NYHED 08.04.15

Nils-Ole Lund modtager Arkitektforeningens Æresmedalje

Nils-Ole Lund har siden 1950-erne været en markant skikkelse i dansk arkitektur og nu modtager han medlemmernes æresmedalje på repræsentantskabsmødet den 29. maj

Nils-Ole Lund

Kim Dirckinck-Holmfeld

Nils-Ole Lund startede som flittig bidragyder til debatten med artikler i både de studerendes blad, A5, Arkitekten og andre medier. Hans tid i Sverige og især Norge hos ledende skikkelser som Arne Korsmo og Knut Knutsen skabte ham en central placering blandt norske arkitekter. Den blev yderligere cementeret i vinderprojektet til det historiske fakultet på Oslo Universitet på Blindern og den brugerstyrede tæt-lave Skjettenbyn nær Oslo. Lunds reflekterende holdning til arkitektur var ikke almindelig på den tid, og det skaffede ham allerede som 33-årig et docentur ved Oslos Arkitektskole. Samtidig rapporterede han flittigt til både det norske Byggekunst (Arkitektur N), det danske Arkitekten samt tidsskrifter nært og fjernt – han blev tidligt en ambassadør for dansk arkitektur i Skandinavien.

Således rustet både i teori og praksis blev han to år efter hentet til den nystartede arkitektskole i Aarhus som professor, og det var her hans store indsats for dansk arkitektur tog fart. Lunds uortodokse undervisningsmetoder, hans internationale overblik og utallige kontakter i udlandet skabte et internationalt miljø i Aarhus, der åbnede arkitektskolen imod Verden, og som skabte et evigt debatterende undervisningsklima, der viste sig at fostre nogle af de i dag største danske arkitektpersonligheder. Den internationale orientering blev et bærende kendetegn for den aarhusianske arkitektskole, men tillige en teoriorienteret debatkultur, der var temmelig ukendt i den daværende ’mesterlære’, som havde været fremherskende. Lunds evne til at skære gennem det teoretiske fedt og indtil kernen af en arkitektonisk diskurs resulterede i 1970 i den skelsættende bog Teoridannelser i arkitekturen. Den blev en lille bibel for mange arkitekter og studerende og en genvej til et overblik over teoriudviklingen og dens resultater, som den havde formet sig i efterkrigsårene.

I 1972 blev Nils-Ole Lund rektor for skolen efter, at de største dønninger fra ungdomsoprøret havde lagt sig, men hvor vandene alligevel var ved at fryse til i en tiltagende sekterisk marxisme. Det var i høj grad Lunds fortjeneste, at århusskolen fortsatte sin internationale orientering, og få år efter viste resultaterne sig; århuskandidaterne begyndte at vinde hovedparten af de åbne konkurrencer, og Politikens kontroversielle arkitekturredaktør Henrik Sten Møller kaldte den konsekvent for Den gode skole i Århus, “vel mest som drilleri over for københavnerskolen, men så meget er der i vendingen, at skolen har udklækket kandidater, som har klaret sig flot i den globale konkurrence,” som N-OL skrev i sin erindringsbog Mit arkitektliv. I samme bog går han i rette med den top-down-styring, der har indfundet sig på skolerne:

“Det væsentligste for en skole er at skabe motivation og engagement blandt alle, studerende lærere og teknisk administrativt personale … Frihed inden for en given ramme er en metode til talentudvikling, der ikke nødvendigvis sker under stram disciplin, karaktergivning og indordning”.

Nils-Ole Lund var i en periode præsident for den europæiske arkitektskoleforening, EAAE (1987-1991), og udbyggede herved de danske forbindelser til udlandet. Fra 1989 og mange år frem var han formand for redaktionsudvalget for Arkitekten og Arkitektur DK og flittig skribent samme sted. Han blev uafladeligt brugt af Akademisk Arkitektforening som mediator, i udvalg, som forelæser, som forhandler osv. – og han stillede altid op med en utrættelighed, som var legendarisk.
Her oven i fandt han tid til at skrive store værker som Nordisk Arkitektur, Arkitekturteorier siden 1945, C.F. Møller m.fl. foruden hans collageværk, der skaffede ham international berømmelse. Læg hertil i hundredvis af artikler og analyser i arkitekternes medier foruden hans virke som international ambassadør for dansk arkitektur.

Hans betydning for faget, for Arkitektskolen Aarhus og for flere generationer af danske arkitekter kan ikke overvurderes, og hans debatterende fordomsfrihed, der hviler på en dybfølt demokratisk grund, kan måske sammenfattes i termen: Uenighed gør stærk.

For denne frisindede indsats i arkitekturens tjeneste tildeles Nils-Ole Lund Akademisk Arkitektforenings Æresmedalje.

Indstillerne er:
Kim Dirckinck-Holmfeld, Leif Leer, Jan W. Hansen, Hans Jørgen Vesthardt, Tom Danielsen, Kim Herforth, Lars Juel Thiis, Louis Becker, Dorte Mandrup Poulsen, Morten Schmidt, Jan Søndergaard, Anna Maria Indrio, Hans Peter Svendler, Torben Nielsen og Lene Dammand Lund.

Æresmedaljen overrækkes på Arkitektforeningens repræsentantskabsmøde den 29. maj.

Kim Dirckinck-Holmfeld

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +