NYHED 02.07.19

Stud.arch.MAA Maria Væggemose modtager bachelorlegatet

Arkitektforeningens bachelorlegat blev fredag uddelt til stud.arch.MAA Maria Væggemose fra Arkitektskolen Aarhus, der ikke alene har skabt et overbevisende og arkitektonisk stærkt bachelorprojekt, men også været med til at styrke det faglige niveau på uddannelsen.

Illustration fra projektet 'Litteraturens Hus' af stud.arch.MAA Maria Væggemose

I år har fem projekter været indstillet til Arkitektforeningens bachelorlegat i Aarhus. Blandt projekterne er der stor variation i både temaer, kompleksitet og lokalitet, og sammen viser de med al tydeligelighed det store faglige spænd og den brede tilgang til arkitektur, der er på Arkitektskolen Aarhus lige nu.

Arkitektforeningens bachelorlegat handler ikke kun om det endelige resultat, men i lige så høj grad om at tilgodese én eller flere studerende, der gennem studiet har udvist en evne til proces og samarbejde og udnyttet deres kreative talent til fulde.

Bachelorlegatet tildeles i år stud.arch.MAA Maria Væggemose, der med udgangspunkt i det centrale Aarhus har skabt det modige og interessante projekt ‘Litteraturens Hus’, som man med det samme bliver betaget af. Projektet lægger sig tæt op ad bygningstypen ’bibliotek’, men i en fortolkning der har langt større fokus på det at læse, studere, formidle og diskutere litteratur, end det vi kender fra nutidens folkebiblioteker, som mere og mere forlader den position.

Om legatet

Arkitektforeningens Bachelorlegat tildeles én eller flere stud.arch.MAA, der i deres studie har udvist en evne til proces, samarbejde og kreativitet.

I Arkitektforeningen ønsker vi at hædre studerende, som gennem deres arbejde har været med til at styrke det faglige niveau på uddannelsen, og som har været til inspiration for deres medstuderende.

Legatet er på 15.000 kr. og uddeles på hhv. Kunstakademiets Arkitektskole (KADK) i januar og Arkitektskolen Aarhus i juni.Legatet skal anvendes til videreuddannelse eller studierejse.

Illustration af projektet ‘Litteraturens Hus af Maria Væggemose

Stud.arch.MAA Maria Væggemose

Engageret, målrettet og ambitiøs

I Arkitektforeningen er det vigtigt for os at være ’sammen om arkitekturen’. God arkitektur opstår aldrig i et vakuum, men i samspil mellem funktion, kontekst og mennesker. Derfor mener vi, at det er vigtigt at hædre de studerende, der har fokus på den gode proces, det gode samarbejde, det stærke faglige miljø, og som samtidig formår at skabe et spændende og relevant projekt. I begrundelsen for valget af Maria Væggemose fremhæves netop denne store forståelse for arkitektoniske processor og metode samt evnen til at være vedholdende i sit arbejde.

Legatudvalget fremhæver desuden, at Maria Væggemose med sit bachelorprojekt viser et veludviklet æstetisk blik og en høj grafisk forståelse. Hele projektet og materialet er overbevisende præsenteret med smukke tegninger og collager.

”Maria Væggemose har på fornemmeste vis formået at favne programmets introverte funktioner sammen med de publikumsorienterede funktioner i én bygningsmasse. Inspirationen er blandt andet hentet fra de akustiske kvaliteter i henholdsvis kirkerummet og krypten, og Marias smukke proces kulminerer i et forbilledligt projekt, der demonstrerer en højt udviklet fornemmelse i detaljen, rumligt og i den bymæssige skala,” lyder det fra arkitekt MAA og underviser Nella Maria Konnerup Qvist, der har været vejleder på projektet.

Det bemærkes også, at Maria Væggemose er engageret, målrettet og ambitiøs. Hun formår at tilegne sig en masse ny viden og give den viden videre til sine medstuderende, så det faglige niveau styrkes, samtidig med at hun bevarer roen og holder stressniveauet nede under hele forløbet.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +