NYHED 26.06.24

Sensing Earth – et samtalerum for paradigmeskiftet i arkitekturen

Man bemærker det i sprækkerne. Her, der og alle vegne. Et paradigmeskifte er på vej i arkitekturen og det byggede miljø. Et skifte fra et globaliseret produktions- og forbrugssamfund til en ny nænsomhed over for vores klode og naturen. Men hvad betyder skiftet for vores forestilling om det gode liv? Hvordan taler vi om det – og hvad betyder det for arkitekturen og de rammer, den skabes indenfor? Det undersøger projektet Sensing Earth i en samtalerække, en tekstsamling og en udstilling.

Magrethevej 14a. Foto: gruppe-aja

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Den nye bevidsthed om byggeriets aftryk på kloden har ført til et begyndende skift i den arkitektoniske praksis, som baserer sig på en langt større bevidsthed om forbruget af jomfruelige materialer og arealer – og på meget mere genbrug, cirkulerende ressourcer og transformation af eksisterende bygninger. Og med det følger en ny æstetik og forståelse af arkitektonisk kvalitet.

Fra kulturel forandring til ændret adfærd

Projektet Sensing Earth, som er en del af Arkitektforeningen og Dreyers Fonds initiativ Agenda Earth, forsøger at indkredse, sætte ord på og skubbe til disse nye tendenser ved at etablere et nyt samtalerum, der tager udgangspunkt i de strømninger, vi er vidne til i dansk arkitektur.

”Med Sensing Earth ønsker vi at italesætte paradigmeskiftet og pege på den forskydning, der sker af de kvalitative værdier i arkitekturen. Paradigmeskiftet handler både om et systemisk og om et eksistentielt skifte, fordi det introducerer en ny måde at være i verden på, med en større bevidsthed om vores sameksistens med naturen og alle dens arter. Det, oplever jeg, øger sensitiviteten blandt arkitekterne i øjeblikket, og det vil føre til andre valg i hele byggeindustrien og dermed også en ny æstetik”, fortæller kunsthistoriker og ph.d. Marianne Krogh, som står i spidsen for Sensing Earth, og hun fortsætter:

”Ved at skubbe til en kulturel forandring – diskutere nye værdier, æstetik, arkitektonisk kvalitet med videre – kan der opstå en anden adfærd og forestilling om ’det gode liv’. Det er det, vi ønsker at etablere en samtale om, der starter i faget og skal række langt ind i samfundet”.

Fire samtaler, en tekstsamling og en udstilling

Forudsætningen for en kulturforandring er, at vi kan sætte sprog og billeder på, hvad det er for en fremtid vi ønsker. Hvordan skal vi bygge og bo, når vi ikke kan fortsætte, som vi plejer? Hvad er det, der med bevidstheden om klodens kritiske tilstand, skaber værdi? Og hvordan forpligter vi os planetært over for hinanden i arkitektfaget, byggeriet og samfundet?

I den første ud af fire samtaler kommer vi ind på, hvilke begreber og refleksioner, der kan indfange og beskrive det paradigmeskifte, vi ser i disse år. Anden samtale kredser omkring samfundets betingelser, og hvilke rammer arkitekturen har brug for, når nye løsninger skal implementeres. I tredje samtale spørger vi, hvordan vi skal bygge uden at bygge nyt. Kan vi forpligte os planetært over for hinanden og mødes i en fælles bestræbelse, der rækker ud over individet, tegnestuen samt diverse konkurrenceparametre? Sidste samtale samler op og søger svaret på, hvordan fremtidens arkitektoniske praksis ser ud – og hvad det kræver af handling.

Samtalerne følges op af tekstsamlingerne, Sensing Earth, som dykker videre ned i temaerne og samler op gennem interviews, kritik og essays af danske og internationale arkitekter og relaterede fagfolk.

Siden vil temaet blive fulgt op af et åbent call og en udstilling med udgangspunkt i en bygningstransformation.

En del af en større indsats

Sensing Earth er et projekt under Agenda Earth, et større initiativ, der sætter ord og billeder på fremtidens byggede miljø og landskaber og skubber til de lovgivningsmæssige rammer, der skal muliggøre det. Initiativet drives af Arkitektforeningen og udvikles løbende i samarbejde med Dreyers Fond og Advokatsamfundet – og er støttet af Dreyers Fond. Samtalerækken og tekstsamling i Sensing Earth er støttet af Statens Kunstfond og ledet af ph.d. Marianne Krogh i samarbejde med arkitekt og kurator Chrissie Muhr.

Sæt kryds i kalenderen

Samtalerækken ‘Sensing Earth – en ny kontrakt med Jorden’ afholdes på forskellige venues i København og omegn.

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

gruppe-aja anlægger havesti med afskæringer af fortovsfliser fra lokalområdet ved hus 14a på Magrethevej. Foto: Julie Lecuelle, gruppe-aja.

Sprog – hvordan kan vi tale om arkitekturen?

Tirsdag den 10. september 2024, kl. 16:30-18. Derefter hang-out.

Hvilke begreber og refleksioner kan indfange og beskrive det paradigmeskifte, vi ser i disse år? Et skifte i værdier, forståelser og erfaringer på baggrund af en større klimabevidsthed generelt, og et skifte i værdier, strategier, metoder og praksisser i arkitekturen specifikt. Vi undersøger hvilke ord og begreber det giver mening at anvende for at kunne forstå arkitekturen i en anden livsverden end den modernistiske i en panelrække med ekspertise fra en række forskellige fagområder.

Mød blandt andre Stine Christiansen, arkitekt MAA, OS Arkitekter; Cecilie Rübow, professor i antropologi, KU; gruppe-aja, arkitektgruppe; Peder Frederik Jensen, forfatter og bådebygger, og Emmy Laura Perez Fjalland, kulturgeograf og forfatter.

Læs mere og tilmeld dig

Samfundets betingelser – hvilke rammer har arkitekturen brug for?

Tirsdag den 29. oktober 2024, kl. 16:30-18, derefter hang-out.

Mange arkitekter har et ønske om at implementere de nødvendige forandringer i deres praksis, men gang på gang støder de på forhindringer af lovmæssig, økonomisk og politisk karakter. Hvilke nye rammer har arkitekturen brug for, og hvordan kan de blive til virkelighed? Vi ser nærmere på reparation og transformation som et alternativ til nedrivning og diskuterer den betydning, som nye praksismodeller nødvendigvis må få for de juridiske og ansvarsmæssige fordelinger mellem arkitekter, bygherrer og andre.

Mød blandt andre Kasper Panum, arkitekt MAA, Panum & Kappel; Karsten Gori, arkitekt, Leth & Gori; Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen og Lisbeth Ottosen, professor på DTU (bæredygtige materialer).

Læs mere og tilmeld dig.

Praksis – hvordan skal vi bygge?

Tirsdag den 10. december 2024, kl. 8.30 –10. Morgenkaffe er klar fra kl. 8.00.

NB! Arrangementet foregår på engelsk.

Hvordan skal vi bygge uden at bygge nyt? På baggrund af de foregående samtaler om sameksistens, planetarisk sensibilitet, det gode liv, bevaring & transformation samt nye praksismodeller vil vi indkredse en ny ansvarlighed, etik og æstetik som et forpligtende fællesskab samt muligheden for en social og politisk agens. Hvad bliver arkitektens rolle i en ny virkelighed, hvor sans for retfærdighed og planetært fællesskab er centralt? Og hvad kan vi bruge affekt, begær og sansning til i en tid, som i den grad er karakteriseret af en forestillingskrise?

Mød arkitekt MAA Justine Bell, Djernes & Bell og Markus Miessen, ‘Professor of Urban Transformation’ på universitetet i Luxembourg, som moderer samtalen. Tjek programmet for opdatering af de øvrige paneldeltagere senere.

Læs mere og tilmeld dig

Call to action! – Arkitekturens sprog, rammer og praksis: perspektiver og agens

Tirsdag den 18. marts 2025, kl. 16:30-18, derefter hang-out.

NB! Arrangementet foregår på engelsk.

Debatter er afgørende for at kunne udveksle viden, sætte ideer i spil og at lade ny viden sprede sig som ringe i vandet. Alligevel mangler der nogle gange en brobygning mellem denne form for vidensudveksling og egentlig handling samt konsekvenser for praksis. Reception og præsentation af tre redskaber, der er et resultat af samtaleserien.

Mød Markus Miessen, ‘Professor of Urban Transformation’ på universitetet i Luxembourg, professor ved jura Thomas Gammeltoft-Hansen, Københavns Universitet, og forfatter og billedkunstner Amalie Smith, som modererede de tre forrige samtaler.

Læs mere og tilmeld dig her

 

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +