NYHED 17.03.21

Tænketræf: Bliver klimaet glemt i den fysiske planlægning?

CONCITO og Arkitektforeningen afholdt den 2. marts virtuelt tænketræf med fokus på, hvordan vi indtænker klimaudfordringen i den fysiske planlægning. Du kan finde link til opsummering og optagelse af tænketræffet her.

Se eller gense hele arrangement: Bliver klimaet glemt i den fysiske planlægning

Anna Esbjørn fra CONCITO har lavet et blogindlæg med centrale pointer fra tænketræffet.

Introduktion til tænketræf den 2. marts

Danmark har et mål om at være klimaneutral i 2050. Det er ambitiøst, og vejen mod et fossilfrit samfund består af mange forskelligartede strategier, planer og indsatser, der skal understøtte delmålet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % i forhold til niveauet i 1990. På samme tid skal vi sikre vores kyster, byer og samfundsmæssige værdier mod de øgede vandmængder og det ekstremvejr, der følger med klimaforandringerne.

Indtil nu har betydningen af den fysiske planlægning for at nå klimamålene i 2030 og 2050 ikke haft den store bevågenhed, selv om den fysiske planlægning har overordentlig stor indflydelse på arealanvendelsen, byudviklingen, indretningen af vores byer og vores transportmønstre. En aktuel udfordring i den grønne omstilling er eksempelvis spørgsmålet om, hvordan mobiliteten for borgere og erhvervsliv sikres samtidig med, at miljøbelastningen herunder udledning af drivhusgasser fra transportsektoren mindskes.

En undersøgelse fra Aalborg Universitet (2017) har vist, at stationsnærhed har stor betydning for, om folk vælger kollektiv trafik eller ej, når de skal til og fra arbejde. Ved at sikre, at byudvikling ikke sker spredt og tilpasse det kollektive transportsystem til det regionale bymønster, kan biltrafik og dermed udledning fra transport og trængsel på vejene mindskes samtidig med, at luftkvaliteten i byerne forbedres. Men stationsnærhedsprincippet er kun et lovkrav i Fingerplanen i Hovedstadsområdet – hvordan med den fysiske planlægning i resten af landet?

En anden stor udfordring i byerne er de øgede mængder vand som følge af skybrud, stormflod, pressede åløb og stigende grundvand. Hvordan planlægger og indretter vi fremtidens byer, så vandet inviteres ind og anvendes som en ressource til at forskønne og skabe merværdi med frem for at være noget, der skal holdes ude? Er der brug for nye visioner og værktøjer til planlægning for vand i byerne?

Vi har inviteret tre by- og planfaglige eksperter til at sparke debatten i gang

1) ”Regional planlægning og klimadagsordenen” v/ Lars Autrup, direktør, Arkitektforeningen.

2) ”Byerne vokser – hvordan kan de planlægges, så vi samtidig reducerer CO2-udledningerne?” v/ Svend Erik Rolandsen, partner og byplanlægger, Grandville.

3) ”Vandet i Vejle – fra trussel til potentiale” v/ Lisbet Wolters, stadsarkitekt, Vejle Kommune.

Moderator: Anna Esbjørn, programleder for Fremtidens Byer, CONCITO.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +