NYHED 04.06.24

Ny politisk direktør skal sikre arkitekternes mærkesager større gennemslagskraft og synlighed

Arkitektforeningen har netop ansat Tobias Zacho Larsen som ny politisk direktør. Med denne ansættelse vil foreningen bringe arkitekturen og arkitekternes viden om bæredygtigt byggeri og levende byer effektivt ind til politiske beslutningstagere og branchen generelt. Målet er at skærpe forståelsen af den særlige værdi, arkitekturen bidrager med i udviklingen af en bæredygtig fremtid. Tobias Zacho Larsen tiltræder den 15. august 2024.

Foto: Jonas Petri

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Med ansættelsen af Tobias Zacho Larsen får Arkitektforeningen en erfaren og respekteret politisk rådgiver med dyb indsigt i byggebranchen og et bredt netværk både i virksomheder, interesseorganisationer og i det politiske system.

Solid erfaring med interessevaretagelse i byggebranchen

Tobias Zacho Larsen er uddannet cand. scient. pol. og har arbejdet med interessevaretagelse hele sit voksenliv. Han kommer fra en stilling som partner i Advice, hvor han i en årrække har opbygget og ledet virksomhedens afdeling for public affairs, agenda setting og stakeholder relations. Herfra har han rådgivet direktører og ledere i virksomheder og brancheorganisationer, blandt andet Sweco, VELUX, Molio, IDA, Bygherreforeningen, GI, Realdania, Tekniq, KL, Landsbyggefonden og Synergi.

Tobias Zacho Larsen har derudover i en årrække koordineret public affairs-arbejdet for byggebranche-partnerskabet “Renovering på dagsordenen”, som samlede alle byggeriets parter. Også i Arkitektforeningen har han været tilknyttet som strategisk rådgiver, blandt andet i forbindelse med udviklingen af foreningens nuværende strategi.

Arkitekt MAA’ere efterlyser større politisk synlighed

Arkitektforeningen ser med andre ord frem til at byde velkommen til en strateg og dygtig analytiker og kommunikatør med gennemslagskraft, som både er velbevandret i byggebranchen og på Christiansborg. Og det er der behov for, siger Arkitektforeningens direktør Lars Autrup:

”Selvom vi har mange fælles mål i byggebranchen, så kræver det, at vi er aktive, når livskvaliteten og den arkitektoniske værdi skal sikres. Her har arkitekterne nogle helt særlige kompetencer, når det gælder om at udvikle attraktive, levende byer og bygninger og bringe bæredygtighed gennemgribende ind i den måde, vi bygger og indretter os på. Og det har vores medlemmer meget tydeligt efterspurgt, at vi får synliggjort og sat mere effektivt i spil over for politiske beslutningstagere. Jeg håber og tror, at vi vil kunne realisere dette med ansættelsen af Tobias Zacho Larsen. Jeg har stor tillid til, at han kan løfte denne opgave, og jeg ser frem til at få ham tæt på organisationen og vores medlemmer.”

Det føler Tobias Zacho Larsen sig godt klædt på til:

“Jeg har fulgt byggebranchen tæt i de sidste mange år som politisk rådgiver og har i den tid fået øjnene op for, hvor meget arkitekterne har at byde på af relevant viden i det paradigmeskifte, vi står midt i. Det gælder både i forhold til, hvordan vi bygger mere bæredygtigt, og hvordan vi skaber attraktive byrum og byggede miljøer, hvor man har lyst til at færdes. Som samfund er det ekstremt vigtigt, at vi disponerer rigtigt i den henseende, fordi byggeri i sagens natur er langtidsholdbart. Det vil være vigtigt og dybt meningsfuldt at få viderebragt og videreformidlet den viden til beslutningstagere nationalt og lokalt. Det glæder jeg mig rigtig meget til at tage fat på sammen med mine nye kollegaer –- og hjælpe hele organisationen til at agere med større gennemslagskraft.”

Forestående opgaver og organisatoriske ændringer

Tobias træder ind i ledelsen af foreningen og får som en af sine første opgaver at skabe en strategi for foreningens interessevaretagelse, som inddrager hele foreningen – fra det centrale til det lokale niveau. Tobias får desuden ansvar for at samle og lede det nye team “Politik og kommunikation” med seks medarbejdere.

Samtidig med ansættelsen af Tobias Zacho Larsen som politisk direktør, styrker Arkitektforeningen fagligheden ved at samle ansvaret for faglighed og medlemskab under udviklingschef Dorte Sibast, som tidligere var chef for strategisk rådgivning og kommunikation.

CV

Uddannelse: cand.scient.pol., Københavns Universitet (2000), Institut d’Études Politiques, Aix-en-Provence (1997-98), tillægsuddannelsen fra Danmarks Journalisthøjskole (1997).

Erfaring: Partner og direktør, 2013 – juli 2024, chefrådgiver (2008 – 2012), seniorrådgiver (2005 – 2007) i Advice A/S. Kommunikationschef i Bryggeriforeningen (2001 – 2005). Presseansvarlig i IDA (2000 – 2001). Medlemssekretær, Radikale Venstre på Christiansborg (1998 – 2000).

Privat: Gift med Pauline Pignat Larsen, børn: Marius (19), Isabel (17). Bosat på Frederiksberg.

Født: 1973.

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Kontakt

Tobias Zacho Larsen, kommende politisk direktør. Email: tobias@adviceagency.com, tlf.: 2557 2104

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +