NYHED 06.12.21

Nystartet tegnestue bygger på historien

Kan erfaringer med traditionelle byggeskikke og materialer overføres til et fuldt ud moderne og bæredygtigt nybyggeri? Ja, mener de to arkitekter MAA Caroline Hahn og Ebbe Lavsen. I det gamle fiskerleje Agger i Thy opfører de en ny, moderne bolig, som bliver prototype for tegnestuens tilgang og metode og trækker rødder til historien.

For Caroline Hahn og Ebbe Lavsen er traditionelle materialer og byggeskik en del af svaret på de udfordringer, nutidens byggeri står overfor. Foto: Hahn Lavsen Arkitekter

Skrevet af

Birgitte Lindegaard Jensen

Indholdsredaktør

+45 29 28 24 57

blj@arkitektforeningen.dk

Det startede med drømmen om et familieliv i bedre balance, om at bygge et moderne hus ved hjælp af traditionelle metoder og materialer – og med et spørgsmål: ”Kan restaureringsfagets tilgang til fx æstetik, holdbarhed og bæredygtighed være svaret på mange af de problemstillinger, byggeriet står overfor netop nu?”

Caroline Hahn og Ebbe Lavsen er begge restaureringsarkitekter og havde længe overvejet, hvordan de kunne omsætte deres viden om traditionelle materialer og byggeskikke til moderne nybyggeri og samtidig få bedre tid til familien.

”Og efterhånden stod det klart, at vi havde behov for at komme helt ind til kernen af vores faglighed. Vi ville tegne helt ned i detaljen, vi ville bygge selv uden indblanding, og vi ville have størst mulig frihed til at eksperimentere,” siger Ebbe Lavsen.

Måske havde det været nemmere at beholde lejligheden i København og jobbet på den svenske tegnestue, hvor de to arkitekter arbejdede med store, prestigefyldte transformations- og restaureringsprojekter, men idéen bed sig fast og blev startskud til at sætte alt på bræt og rykke familien til Agger. I Thy har de købt et lille, stråtækt fiskerhus fra 1827, som de nu sætter i stand. Og på samme matrikel lægger de for tiden sidste hånd på opførelsen af en moderne familiebolig. Den bliver tegnestuens helt konkrete bud på et ærligt og nutidigt nybyggeri med afsæt i traditionen. Og udover at være ramme om arkitekternes egen familie skal den også være visitkort og prototype for tegnestuens tilgang og metode.

”Vi har valgt at bruge få, men ærlige materialer, som har en lang levetid, og vi er ikke bange for at prøve os frem,” siger Caroline Hahn og tilføjer:

”Det kan vi gøre, fordi vi downsizer og lægger vores tid og privatøkonomi i projektet. Vi har fuld kontrol med projektet, også selv om vi nogle gange bliver mødt med skepsis fra håndværkere og byggemarkeder og indimellem mangler nogen, vi kan ringe til og spørge til råds.”

Artiklen fortsætter længere nede.

Skrevet af

Birgitte Lindegaard Jensen

Indholdsredaktør

+45 29 28 24 57

blj@arkitektforeningen.dk

FAKTA

Om Hahn Lavsen Arkitekter

Hahn Lavsen Arkitekter er startet i 2019 af arkitekterne Caroline Hahn og Ebbe Lavsen. Begge har tidligere været ansat ved slottsarkitekt Erik Wikerståls arkitektkontor i Helsingborg, Sverige. Tegnestuen er sammen med arkitekternes private bolig beliggende i Agger, Thy.

“Vi tror på, at det mindst mulige indgreb ofte er det bedste, det billigste og det grønneste.”

Caroline Hahn, arkitekt MAA og partner i Hahn Lavsen Arkitekter

Ubehandlede materialer, teglsten, porebeton, fyrretræ er grundbestanddelene i den nye bolig. Foto: Hahn Lavsen Arkitekter

Den nye nabo

Når projektet når målstregen, vil det nye og det gamle hus ligge som spejlinger af hinanden, men de bliver ikke ens. Og mens det gamle hus primært får funktion som gæstehus, skal det nye danne ramme om familieliv og tegnestue.

”Det bliver to lidt sjove naboer, som får et slægtskab i skala og materialevalg, ligesom stedets forudsætninger også er de samme som for 200 år siden. Vi skal stadig underordne os vestenvinden, solen står stadig ind fra syd og så videre. Men man vil også tydeligt kunne se, at bygningerne er opført i to vidt forskellige århundreder,” siger Caroline Hahn.

Det overordnede dogme for projektet? At det skal være så enkelt som muligt, og at udgifterne ikke må overstige 1,5 mio. kr. – og det er vel at mærke inklusive køb af grund:

“Men vi tror også på, at det mindst mulige indgreb ofte er det bedste, det billigste og det grønneste,” uddyber Caroline Hahn og opridser de materialer, arkitekterne har udvalgt til projektet: Muslingeskaller til at isolere terrændækket med. Træuldsisolering. Træ. Sand, kalk, cement og ler. Det er materialer, som i deres grundbestanddele er de samme, som dem, man traditionelt har anvendt, men som i deres nye ‘udgaver’ stadig er fuldt gyldige og lige til at anvende i moderne byggeri, siger hun.

FAKTA

En del af START

Hahn Lavsen Arkitekter er én blandt 23 udvalgte nyetablerede tegnestuer, som er udvalgt i Projekt START, som Dreyers Fond og Arkitektforeningen står bag. Projektet skal hjælpe de nye tegnestuer og kommunerne med at få øjnene op for hinanden.

Med START kan de nystartede tegnestuer opbygge dokumenterbar erfaring, og kommunerne kan få nytænkende løsninger på deres aktuelle udfordringer i mindre skala. Målet er også at skærpe bygherrernes opmærksomhed på potentialet i at samarbejde med en nystartet tegnestue

“Bygninger er i overskud her. Vi ser dem som et potentiale.”

Ebbe Lavsen, arkitekt MAA og partner i Hahn Lavsen Arkitekter

Selve huset er opført i letbeton, som produceres uden brug af kemi og kan knuses og bruges igen. De linoliebehandlede fyrretræsvinduer kommer fra en lokal fabrik, som ikke havde malet med linolie før, men var med på idéen. Loftbeklædningen består af de billigste fyrretræsbrædder fra byggemarkedet. Til gulvet er der brugt almindelige gule mursten, lagt i sand. Og møbler og interiør bygges for en stor del af overskudstræ fra konstruktionen. For arkitekterne er læreprocessen udfordrende, men også givende, og den kan overføres til andre projekter, mener Ebbe Lavsen:

“Nogle vil måske mene, at det er lidt blåøjet, dét vi har kastet os ud i, og vi bander indimellem, når vi bygger,” siger han og fortsætter: “Folk får lidt ondt af os, når de ser vores byggerod, men zoomer man lidt ud, går det hele, som det skal. Det har aldrig været meningen, at det skulle være let. At blive hurtigt færdig er ikke et mål i sig selv.”

Artiklen fortsætter længere nede.

Til taget har arkitekterne indkøbt Douglasgran, og en del af det overskydende træ er brugt som beklædning af hoveddøren. Foto: Hahn Lavsen Arkitekter
Fiskerhuset fra 1827 og den nye familiebolig ligger som spejlinger af hinanden, men det er tydeligt at se, at de to bygninger er opført med 200 års mellemrum.

“Vi har fuld kontrol med projektet, også selv om vi bliver mødt med skepsis nogle gange”

Caroline Hahn, arkitekt MAA og partner i Hahn Lavsen Arkitekter

Thys tomme bygninger repræsenterer et potentiale, mener de to arkitekter. I foråret var de ude for at bjærge materialer ved det lokale Solbjerg Mejeri, der blev nedrevet i foråret. “Det er jo desværre ikke et enestående tilfælde. Alt for mange gode materialer bliver knust og ødelagt i de mange nedrivninger rundt om i landet. Så ofte, vi kan finde tid til det, er vi ude på rov – selvfølgelig efter aftale med lodsejer,” siger Ebbe Lavsen. Byggematerialer som dem fra Solbjerg Mejeri, vil tegnestuen sætte i magasin på en anden forladt bondegård, Taulbjerggaard, så de kan genbruges i fremtidige projekter.

Tomme bygninger har potentiale

Ved siden af deres eget projekt arbejder Hahn Lavsen Arkitekter på vinde fodfæste som tegnestue i det nordvestjyske. Og det gør de med bevidstheden om, at det tager tid at modne markedet og med blik for områdets mange funktionstømte bygninger.

”Bygninger er i overskud her. Vi ser dem som et potentiale. I virkeligheden er området én stor legeplads, hvis bare man tør kaste sig ud i det,” siger Ebbe Lavsen.

Med støtte fra bl.a. Realdania er den lokale afdeling af By og Land i gang med at restaurere en firlænget gård, som skal omdannes til formidlingssted for traditionelle håndværk og genbrugsmaterialer, og Hahn Lavsen Arkitekter bidrager til projektet con amore ved at føre tilsyn.

”Og så har vi ’fundet’ en gammel bindingsværksgård, som der kun er få tilbage af i Thy, tæt ved Doverodde Købmandsgaard, hvor den kommende underafdeling for SMK skal være,” siger Caroline Hahn. ”Vi har lavet undersøgelser, som viser, at det nok er Danmarks ældste fritliggende bondegård, og vi drømmer om at føre den tilbage til sin oprindelige tilstand. Den kunne blive en fantastisk smeltedigel for det lokale kulturliv.”

Artiklen fortsætter længere nede.

“Tidligere blev restaurering opfattet som noget antikvarisk (…). Men faget har meget at tilbyde i en moderne kontekst.”

Ebbe Lavsen, arkitekt MAA og partner i Hahn Lavsen Arkitekter

Frem til 1970’erne var der en fungerende købmandsbutik i lokalerne her uden for Vorupør. Utroligt nok havde købmandsfamilien valgt at lade butikken stå urørt tilbage og ikke inddrage kvadratmeterne i den tilstødende bolig. Interiøret på billedet er formodeligt oprindeligt og stammer fra opførelsen i 1907. Huset blev solgt, da købmandens svigersøn skulle på plejehjem i 2019. De nye ejere vil bruge stedet som sommerbolig og sætte liv i butikken igen. Foto: Hahn Lavsen Arkitekter

En ny byggeskik?

Omsorg for stedet, bygningskulturen og restaureringsfaget løber som en rød tråd igennem samtalen, men er den også symptomatisk for den kommende generation af arkitekter ifølge Hahn Lavsen?

”Der er helt klart sket et skifte, hvor flere fra den yngre generation interesserer sig for det eksisterende for traditionelle metoder og bæredygtighed. Tidligere blev restaurering opfattet som noget antikvarisk, og som restaureringsarkitekt blev man måske sat lidt i bås. Men faget har meget at tilbyde i en moderne kontekst. Det er der mange i vores generation af arkitekter, som godt kan se,” siger Ebbe Lavsen.

Og det spørgsmål, der startede det hele?

Caroline Hahn: ”Vi er egentlig slet ikke i tvivl. For os er traditionelle materialer og byggeskik en del af svaret på de udfordringer, nutidens byggeri står overfor, og begge dele kan bruges til at skabe et godt, ærligt og holdbart nybyggeri. Nybyggeri, som balancerer æstetik og bæredygtighed og bærer på mening, tradition og historie frem for fremmedgørelse – en nutidig byggeskik. Det er et godt udgangspunkt for os som ny tegnestue.”

Man har tidligere antaget at indskriften på Dovergaards gavl var et falsum, men var den rigtig, ville bondegården være Danmarks ældste. Bindingsværket i facaden er da heller ikke ældre end 1790. “Men da gården skiftede ejer for nogle år siden, opdagede vi i By og Land en konstruktion på loftet af den ene længe, som sagtens kunne stamme fra før reformationen i 1527,” siger Caroline Hahn. En årringsdatering har dog siden dateret konstruktionen til omkring år 1570.

Friluftshuset ved Silkeborg Højskole af tegnestuen ReVærk. Foto: Martin Gravgaard og ReVærk

Matchmaking mellem nystartede arkitektvirksomheder og kommuner

Projekt START

Det skal være nemmere for vækstlagets tegnestuer at komme ind på markedet. Ved at matche nyetablerede talenter med konkrete opgaver i kommunerne skal Projekt START gøde jorden for nye samarbejder på tværs.

Læs mere
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +