NYHED 21.09.22

Ny vision for hovedstaden skydes i gang med byens digitale stemmer

Hvordan skal hovedstaden udvikle sig i fremtiden? Hvordan skal vi bygge og bo? Hvor meget skal natur, biler, produktion, mennesker og dyr fylde? Nu skal borgenes visioner og drømme danne grundlag for en ny vision for hovedstaden. Projektet hedder ”Fingerplan 2.0” og skydes i gang med mobilisering af byens digitale stemmer via lokale facebookgrupper.

Foto: Henrik Vejre

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Udviklingen har overhalet den berømte ”Fingerplan”, og hovedstaden har brug for en ny fælles vision, der afspejler fremtidens udfordringer og drømme. Det mener Arkitektforeningen København, der står bag projektet Fingerplan 2.0, som er finansieret af Dreyers Fond.

For 75 år siden blev skitserne til ”Fingerplanen” udformet af en lille gruppe arkitekter i en højloftet og tilrøget herskabslejlighed i det indre København. Planen kom til at lægge grundform til hovedstadens byudvikling i mange år frem og gav svar på en række af datidens udfordringer i forhold til bosætning, adgang til arbejde, transport og grønne områder. Men nu er tiden inde til at tage en fælles dialog om, hvordan vi ønsker, at hovedstaden udvikler sig i fremtiden.

”Byen og dens forstæder vil altid være under forandring og skal tilpasse sig sin tid. I dag står vi med en hovedstad, der udvikler sig i mange retninger, en ny befolkningssammensætning og en klimakrise, som kræver, at vi løfter os op i helikopteren og skitserer en ny samlet vision for udviklingen. Og denne gang skal udviklingen ikke udelukkende baseres på en lille gruppe arkitekters forståelse af, hvad der skaber værdi og sammenhængskraft i hovedstaden,” siger Gustav-Kragh Jakobsen, sekretær for projektet ”Fingerplan 2.0″ i Arkitektforeningen København.

Passioneret dialog om byens udvikling blandt borgerne

Som det første skridt har Arkitektforeningen igangsat en borgerinddragelsesproces, der først og fremmest involverer byens digitale stemmer. Med hjælp fra konsulent- og analysehuset Backscatter, der er specialiseret i by- og områdeudvikling ved hjælp af digital mobilisering af store menneskemængder, indsamles data om, hvad der optager borgere i deres lokalområde.

I første omgang lokaliserer de, hvad der sker på lokale Facebook-grupper, hvor mange mennesker deler deres engagement i byens udvikling. Efterfølgende går de ind og tager mere aktivt del i dialogen.

”Hver gang vi tager et billede af noget, der fanger vores opmærksomhed i vores lokalområde, eller skriver et indlæg i en lokal Facebook-gruppe, så indgår vi i en digital dialog om byen. Med vores digitale værktøjer kan vi finde mønstre og forstå sammenhængen i denne her store mængde kvalitative data og opnå et naturligt indblik i byens udfordringer og potentialer – set gennem borgernes øjne, ” fortæller Sara Nardi, projektleder i Backscatter.

Efter den digitale lokalisering og interaktion med lokale Facebook-grupper, inviteres et udvalgt udsnit af beboere fra hovedstadens 32 kommuner til en fysisk workshop. Det sker for at kunne komme dybere ind bag nogle af de overordnede temaer, der optager borgerne på tværs af kommunerne.

Grundigt forarbejde skal sikre solide bud på fremtidens hovedstad

Kortlægningen af borgernes visioner for fremtiden skal danne grundlag for en åben arkitektkonkurrence. Det er usædvanligt, at et konkurrenceprogram udvikles med afsæt i så grundige forundersøgelser, som det er tilfældet i projektet ”Fingerplan 2.0”. Men det er også nødvendigt, mener Arkitektforeningen København, for at skabe et solidt og brugbart bud på en samlet plan for fremtidens hovedstad.

 

Nyt samtalehæfte på gaden med bidrag fra seks by-eksperter

Som en del af forarbejdet har projektgruppen bedt seks eksperter, men stor erfaring inden for hovedstadens byudvikling, bidrage med oplæg til, hvordan Fingerplansområdets fysiske strukturer kan udvikles, så de bidrager til verdensmålene og en bedre hverdag for borgerne. Holger Bisgaard, Jens Kvorning, Julie Reinau, Claus Bech-Danielsen, Peter Hartoft-Nielsen, Sidsel Birk Hjuler og Henrik Veje har bidraget til hæftet.

Download samtalehæftet – og læs mere om bidragsyderne her: Samtalehæfte Fingerplan 2.0.

Fakta om projektet

Projektet ”Fingerplan 2.0” blev skudt i gang i juni 2022. Forundersøgelserne, som starter med den digitale scanning af borgernes dialog om byens udfordringer på sociale medier, skal ligge til grund for en åben arkitektkonkurrence.
Udover den brede borgerinddragelse skal udviklingen af konkurrenceprogrammet stå på skuldrene af input fra et Advisory Board med repræsentanter fra bl.a. arkitektfaget, universiteterne, kommunerne og industrien samt et stort symposion med eksperter fra ind– og udland.

Arkitektkonkurrencen forventes at blive udskrevet i 2023, og vil ud over input fra borgerne blive udviklet på baggrund af et katalog med input fra førende professorer og eksperter, et bredt sammensat Advisory Board med erfaringer inden for byudvikling og et symposion med danske og udenlandske oplægsholdere.

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Kontakt

Gustav Kragh-Jacobsen, projektsekretær, Arkitektforeningen København på tlf.: 27292753 eller e-mail: gustav@relieff.dk.

Projektgruppen

Projektet er udviklet og gennemføres af Arkitektforeningens Lokalledelse i København ved projektgruppen og MAA’erne:

Kirsten Birk Hansen
Kurt K. Christensen
Jan Christiansen
Rune Christiansen
Rikke Rohr
Gustav Kragh-Jacobsen

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +