NYHED 08.11.22

Mette Prag skal styrke samtalen i FORUM: ”Ingen kan lykkes alene”

Den 1. december blænder vi op for første arrangement i Arkitektforeningens nye tværfaglige netværk – FORUM. MAA Mette Prag er med på dagen, hvor hun er garanten for, at alle får konkret viden og nye relationer med sig hjem. Men hvorfor er tværfagligheden vigtig? Og hvad kan vi lære af hinanden? Vi har spurgt hende.

Vi er nødt til at arbejde meget mere med social bæredygtighed, dialog og nedbrydning af barrierer, hvis vi skal lykkes med at opbygge den gensidige forståelse og anerkendelse, som skal til, hvis vi skal håndtere samfundets store udfordringer – ikke mindst den grønne omstilling," siger Mette Prag, MAA og partner i PLADS.

Kontakt

Arendse Bardram Noes

Programleder for FORUM

+45 30 85 90 15

arn@arkitektforeningen.dk

Tværfaglighed var stadig en niche, da MAA Mette Prag landede sit første tegnestuejob i 1992.

”Selvfølgelig skulle jeg arbejde sammen med ingeniører, landskabsarkitekter og bygherrer om konkrete projekter, men reel tværfaglighed var der ikke tale om. Det var først, da jeg startede i områdefornyelsen i Københavns Kommune, det for alvor gik op for mig, at byudvikling og byggeri er mere end arkitektur. At byggeri er superkomplekst. Samtidig blev jeg meget optaget af de indledende processers betydning for, at projekter kommer godt fra start,” siger hun.

Siden har meget ændret sig, og nu oplever Mette Prag en ny generation af arkitekter, som netop er optaget af at skabe sociale forbindelser og processer og interesserer sig for køn og etnicitet.

”Det går helt klart den rigtige vej, men branchen kan stadig blive bedre. I dag er der heldigvis stor, stor bevidsthed og interesse for arbejdet med klima og miljømæssig bæredygtighed, men vi er nødt til at arbejde meget mere med social bæredygtighed, dialog og nedbrydning af barrierer. For ellers kan vi ikke lykkes med at opbygge den gensidige forståelse og anerkendelse, som skal til, hvis vi skal håndtere den grønne omstilling – og samfundets mange andre store udfordringer,” siger arkitekten.

I dag er Mette Prag partner i PLADS – en tegnestue med fokus på blandt andet procesfaglighed, borgerinvolvering og forandringsledelse. Og om et par uger går hun på scenen i Valencia i København for at facilitere to workshops, der skal styrke den faglige samtale i Arkitektforeningens nye tværfaglige netværk – FORUM. Men hvorfor er tværfagligheden så vigtig? Og hvad kan vi lære af hinanden? Vi har spurgt hende.

Hvorfor skal vi efter din mening arbejde mere tværfagligt med byggeri og byudvikling?

”Fordi forskellige fagligheder har forskellige tilgange til projekter og problemer. Vi arbejder i et kompliceret felt, hvor vi hver især kommer med en vigtig brik til den samlede løsning. Udfordringen er dog, at alle kommer med en faglig bias. Vi har blik for det, vi nu engang har lært, vi skal have blik for, og vi taler et indforstået sprog, som ikke nødvendigvis giver mening for andre uden for vores egen faglige osteklokke. Det kræver, at vi åbner os for hinandens fagligheder og prøver at forstå hinanden. For resultaterne kommer, når vi hver især bidrager med det, vi er gode til. Vi er alle en del af helheden. Ingen kan lykkes alene.”

Hvordan arbejder du selv med tværfaglighed i dag?

”Hos PLADS løber vi aldrig direkte til løsningen. Vores bidrag til tværfagligheden sker ved at belyse aktør- og brugerperspektivet, både før der tegnes og undervejs i projektet. Det er en grundpræmis, som gennemsyrer vores praksis og kultur. Helt konkret holder vi til i Demokrati Garagen Københavns Nordvest, hvor vi bor sammen med andre aktører, der arbejder med alt fra policy til social innovation, kunst og politik. Der sker rigtig meget vidensdeling og hverdagsinnovation hen over frokostbordet, når vi mødes ved kaffemaskinen eller diskuterer en problemstilling med hinanden.”

Kontakt

Arendse Bardram Noes

Programleder for FORUM

+45 30 85 90 15

arn@arkitektforeningen.dk

Fakta

Om PLADS

PLADS er stiftet af arkitekt MAA Mette Prag. Tegnestuens fokus er udvikling af levende, solidariske og sammenhængende bysamfund, hvor mennesker føler sig hjemme og føler sig forbundne. PLADS holder til i Demokrati Garagen på Nørrebro i København.

Om FORUM

Med FORUM for Arkitektur inviterer Arkitektforeningen flere faggrupper ind i det faglige fællesskab for at få flere perspektiver på arkitekturens kvaliteter og blive endnu skarpere på den værdi, det tilfører.

FORUM for Arkitektur giver adgang til fire temadage og adgang til en række af Arkitektforeningens øvrige aktiviteter og tilbud, herunder kurser og andre netværk. FORUMs arrangementer skal afholdes forskellige steder i Danmark.

“Det går helt klart den rigtige vej, men branchen kan stadig blive bedre.”

Mette Prag, MAA og partner i PLADS

Har du et konkret eksempel fra et projekt, hvor den tværfaglige tilgang gjorde en forskel?

”For nogle år siden arbejdede jeg med byfornyelse af Folkets Park på Indre Nørrebro, som er et udsat kvarter. Opgaven var at øge trygheden i parken, som blev brugt af pushere og hjemløse, og derfor var det vigtigt at arbejde med belysning. Men brugerne var meget imod. Det var antropologen, som fandt nøglen til løsningen ved at belyse modstanden, som handlede om, at brugerne var utrygge ved at sove i parken, hvis lyset var tændt. Erkendelsen var en øjenåbner, som fik konkret betydning for projektets udformning, og måden vi arbejdede med lyssætning på i parken. For mig blev projektet en milepæl til at forstå, hvor vigtigt det er at inddrage stedets forskellige brugere helt tidligt i processen, når vi skal designe en by for alle. Og antropologens faglighed åbnede mine øjne for mine egne bias over for stedets brugere.”

Teksten fortsætter længere nede.

Det tværfaglige netværk FORUM starter 1. december

Mød forfatteren bag bogen ‘Planternes Liv’ og deltag i tværfaglige workshops

Hvordan kan vi bruge forståelsen af naturen og en tværfaglig tilgang, til at løse nogle af nutidens største urbane problemer? Det diskuterer vi på første tema-arrangement i FORUM for Arkitektur – Arkitektforeningens nye tværfaglige netværk.

Læs mere

Havde de andre aktører i projektet den samme oplevelse, tror du?

”Jeg tror, det var en aha-oplevelse for alle projektets forskellige aktører at lytte til hinandens fagligheder. For at skabe et vellykket projekt havde vi brug for viden om alt fra drift til kommunale planer og strategier, og både naboer, udsatte borgere og andre brugere skulle involveres helt fra start – for det var jo dem, der skulle skabe en ny kultur i og omkring parken bagefter. Så det stod hurtigt klart, at alle skulle blive klogere på alle, hvis vi skulle gøre en forskel.”

“Min egen faglighed står stærkere, når jeg inspireres og udfordres af andre fagligheder og indsigter.”

Mette Prag, MAA og partner i PLADS

Arkitekterne skal lytte til antropologen, sociologen, brugerne og dem, der skal drive projektet, siger du. Hvad kan de andre fagligheder lære af arkitekterne?

”I ethvert projekt kommer der et tidspunkt, hvor man skal stoppe med at tale og begynde at handle. Her er arkitektens rolle afgørende for samskabelsen. For arkitekten kan omsætte alle de bløde snakke, analyser og tal til form, billeder og modeller, som kan diskuteres på vejen til de endelige løsninger. Det er jo sindssygt vigtigt, hvis man skal skabe en reel forandring sammen.”

Til første møde i Arkitektforeningens nye tværfaglige FORUM står PLADS for at facilitere to workshops. Hvad skal der ske?

”Til workshoppen sætter vi gang i samtalen, som skal føre til fælles indsigter, læring og handlinger. Hvordan vi konkret kommer til at gøre det, vil jeg gerne vente med at løfte sløret for. Men helt grundlæggende handler tværfaglighed om at være nysgerrig på hinanden og åbne sig for, at andre kan noget, man ikke selv kan – så det har vi blandt andet fokus på. Jeg oplever også selv, at min egen faglighed står stærkere, når jeg inspireres og udfordres af andre fagligheder og indsigter.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +