NYHED 08.09.21

Nyt redskab til arbejdet med verdensmålene

Stadig flere bygherrer, både private og offentlige, har en strategi om at leve op til FN’s 17 verdensmål. Men hvordan konkretiserer man de mange komplekse mål bæredygtighedsmål i et bygge- eller planlægningsprojekt? Det giver Arkitektforeningen og Bygherreforeningen et bud på med lanceringen af et nyt dialogredskab ”Verdensmålsbarometeret”, der hjælper med at bryde kompleksiteten ned og skabe fælles fodslag.

Verdensmålsbarometerets diagram efter det er udfyldt

For yderligere information kontakt:

Dorte Sibast

Udviklingschef i Akademisk Arkitektforening

+45 26 71 90 17

ds@arkitektforeningen.dk

Jo tidligere i processen verdensmålene bliver tænkt ind i et byggeprojekt og forventningerne afstemt, des lettere bliver det for alle parter at arbejde mod de samme mål. Det er tanken bag ”Verdensmålsbarometeret”, som er et enkelt værktøj, der hjælper bygherrer med at gå helhedsorienteret til verdensmålene og prioritere, hvilke mål og delmål, der giver mest værdi for dem og deres brugere i deres byggeprojekter.

”Verdensmålsbarometeret er et dialogredskab, som hjælper bygherrerne og deres rådgivere til at skabe et solidt, strategisk og målbart udgangspunkt i den tidlige fase af et byggeprojekt. Bygherren får vished for, at byggeriet får tænkt bæredygtigheden ind fra starten, og at projektet står på et godt og afklaret fundament, som alle involverede senere i processen kan referere til,” udtaler Graves Simonsen, projektchef i Bygherreforeningen.

Skønhed, rumlighed og helhedstænkning understøtter den bæredygtige udvikling

Arbejdet med verdensmålene er desuden en fantastisk mulighed for samtidig at løfte den arkitektoniske kvalitet, mener Dorte Sibast, udviklingschef i Arkitektforeningen:

”Verdensmålsbarometeret giver især mulighed for at reflektere over helheden – fra projekts samlede ressourceforbrug og CO2-aftryk til, hvordan byggeriet, landskabet eller byrummet understøtter sundhed, mangfoldighed, biodiversitet og så videre,” siger hun og uddyber:

”Verdensmålene er jo ikke bare 17 mål, men også 169 delmål, man skal forholde sig til. Så for os har det været vigtigt at udvikle et redskab, som rådgivere og bygherrer kan bruge til at bryde kompleksiteten ned og få en tidlig dialog om, hvad det er for bæredygtighedsmål, der har størst relevans for bygherrerne og deres bygge- og anlægsprojekter.”

En integreret del af fremtidens bygge- og konkurrenceprogrammer

Dialogredskabet er udviklet til brug i konkurrence- og byggeprogrammer, hvor den tidlige dialog og forventningsafstemning er nødvendig. Konkret bruges barometeret til at vægte hvert af verdensmålene som strategiske mål på en skala fra 0 til 5 point. Målene suppleres med en kort tekst som svar på 17 spørgsmål. Pointsystemet genererer herefter et let aflæseligt barometerdiagram, der viser prioriteringerne og dermed bygherrens eller projektets bæredygtighedsprofil. Det skaber overblik, sikrer fokus på bæredygtighed – og svarerne på de 17 spørgsmål kan direkte overføres i bygge- og konkurrenceprogrammerne.

Ambitionen er, at barometeret vil blive en integreret del af den tidlige dialog om verdensmålene i fremtidens projekter, så det bliver lettere at sikre et prioriteret fokus i hele processen og helt frem til, at det færdige byggeri er i drift.

Verdensmålsbarometeret er frit til rådighed for byggebranchen. Find det på www.verdensmålsbarometeret.dk

For yderligere information kontakt:

Dorte Sibast

Udviklingschef i Akademisk Arkitektforening

+45 26 71 90 17

ds@arkitektforeningen.dk

Fakta og baggrund

Verdensmålsbarometeret er udviklet af Arkitektforeningen og Bygherreforeningen med inspiration fra The UIA SDG Dhaka Decleration og Bygherreforeningens Manifest.
Verdensmålsbarometeret er støttet af Grundejernes Investeringsfond.

Tilmeld dig

Online-morgenmøde den 15. september kl. 08.15 – 09.00

Morgenmøde: Få FN’s verdensmål med i bygge- og konkurrenceprogrammer
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +