NYHED 15.12.21

Stor spredning blandt de fem nominerede til Årets Arne 2022

Fem værker er nomineret til de københavnske arkitekters eftertragtede pris, Årets Arne 2022, og de spænder fra byrum over restaureringer til nyopførte bygninger. De nominerede værker udfolder dermed ikke blot arkitektfaglighedens mangefacetterede opgaveportefølje, men viser også den brede værdsættelse af alle fagets aspekter blandt Arkitektforeningens medlemmer.

Nyt byrum og ny indgang fra Skolevej til Bispebjerg Kirkegård af VEGA Landskab ApS. Foto: Astrid Rasmussen

For aftale om interview eller billedmateriale:

Signe Frøkiær

Kommunikationsmedarbejder

+45 53 58 80 53

sf@arkitektforeningen.dk

Når den åbne indstilling til Årets Arne skydes i gang hvert år i oktober, kan alle storkøbenhavnske værker indstilles, så længe de er opført inden for det seneste år. De få kriterier giver plads til mangfoldige fortolkninger af arkitektonisk kvalitet, og det er med til at at udløse det brede felt af nominerede, som vi ser i år, mener Morten Birk fra Arkitektforeningen København.

”Med denne pris sammenligner vi forskelligartede værker på tværs af vilkår som funktion, størrelse og budget. Det eneste kvalitetskriterium er værkernes kvalitet som arkitektur, og derfor er det en kæmpe kollegial anerkendelse af være blandt de nominerede,” siger han.

Fra ungdomsklub til kirkegård

Omdannelsen af byrum har været i høj kurs i såvel nomineringer som vindere af prisen i de seneste år. Det gælder også i år, hvor såvel fornyelsen af Reventlowsgade af JUUL | FROST Arkitekter som den nye indgang til Bispebjerg Kirkegård af VEGA Landskab er nomineret.

Sidste år var en opmærksomhed på det historiske et gennemgående træk blandt de nominerede værker. Det viser sig igen i år, hvor Lundgaard & Tranberg Arkitekters restaurering af Arbejdermuseet er en af medlemmernes favoritter.

Desuden er to nyopførte værker repræsenteret blandt de nominerede. Praksis Arkitekter har i Ny Østergade i Indre By opført en klassisk københavnerejendom med lejligheder og erhverv, mens Primus Arkitekter har stået bag fritids- og ungdomsklubben Tempeltræet på Frederiksberg.

For aftale om interview eller billedmateriale:

Signe Frøkiær

Kommunikationsmedarbejder

+45 53 58 80 53

sf@arkitektforeningen.dk

Spørgsmål til prisen:

Morten Birk, medlem af Arkitektforeningen København
41 70 16 91
mjor@kglakademi.dk

En demokratisk proces og anerkendelse fra faget

Årets Arne skiller sig ud i landskabet af arkitekturpriser ved, at alle kan kan give deres bidrag i løbet af processen. Indstillingen af forslag er åben for alle og en-hver. Blandt de indstillede nomineres dernæst fem værker af Arkitektforeningens medlemmer. Forud for kåringen af en vinder inviteres offentligheden desuden med til arrangementet Fejring og Kritik, hvor de nominerede værker præsenteres og diskuteres af juryen og særligt inviterede gæstekritikere.

På den måde bliver Årets Arne både en hyldest til fremragende arkitektur og en lejlighed til at diskutere, hvad fagets udøvere forstår ved kvalitet.

Kåring af vinderen af Årets Arne og Årets Lille Arne 2022 sker ved nytårskuren i Arkitektforeningen København d. 28. januar 2022.

 

De 5 nominerede

Fakta om Årets Arne

Årets Arne er siden stiftelsen i 2007 årligt blevet uddelt af Arkitektforeningen København. Prisen er opkaldt efter den danske arkitekt Arne Jacobsen, som blandt andet står bag værker som Nationalbanken og Rødovre Rådhus.
Hovedprisen Årets Arne gives til opførte værker, der har løftet arkitekturen i hovedstadsområdet i det forgange år.
Endvidere uddeles initiativprisen Lille Arne.

Fornyelse af Reventlowsgade – Fra bagside til byrum

Stor fornyelse af Reventlowsgade giver tryghed og 574 nye cykelstativer: Fornyelsen har løst udfordringer med flow, cykelparkering samt trafikafvikling og sikrer at byrummet er trygt, sammenhængende og indbydende. Byrummet bygger videre på Vesterbros identitet: Belægninger, træer og belysning giver et kvalitetsmæssigt løft og skaber følelsen af et samlet byrum. Københavner-fortovet spænder fra facade til facade, og det giver øget pladsfornemmelse. Cykelparkeringspladserne er placeret på ”øer”, der markerer hvor cyklen skal parkeres og øges markant til 730 cykelstativer for at fremme cyklisme.

AF

Arkitektur og landskab: Juul Frost Arkitekter
Ingeniør: Rambøll & Moe
Bygherre: Københavns Kommune, Banedanmark

Ny Østergade

Aftrykket af skiftende tider er væsentligt for bycenterets tiltrækningskraft. Bygningen er arkitektonisk forståelig, fordi den trækker på erfaringer fra de omkringliggende bygninger. Samtidig moderne og grøn i kraft af taghavens træbeplantning, der træder frem i gadebilledet. Ny udadvendt detailhandel, moderne kontorer og attraktive boliger færdiggør Ny Østergade. Facadens offentligt/private dobbelthed er fremhævet ved, at pladsdannelsen ved hjørnet lader det offentlige rum trænge ind og karnappen lader det private rum træde ud. Intentionen er at udtrykke en tæt sammenhæng mellem bygningen og byen.

AF

Arkitektur: Praksis & arkitekt Carsten Juel-Christiansen (1944 – 2019)
Taglandskab: 1:1 Landskab
Ingeniør: Henry Jensen A/S
Entreprenør: HHM A/S
Bygherre: Morten Boll

Nyt byrum og ny indgang fra Skolevej til Bispebjerg Kirkegård

I et enkelt greb er 40 meter af den lange mur langs Skoleholdervej trukket tilbage fra fortovet, og skaber en lomme i byen, med en fin visuel kontakt til kirkegårdens store grønne rum. De to nye murstykker er placeret på hver side af en eksisterende sti, hvor de skaber nye indgange og ubesværet binder bevægelsen på kirkegården sammen med byens flow. Murstykkerne oplyses i kombination med et let strejflys fra masten og forvandler byrummet til ’pejsestue’ under de store træers løvtag.

AF

Arkitektur og landskab: VEGA Landskab ApS
Ingeniør: Troelsgaard Rådgivende Ingeniører
Lys: A/S Lightscapes
Bygherre: Københavns Kommune, Områdefornyelsen Nordvest

Restaurering af Arbejdermuseet

Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygning fra 1879 er et enestående vidnesbyrd om den danske arbejderbevægelses opståen og udvikling. Bygningen er løbende blevet udvidet og udsmykket, som et direkte billede på Arbejderbevægelsens tiltagende magt. Det giver et levende og sammensat udtryk med elementer fra forskellige stilperioder. Originale bemalinger er blevet konserveret og rumlige sammenhænge genetableret. Dekorationer, ådringer og marmoreringer er blevet genskabt. Et nyt lyd- og belysningsprojekt formidler og stemningssætter rummene, mens en usynlig energirenovering optimerer indeklimaet.

AF

Arkitektur: Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S
Rådgivende ingeniør: Martin Funch Rådgivende Ingeniører ApS
Lysdesign: Fortheloveoflight
A/V design: Taintec
Lydkunstner: Vontrapp
Grafisk design: Nanna Arnfred
Konservator: Nationalmuseets konservatorer
Bygherre: Arbejdermuseet

Tempeltræet – Villaen og Trappen

Bygningen er en infill i en tæt, kompleks bymæssig sammenhæng. Referencen er den frederiksbergske hjørnebygning med tårnet. Bygningen er tilpasset naboernes forskellige højder for at danne en sluttet og helstøbt karré. Indretningen og disponeringen låner inspiration fra den store villa. Rygraden i huset er trappen i egetræsparket. Høje træpaneler glider i facaden ud i dybe siddenicher. Trappeforløbet afsluttes i det kreative værksted, hvor det store buede hjørnevindue giver udsigt over byens tage. Byggeriet er DGNB guld-certificeret og facaden er opbygget i trækassetter beklædt med skaller af genbrugstegl.

AF

Arkitektur: Primus Arkitekter
Landskab: Sted By- og Landskab
Ingeniør: Okholm ingeniører ApS
Entreprenør: Adserballe og Knudsen
Bygherre: Frederiksberg Ejendomme

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +