NYHED 07.12.22

Nyt fra bæredygtigt strateginetværk: Vi skal have fjernet uklarheder om LCA

Siden ”Strateginetværk for bæredygtigt byggeri” startede op i foråret 2022, er der sat en række tiltag i søen. Tiltagene skal fremme implementeringen af de politiske initiativer, der skal gøre den samlede byggebranche mere bæredygtig. Arkitektforeningen sidder ved roret i to centrale arbejdsgrupper under netværket. Se hvad der sker i netværket.

Foto: Jonas Petri

Vil du vide mere? Kontakt:

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Strateginetværk for bæredygtigt byggeri blev etableret i april 2022 af organisationer, vidensinstitutioner og erhvervsliv for at sikre implementeringen af regeringens nationale strategi for bæredygtigt byggeri. I den forbindelse blev der nedsat syv forskellige arbejdsgrupper, der indsamler, deler og formidler viden om behov, muligheder og barriere for at fremme den grønne omstilling i byggeriet.

Arkitektforeningen er med i fem arbejdsgrupper for at sikre, at den arkitektoniske kvalitet indgår som et væsentligt parameter i udviklingen af det bæredygtige byggeri, og at lovgivningen understøtter dette. Derfor har vi også påtaget os rollen som tovholdere for arbejdsgrupperne ”Byggelov og planlov” samt ” BR18 og byggesagsbehandling”, hvor vi i sidstnævnte deler rollen med Danske Arkitektvirksomheder. Nedenfor kan du læse om, hvad der senest er sket i de to grupper.

 Vigtigt at fjerne uklarheder om LCA i BR18

I løbet af efteråret har arbejdsgruppen for bæredygtighed BR18 drøftet barrierer i bygningsreglementet med særligt fokus på tilføjelsen om dokumentation af byggeriets livscyklus og loft over klimapåvirkning. De nye LCA-krav træder som bekendt i kraft 1. januar 2023 og skærpes de kommende år. Det vil have en stor betydning for byggebranchen og den grønne omstilling. I arbejdsgruppen har deltagerne delt viden og synspunkter om udfordringer og muligheder i de nye tilføjelser, derefter har de   deltagende organisationer hver især haft mulighed for at indsende kommentarer til den nye vejledninger, der netop er udkommet den 2. december.

For Arkitektforeningen er det vigtigt, at reglementet udvikler sig til at blive både grønnere og lettere at arbejde med. Det skal være muligt, at de to ting ikke udelukker hinanden. Derfor er det vigtigt, at der er, ikke er uklarheder i vejledningen. Her har vi bl.a. påpeget, at det skal være tydeligt, hvordan sanktionen vil være for ikke at overholde LCA-krav, samt hvem der kan lave dokumentationen. Arkitektforeningen fortsætter naturligvis at følge implementeringen af LCA, og vi trækker på viden fra vores medlemmer. I arbejdsgruppen sidder arkitekt Asger Juul, der blandt andet underviser på Arkitektforeningens kurser om bygningsreglementet.

Gruppen har repræsentanter fra blandt andre: Danske Arkitektvirksomheder, Arkitektforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Green Building Council Denmark, Konstruktørforeningen, Træinformation, Dansk Standard, Københavns Kommune, VELTEK, KL og DBI m.fl.

Kortlægning af muligheder og barrierer for bæredygtig planlægning i kommunerne

Også i denne Aarbejdsgruppen har vi søgt og fået midler til at undersøge muligheder og barrierer for mere bæredygtige planlægning i kommunerne. I starten af det nye år vil Marianne Bendixen, arkitekt MAA interviewe ti kommunale ledere, der enten er plan- og byggechefer eller stadsarkitekter. Interviewene skal primært komme rundt om kommunernes manøvremuligheder. Har kommunerne de rette redskaber og muligheder i byggelov og planlov til at understøtte det bæredygtige byggeri? Hvad oplever de som barrierer, og hvad har de af ønsker til forandringer i lovgivningen? Resultaterne skal hjælpe arbejdsgruppen til at udforme en række anbefalinger og bud på løsninger, der kan fremme en mere bæredygtig planlægning.

Gruppen består af repræsentanter fra bl.a. Arkitektforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Green Building Council Denmark, KL, Dansk Standard, Dansk Byplanlaboratorium m.fl.

Linket til det politiske system

Hver arbejdsgruppe mødes ca. en gang om måneden. Arbejdsgrupperne rapporterer til Strateginetværket, der spiller ind i et koordinerende udvalg, som agerer bindeled mellem regeringen, repræsenteret ved Bolig- og Planstyrelsen, og byggebranchens føde- og værdikæde, som skal føre strategien og initiativerne ud i livet.

Følg med i hvad der sker

I strateginetværkets fælles nyhedsbrev kan du løbende følge med i hvad der sker af drøftelser og hvilke initiativer, der er sat i gang i de forskellige arbejdsgrupper.

Se det seneste nyhedsbrev her, hvor du blandt andet kan læse om temagruppen, der arbejder med risikofordeling, som er ved at starte forarbejde til en risikofond.

Du kan læse mere om strateginetværket og tilmelde dig nyhedsbrevet her.

Har du spørgsmål til Arkitektforeningens arbejde i strateginetværket?

Hvis du vil vide mere om vores arbejde og fokus i strateginetværket – eller forslag til forhold, vi bør kigge på, er du velkommen til at tage fat i Bent Outzen (bo@arkitektforeningen.dk).

Vil du vide mere? Kontakt:

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Fakta

De fem arbejdsgrupper, som Arkitektforeningen deltager i, samler sig om temaerne:

– Byggelov og planlov (Cand. Scient Bent Outzen, politisk konsulent)
– Bygningsreglementet (Bent Outzen)
– LCA (Dorte Sibast)
– Renovering og transformation
– Viden om kompetenceudvikling (Arkitekt MAA Lena McNair, Medlemschef og Dorte Sibast)

Midler til undersøgelser og videndeling:

Realdania og Grundejernes Investeringsfond (GI) har stillet en pulje penge til rådighed til undersøgelser, formidling mv. Puljen kan søges af de forskellige arbejdsgrupper.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +