NYHED 31.08.22

Ny programleder i Arkitektforeningen barsler med tværfagligt netværk

Konkret og brugbar viden. Arkitekturen som den røde tråd. Og et ambitiøst program, der dækker hele landet. Som programleder i Arkitektforeningen skal Arendse Noes stå i spidsen for et nyt tværfagligt netværk, der inviterer beslægtede fagligheder med i fællesskabet.

Som programleder i Arkitektforeningen skal Arendse Noes stå i spidsen for et nyt netværk, der skal styrke koblingen mellem arkitektfaget og andre beslægtede fagligheder. Foto: Jonas Petri

Kontakt

Lars Autrup

Direktør

+45 29 69 52 12

lau@arkitektforeningen.dk

”Når forskellige fagligheder mødes, får alle åbnet deres øjne for andre perspektiver, end dem de hver især selv bringer til bordet. Så for mig er der ingen tvivl om, at når vi inspirerer og udfordrer hinanden og bidrager med hvert vores blik, kommer vi også dybere ind i samtalen. Og det er der brug for, hvis vi skal udvikle de nye bæredygtige løsninger og rammer for fællesskaber, vi har brug for som samfund. Fælles udfordringer kræver fælles løsninger.”

Ordene kommer fra Arendse Noes, som tidligere på sommeren tiltrådte som programleder i Arkitektforeningen. Fremover skal hun stå i spidsen for et nyt netværk, der skal styrke koblingen mellem arkitektfaget og andre beslægtede fagligheder – en idé, som udspringer af et ønske fra beslægtede fagligheder og uddannelser, som har interesse i Arkitektforeningens aktiviteter og dagsordner, men ikke kan blive medlem af foreningen i dag. Det kommende netværk afspejler også den generelle udvikling i faget, som går mod et øget fokus på tværfaglighed.

”MAA’erne er foreningens rygrad, og sådan bliver det ved med at være. Men gennem netværket kan vi i endnu højere grad byde indenfor og invitere til udveksling af idéer og input på tværs af fag og interesser. Med arkitekturen som rygrad,” siger Arendse Noes.

Udover at udvikle en fælles samtale om arkitektur og en bæredygtig byudvikling på tværs af beslægtede fagligheder er målet også at styrke arkitekturens stemme udadtil, i samfundsdebatten og på den politiske scene.

”Og det er nemmere at gøre, hvis vi er flere sammen,” uddyber Arendse Noes. Hun har også selv savnet et fagligt fællesskab omkring arkitektur og byudvikling, som er emner hun brænder for, både professionelt og personligt.

Ambitiøst program på vej

Startskud for det nye netværk lyder 1. december. Arendse Noes glæder sig til at løfte sløret for det ambitiøse program, som omfatter fysiske møder i hele landet samt en række mindre aktiviteter og onlinemøder.

”Arkitekturen bliver den røde tråd, og viden, idéer og inspiration bliver brugbar og konkret, så netværksmedlemmerne kan gå direkte hjem og omsætte det hele til praksis. Vi håber, at netværket også vil kaste nye samarbejdskonstellationer af sig,” siger Arendse Noes.

Kontakt

Lars Autrup

Direktør

+45 29 69 52 12

lau@arkitektforeningen.dk

Om det nye netværk

Hvad:

Nyt tværfagligt fællesskab for hele branchens skarpe hoveder, der beskæftiger sig inden for feltet arkitektur, landskab og byudvikling.

Hvorfor:

Fordi vi mangler et tværfagligt rum, hvor vi løbende kan mødes og udfordre og inspirere hinanden både i større og mindre sammenhænge – og blive klogere på hinandens kompetencer.

Hvad kan du glæde dig til:

3-4 årlige temadage med topaktuelle emner forskellige steder i landet, nye tværfaglige online-netværk samt adgang til en lang række af Arkitektforeningens faglige tilbud, netværk og rabatordninger – blandt andet på kurser og i Arkitektens butik.

Hvornår:

Netværket skydes i gang med første temamøde i løbet af vinteren. Det kommer du til at høre mere om, når vi er lidt længere.

Kontakt:

Hvis du allerede nu er nysgerrig efter at vide mere, er du velkommen til at kontakte programleder Arendse Noes. Mail: arn@arkitektforeningen.dk. Tlf: 45 3085 9015.

“Viden, idéer og inspiration bliver brugbar og konkret, så netværksmedlemmerne kan gå hjem og omsætte det hele til praksis.”

Programleder Arendese Noes

Tværfaglighed som driver for udvikling

Grundtanken om, at oplevelser, processer og møder kan drive en udvikling, er hjerteblod for den ny programleder, som er uddannet i Plan, By og Proces og Geografi fra RUC og senest har arbejdet med events, byudvikling, nærdemokrati og inddragelsesprocesser i Roskilde Kommune og Ørestad – altid med en tværfaglig tilgang.

”Da jeg arbejdede i Ørestad, satte vi aldrig aktiviteter og udviklingsprojekter i gang uden tæt dialog med alle relevante parter helt fra start. For eksempel skulle der, helt fra begyndelsen være styr på, at driftsafdelingen kunne håndtere området efterfølgende. Så alt fra tilgængelighed til affald til snerydning blev tænkt ind fra starten, og på den måde kunne vi undgå feberredninger senere i processen. Det var ikke nok, at jeg sad for mig selv og udviklede et flot produkt,” fortæller Arendse Noes.

Hun fortsætter: ”Og det giver jo mening på flere planer – både økonomisk, bæredygtighedsmæssigt og arkitektonisk. Oplevelsen var en øjenåbner, som viste mig, hvorfor vi skal arbejde sammen på tværs af fagligheder og interesser.”

Arendse Noes er 32 år. For nylig er hun rykket med mand og to børn fra hovedstaden, hvor hun har boet i et årti, til Nivå. Når hun ikke er travlt beskæftiget med at udvikle det nye netværk, søger hun fordybelsen i kreative sysler og kan jævnligt træffes på det nærliggende Louisiana.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +