NYHED 03.10.22

Film: Tre samtaler om stedsans

Kom med til tre samtaler, som hver på deres måde stiller skarpt på årets tema for Arkitekturens Dag – 'stedsans'. Fra bevaring og videreførelse af kulturhistorien og stedets særlige ånd til planlægning med blik for vandets veje.

Vestbyen i Vejle har stedsans. Foto: Jonas Petri

Kontakt

Katrine Østergaard Bang

Planfaglig konsulent

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

‘Stedsans’ er temaet for dette års Arkitekturens Dag.

I en tid med et akut behov for at udvikle byer, byggerier og landskaber med øje for klima og bæredygtighed, og en bevægelse mod det lokale, er der kommet et fornyet fokus på stedets kvaliteter, naturressourcer og kulturarv blandt arkitekter, planlæggere og bygherrer. Alt dét, som beriger og berører os og giver stedet identitet og ånd. Stedsans er en tilgang, der betyder, at man udvikler og bygger med sans for stedets særlige identitet, kvaliteter og udfordringer  – dét særlige, der gør det enkelte sted til lige præcis sit sted og ikke til andre steder.

Kom med til tre samtaler, som hver på deres måde stiller skarpt på årets tema for Arkitekturens Dag – ‘stedsans’. Fra bevaring og videreførelse af kulturhistorien og stedets særlige ånd til planlægning med blik for vandets veje. Se med nedenfor.

Vestbyens særlige stedsans

De seneste årtier har byvækst og fortætning af vores bykvarterer udvisket dele af vores fælles kulturhistoriske fortællinger, som er vigtige for vores egen forståelse og fællesskaber – en udvikling, der samtidig skubber til den sociale balance i byerne og udfordrer vores planlægningspraksis. Denne udfordring findes i alle større byer. Og særligt er mange af vores tidligere arbejderkvarterer, hvor social mangfoldighed og blandede funktioner har været et vilkår, kommet under pres.

Så hvordan sikrer vi de vigtige kulturhistoriske fortællinger og en social og funktionel blandet by, samtidig med at vi forsat udvikler vores byer?

Mød Kasper Albrektsen, erhvervs-ph.d-stipendiat og arkitekt, Arkitektskolen Aarhus, og Lisbet Wolters, stadsarkitekt og klimachef i Vejle Kommune til en samtale om forskningsprojektet ’Strategisk bytransformation med afsæt i kulturhistoriske værdier: omdannelse af byernes arbejderkvarter’.

Hør om arbejdet med Vestbyen i Vejle, som skal lede til en øget forståelse af arbejdet med strategisk byudvikling og bytransformation med afsæt i de immaterielle og strukturelle værdier frem for blot de fysiske kvaliteter.

Kontakt

Katrine Østergaard Bang

Planfaglig konsulent

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

Stedsans på Sydhavnen

En bydel, der vokser nedefra og op – indefra og ud – og skabes med passion, mangfoldighed, mod og omsorg for hinanden og for byen. En bydel, der er sammensat af mange forskelligartede brikker og udgør et smukt, levende og mangfoldigt billede, hvor forskellighederne dyrkes, og kontrasterne giver dynamik.

Det er visionen for Sydhavnskvarteret i Aarhus, som netop nu er under udvikling i et tæt samarbejde med de lokale aktører. Målet er en nyfortolkning og modernisering af områdets nuværende charme og karakter, der bygger videre på og udviser respekt for stedets ånd med alle dets unikke og ikoniske elementer.

Mød Line Toft, direktør, urbanist og arkitekt MAA MDL, Labland, og salgs- og udviklingschef Peter Thorsgaard fra A. Enggaard, og hør om udviklingen og arbejdet med de otte delstrategier, som tilsammen skal realisere visionen for fremtidens Sydhavnskvarter ’Sammen om Sydhavnen’.

Stedsans og vandets veje

Vandet kommer! Det hører vi ofte, og alle kommuner forholder sig på forskellig vis til klimatruslen og forventningen om stigende havvand, øgede mængder regn og hyppigere ekstremhændelser, der sætter den etablerede infrastruktur under pres.

Så hvordan forbereder vi os på vandets komme? Hvordan kan vi arbejde med vandet og naturen snarere end imod? Og hvilken rolle kan landskabsarkitekterne spille i den grønne omstilling af vores byer – altså den omstilling, hvor vi ikke længere føler os hævet over naturen, men planlægger på dens præmisser?

Mød landskabsarkitekt MAA og ph.d Kristine Holten Andersen samt hydrogeolog Nikolaj Kruse Christensen ved Viby Rensningsanlæg syd for Aarhus til en samtale om deres samarbejde omkring gentænkningen og genfortællingen af området. Et område, der i de kommende år mister sin funktion som vital infrastruktur, når rensningsanlægget flytter til Aarhus Havn. Hør om stedets historie og de særlige udfordringer, der ligger i byen netop her, og om de potentialer, der ligger i samarbejde på tværs af forvaltninger og i landskabsarkitektens tilgang og metode.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +