NYHED 04.11.20

Rambøll-rapport: Klimamæssigt kan det altid betale sig at renovere

En ny rapport udarbejdet af Rambøll for partnerskabet Renovering på Dagsordenen viser, at det klimamæssigt, og i de fleste tilfælde også totaløkonomisk, betaler sig at renovere en bygning frem for at rive ned og bygge nyt – det gælder alt fra enfamiliehuse til store offentlige byggerier.

Købmagergade 44-46 og 50 i København før renovering af BBP Arkitekter. Foto: Rambøll

Lars Autrup

Direktør

+45 29 69 52 12

lau@arkitektforeningen.dk

Byggeriet står for 30% af den samlede CO2-udledning i Danmark. For at nå regeringens 70%- målsætning i 2030, er det derfor helt afgørende at reducere CO2-udledningerne markant. Et nøglespørgsmål af største betydning for den grønne omstilling, er derfor, hvordan klimaregnskabet ser ud, når det gælder renovering af en bygning i sammenligning med nedrivning og opførelse af en ny bygning. Hvad vil være det mest CO2-venlige og det mest økonomiske?

Det har partnerskabet Renovering på Dagsordnen, som Arkitektforeningen er en del af, bedt Rambøll regne på. Og det er der kommet nogle banebrydende resultater ud af.

Analysen er baseret på studier af 16 faktiske enfamiliehuse, etageboliger, offentlige bygninger og erhvervsbygninger, der repræsenterer et bredt udsnit af bygningsfunktioner, materialevalg og lokationer. Studiet af de 16 cases sammenligner bygningernes klimaeffekt og totaløkonomi i henholdsvis tre renoveringsscenarier og et nybyggeriscenarie. Analysens resultater er desuden sammenholdt med en anden analyse, foretaget af Statens Byggeforskningsinstitut, samt anbefalingerne fra regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg.

Markante CO2-besparelser ved renovering

For samtlige casestudier viser analysen, at det både klimamæssigt og totaløkonomisk er mest fordelagtigt at renovere frem for at rive ned og bygge nyt. Ikke overraskende er de klima- og miljømæssige fordele størst i de mest omfattende renoveringer. Hvad der er mere overraskende er imidlertid, at de negative klima- og miljømæssige effekter af at rive ned og bygge et nyt erstatningsbyggeri af samme størrelse er 45-55 procent større i CO2-regnskabet, end hvis der i stedet gennemføres en markant renovering af bygningen.

”Resultaterne i Rambølls rapport understøtter os i en antagelse vi længe har haft om, at renovering ikke alene er vigtigt for at bevare vores kulturarv og bygninger af arkitektonisk kvalitet – det er også langt mere bæredygtigt at renovere frem for at bygge nyt, hvis man ser på det samlede CO2-regnskab. Det er utrolig vigtig viden og dokumentation, som viser, at det er helt afgørende at politikerne, såvel som arkitekter og bygherrerådgivere, får et øget fokus på renovering, så Danmark kan komme i mål med 70%- reduktionen af CO2-udslippet i 2030”, udtaler Lars Autrup, formand for Arkitektforeningen.

Vi skal rive langt færre enfamiliehuse ned og i stedet renovere dem

Analysen viser, at særligt de gennemgribende renoveringer af enfamiliehuse er fordelagtige både klimamæssigt og totaløkonomisk sammenlignet med nybyg. Nybyg af enfamiliehuse er markant dyrere end at renovere. Derfor er der tydeligt brug for, at politikerne sætter større fokus på at reducere nedrivninger af enfamiliehuse og i stedet skabe incitamenter til omfattende renoveringer.

Analysen viser også, at det offentlige byggeri kan opnå betydeligt lavere driftsenergi ved at energirenovere klimaskærmen . Det resulterer både i CO2-reduktion og lavere økonomiske omkostninger til drift. Over en 50-årig periode er det desuden betydeligt dyrere at bygge nye offentlige bygninger frem for at renovere. Offentlige bygherrer bør derfor rette et langt større fokus mod renoveringen af offentlige bygninger.

Download rapporten

 

Lars Autrup

Direktør

+45 29 69 52 12

lau@arkitektforeningen.dk

Renovering på Dagsordenen

Arkitektforeningen er en del af partnerskabet Renovering på Dagsordenen, som består af 12 af byggeriets centrale organisationer. Partnerskabet samarbejder om at sætte renovering på dagsordenen overfor offentligheden, politikere og byggebranchen.

Et af tidens store spørgsmål i bæredygtighedsdebatten er, hvordan vi på den ene side reducerer drivhusgasudledningen og på den anden side reducerer ressourceforbruget og affaldsproduktionen. I byggeriet betyder det blandt andet en debat om, hvornår man renoverer eller river ned og bygger nyt.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +