvad får tegnestuerne ud af at sende medarbejderne afsted? Vi har spurgt Eva Ravnborg, der er arkitekt MAA og partner på Henning Larsens Tegnestue.

Hvad oplever I, er de typiske udfordringer for nyuddannede arkitekter?

”For mange arkitekter er uddannelsestiden en mulighed for at dyrke sin egen kreativitet og finde sig til rette i faget, og sådan skal det også være. Til gengæld kan det være udfordrende, når man starter på en tegnestue og skal i gang med at udvikle projekter, som skal bygges, som har en bygherre og en økonomisk ramme. Det er en ny verden, hvor man skal forholde sig til, hvad det vil sige at være del af et stort team, til eksterne samarbejdspartnere og budgetter, der skal holdes. Her er det mesterlæreforløb, som +2 jo er, en god indgangsvinkel.”

Hvad får medarbejderne ud af at følge +2?

”Forløbet er en mulighed for – lidt på afstand – at reflektere over praksis. Vores oplevelse er, at yngre arkitekter gerne vil følge projekterne i alle faser, forstå faget i hele dets bredde, og at de vil gerne udvikle sig. Når de starter på +2 begynder de at koble teori til praksis, og de får indsigt i byggeprocesserne og fagets vilkår. Forstår man branchens mekanismer, er den langt nemmere at navigere i. Mange har også glæde af netværket. Det er givende, når man kan tage en faglig snak med nogle af dem, man ellers konkurrerer imod, og man får et spændende indblik i, hvad et arbejdsliv er, og hvordan tingene fungerer andre steder. +2 skaber et rum for, at man kan være nysgerrig på hinanden. Og måske bliver man også gladere for det sted, man selv er ansat.”

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

For spørgsmål til det faglige indhold, kontakt

Kursusansvarlig Jakob Brøndsted

jb@arkitektforeningen.dk
Telefon 60870806

“Forstår man branchens mekanismer, er den langt nemmere at navigere i. ”

Eva Ravnborg, arkitekt MAA og partner på Henning Larsen

Vil du vide mere om +2?

Læs mere om forløbet

Og hvad får I som arbejdsgivere ud af, at jeres medarbejdere følger +2?

”Først og fremmest får vi mere helstøbte arkitekter og gladere medarbejdere ud af det. Mange går fra at se sig selv som én aktør blandt flere på et givent projekt og til at kunne analysere og forstå forskellige situationer og deres egen rolle. Og fordi de både får et solidt teoretisk vidensgrundlag og praksisnære erfaringer med processer, ansvar, økonomi og projektfaser, følger der en større modenhed med. Man bliver mere parat til at påtage sig et større ansvar og gøre sin mening gældende.”

“Man bliver mere parat til at påtage sig et større ansvar og gøre sin mening gældende.”

Eva Ravnborg, arkitekt MAA og partner på Henning Larsen

I har indarbejdet +2 i jeres strategi. Hvordan fungerer det i praksis?

”Vi tilbyder uddannelsen til vores yngre medarbejdere, men som regel opfordrer vi, at man lige prøver at arbejde som arkitekt i et par år, inden man starter. Vores erfaring er, at man så er mere klar på, hvilke af fagets aspekter, man er særligt nysgerrig på, og hvad man synes er nemt og svært. Vi introducerer typisk +2 i forbindelse med MUS-samtaler, og så prøver vi at matche projekter og medarbejdere på en måde, så de kan bruges i uddannelsens casearbejde. Som en tillægsgevinst ser vi, at dem, der har taget eller følger uddannelsen, inspirerer dem, der ikke har, til at gøre det samme. Så på den måde har uddannelsen allerede sat spor hos os.”

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +