NYHED 13.03.23

Se eller gense MAA-frokost: Har parcelhuset en fremtid?

Hvordan kan parcelhuskvartererne fra 1960-75 være med til at afhjælpe klimaforandringerne og danne ramme om nye boformer og ’Det gode liv’ – uden at kompromittere bygningsarv og identitet? Charlie Steenberg, der er ph.d.-stipendiat og arkitekt MAA, fortæller om 64 kandidatstuderendes undersøgelse af ARCHIBO II i Ishøj.

Foto: Clara Martens

Kontakt

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Velfærdsstatens bygningsarv står over for radikale transformationer. Parcelhuskvartererne udgør en stor del af den eksisterende boligmasse, optager et stort areal, står for en stor del af CO2 udledningen, med få beboere pr. kvadratmeter. Hvordan kan parcelhuskvartererne fra 1960-75 være med til at afhjælpe klimaforandringerne og stadig danne rammen om ’Det gode liv’?

Det er karakteristisk for stort set alle parcelhuse, at de blev opført til en kernefamilie med mor, far og to-tre børn. ARCHIBO II i Ishøj danner stadig rammen om Det gode liv, men som i de fleste andre parcelhuskvarterer fra perioden er befolkningssammensætningen nu en anden.

Nu har 64 Kandidatstuderende på Kulturarv, Transformation og Restaurering undersøgt, hvorvidt de eksisterende hustyper kan transformeres under hensyntagen til både bygningsarv og identitet og samtidig danne rammen om nye boformer.

Til denne MAA-frokost fortæller Charlie C Steenberg, der er ph.d.-stipendiat og arkitekt MAA, om projektet. Spis din frokost ved skærmen og bliv klogere på parcelhuskvarterets fremtid.

Kontakt

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

OM MAA-frokost

Hver måned giver vi ordet til en MAA’er. Spis din frokost ved skærmen og få ny viden på 30 minutter.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +