NYHED 12.08.22

Michael Ziegler kåres til årets arkitekturborgmester

Hvad gør en kommune, som udefra er mest kendt for CITY2 og rækker af ensartede boligblokke til et attraktivt sted at arbejde, bygge og bo? Det har Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler mange svar på. Derfor modtager han Arkitektforeningens Borgmesterpris for at have gjort noget helt særligt for at binde den tidligere funktionsopdelte by sammen og skabe grønne, klimasikre og blandede bydele.

”Vi bygger utroligt meget og har bevidst valgt at være ambitiøse og stille krav til det, der bliver bygget, så vi får udviklet nogle spændende og bæredygtige bydele med varieret arkitektur, boligtyper og aktiviteter," siger borgmester Michael Ziegler.

Kontakt

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Borgmesterprisen overrækkes af Arkitektforeningen fredag den 12. august 2022 kl. 15.00 – 16.00 i Fælleshuset i Urtehaven 4, 2640 Hedehusene i Nærheden. Arrangementet er offentligt, og interesserede borgere og presse er velkomne.

Høje-Taastrup var indtil for få år siden mest kendt for at være en Station på S-togslinjen, City 2 og store ensartede og boligområder, hvoraf flere var havnet på ghetto-listen. Men lægger man vejen forbi vestegnskommunen, vil man hurtigt bemærke, at der er store forandringer på vej. Nye områder som Nærheden og Høje Taastrup C skyder frem med blandede boliger, institutioner, indkøbsmuligheder, grønne forløb og fællesområder til leg og bevægelse – og flere af Høje-Taastrups udsatte boligområder, som Taastrupgaard og Gadehavegård er under transformation.

Fra funktionsopdelt by til grønne forløb og blandede bydele

Høje Taastrup, som blev bygget op gennem 1960’erne, 1970’erne og 1980’erne, er oprindeligt planlagt som en funktionsopdelt by, efter datidens idealer, hvor boligliv, arbejdsliv, butiksliv og fritidsliv lå placeret i hver sit hjørne af byen omkranset af store parkeringspladser, som lå døde hen om aftenen. Det billede er ved at vende, ikke mindst på grund af Michael Zieglers vedvarede og målrettede indsats for at skabe ny koblinger og kvalitet i byudviklingen gennem sine 16 år som borgmester i Høje-Taastrup.

”Høje-Taastrups Kommunes arkitekturpolitik, som Michael Ziegler har stået i spidsen for, er et fremragende eksempel på, hvordan boligpolitik kan anvendes som et styringsredskab, til at udvikle en kommune med en mere varieret beboersammensætning og et godt hverdagsliv med gode boliger i nær sammenhæng med attraktive rekreative grønne områder, transport og indkøbsmuligheder,” fortæller Johnny Svendborg, formand for Arkitektforeningen.

Kontakt

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Kort om Borgmesterprisen

Borgmesterprisen tildeles én gang om året. Den blev stiftet i 2020, hvor Køges borgmester Marie Stærke blev tildelt prisen og kåret som årets første ”arkitekturborgmester”. I 2021 gik Borgmesterprisen til Hernings daværende borgmester Lars Krarup.

“Vi har historisk lavet fejl, og vi har ikke så mange greb tilbage, så det skal lykkes. Derfor er det en kæmpe anerkendelse at få Arkitektforeningens pris.”

Borgmester Michael Ziegler

Kom med på rundtur og hør Michael Zieglers personlige historie om udviklingen af NærHeden.

For Michael Ziegler er anerkendelsen vigtig, da netop byudvikling har fyldt utroligt meget i hans virke i kommunen, og kvaliteten er afgørende for, at de kan tiltrække og fastholde beboere og erhvervslivet i kommunen:

”Vi bygger utroligt meget og har bevidst valgt at være ambitiøse og stille krav til det, der bliver bygget, så vi får udviklet nogle spændende og bæredygtige bydele med varieret arkitektur, boligtyper og aktiviteter. Vi har historisk lavet fejl, og vi har ikke så mange greb tilbage, så det skal lykkes. Derfor er det en kæmpe anerkendelse at få Arkitektforeningens pris,” udtaler Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler.

Stærke partnerskaber

Noget af det, som Arkitektforeningen har lagt vægt på er, at kommunen gennem dygtige partnerskaber og høje ambitioner har vist, at en udfordret forstadskommune kan vende udviklingen gennem langsigtede planer med blik for arkitekturens kvaliteter og bæredygtige løsninger.

Specifikt fremhæves Michael Ziegler bl.a. for at skabe liv til det nye boligområde Høje Taastrup C ved at lægge det nye rådhus midt i boligområdet og åbne bygningen til brug for byens borgere, samt det nye by-strøg, der både fungerer som et grønt forløb, verdens længste skaterbane og til håndtering af regnvand. Desuden anerkendes Michael Ziegler for udviklingen af den nye bæredygtige bydel Nærheden med et blandet boligområde, fremtidens skole ”Læringshuset” og et fælleshus som centrale samlingspunkter.

Blandt de fremhævede projekter for udvælgelsen af Michael Ziegler er fremtidens forstad NærHeden (helhedsplan tegnet af Arkitema Architects i samarbejde med Karres en Brands) i partnerskab med Realdania By & Byg. Og fremtidens skole ’Læringshuset’ (Christensen & Co. Arkitekter, Kjaer & Richter, 1:1 Landskab), hvor didaktisk designer, cand. pæd. Kasper Kjeldgaard Stoltz udarbejdede det pædagogisk-arkitektoniske visions- og konceptprogram til arkitektkonkurrencen.

Blandede boliger og vild natur i NærHeden.

Læs mere om Borgmesterprisen

Formålet med Arkitektforeningens borgmesterpris er at skabe politisk opmærksomhed på værdien af at føre aktiv arkitekturpolitik både i et økonomisk, æstetisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Læs mere om Borgmesterprisen
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +