NYHED 13.09.22

Unge arkitekter vil forandre verden og forventer det samme af deres arbejdsplads

Den nye generation af arkitekter vil forandre samfundet. For dem er det altafgørende at arbejde et sted, hvor arbejdsforholdene er i orden og klimaet i fokus. Det viser en ny undersøgelse, som Arkitektforeningen har fået lavet i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige Akademi, Arkitektur, Design og Konservering.

Charlotte Gade

Projektleder

+45 30 85 90 17

chg@arkitektforeningen.dk

”Man kan slet ikke skille det arkitektfaglige og politiske. Som arkitekt påvirker man samfundet med sin faglighed – og det er man nødt til at tage ansvar for”, udtaler Louise, 26-år og studerende på Arkitektskolen Aarhus.

Den opfattelse er hun ikke alene om. I undersøgelsen ”De yngre arkitekters værdier og holdninger til deres fag”, foretaget for Arkitektforeningen og de to arkitektuddannelser, er konklusionen klar: Unge arkitekter kobler deres faglige virke tæt sammen med, hvordan de kan forandre verden til det bedre. Men de forventer også, at deres arbejdsplads eller kommende arbejdsplads tager samfundsmæssigt ansvar. Ikke alene i deres professionelle virke men også i deres adfærd. Det gælder både i forhold til klima, bæredygtighed og arbejdskultur og arbejdsforhold.

Det arkitektfaglige er politisk

I undersøgelsen er de yngre arkitekter blevet spurgt til værdier og holdninger, der knytter sig til henholdsvis samfundet, arbejdspladsen, prestige, løn og deres faglighed i forhold til deres egen udvikling samt udviklingen af arkitekturen. Forhold, som de unge arkitekter kobler tæt sammen.

Som det mest toneangivende i forhold til samfundet har hele 71% af deltagerne svaret, at det er ”afgørende vigtigt” at arbejde et sted, der har fokus på klima og miljø. Dette betragtes nærmest som en uadskillelig del af arkitektfagligheden og arkitektens ansvar for at bidrage til at nedsætte byggeriets enorme aftryk på klimaet.

”Det billede undersøgelsen giver hænger godt sammen med det, vi oplever. Vi har ikke set en generation, som er mere politisk siden 70’erne. De unge arkitekter, der kommer ud i dag, er drevet af en passion og en ild efter at forandre verden til et bedre sted og sikre, at der også er plads til de kommende generationer,” udtaler Jakob Brandtberg Knudsen, dekan for Arkitekter, Det Kongelige Akademi, Arkitektur, Design, Konservering.

Og Kristine Leth Juul, prorektor Arkitektskolen Aarhus, er enig:

”Det overrasker mig ikke, at de unge arkitekter brænder så meget for at forandre samfundet gennem deres arkitektur, og at emner som grøn omstilling og bæredygtighed fylder så meget. Det ser vi også, når de studerende arbejder med deres pro-jekter her på skolen. Det glæder mig, at vores unge arkitekter også vil være med til at gøre verden til et bedre sted, og jeg er sikker på, at de kan bruge arkitekturen til at trække udviklingen i den rigtige retning,” siger hun.

Arkitektbranchen har et blakket ry blandt de unge

De unge arkitekter er ikke kun drevet af ambitioner for klima og miljø, men har også et skarpt øje for virksomhedernes kultur og ansættelsesforhold. Hele 90% af de yngre arkitekter, der har deltaget i undersøgelsen, svarer, at det er ”afgørende vigtigt”, at der er ordentlige arbejdsforhold for medarbejdere og praktikanter. Ved første øjekast kan det se ud til, at de yngre arkitekter er stærkt optaget af klassiske lønmodtager-forhold.

Gennem uddybende interviews med udvalgte deltagere i undersøgelsen kom det imidlertid frem, at ordentlige og trygge arbejdsforhold står højt på de unges fagpolitiske dagsorden. Dels fordi de mener, at det er en forudsætning for at kunne arbejde kreativt og professionelt som arkitekt. Dels fordi de anser arbejdsvilkårene for yngre arkitekter som et stort problem i arkitektbranchen.

Når de unge arkitekter taler om ordentlige arbejdsforhold, er det arbejdskulturen, samarbejdsånd, overholdelse af aftaler og det at have en lydhør chef, som vægtes højt i undersøgelsen. ”At få en høj løn” er ikke afgørende vigtig, men som en af deltagerne udtrykker det: ”skal lønnen dybest set være rimelig”.

De unges fokus på arbejdsforholdene kommer ikke bag på Arkitektforeningens direktør Lars Autrup:

”Vi har netop lavet undersøgelsen, fordi vi havde nogle antagelser om, at de unge arkitekter vægter andre værdier end de tidligere generationer på arbejdsmarkedet – og kæmper nogle værdikampe, som både handler om ligestilling og ordentlige forhold blandt andet for praktikanter,” siger han og fortsætter:

”Med undersøgelsen har vi fået en anledning til at starte en mere kvalificeret dialog både med arbejdspladserne – men også med bygherrer og andre parter, der sammen med den nye generation skal forme fremtidens samfund.”

Lars Autrup, understreger, at undersøgelsesresultatet skal ses som strømpile for de yngre arkitekters værdier og holdninger.

Læs meget mere om de yngre arkitekters værdier og holdninger i rapporten nedenfor,  som blandt andet også viser, at de yngre arkitekter er drevet af faglig passion, og at det at arbejde for og med de rigtige værdier er entydigt vigtigere for deltagerne i undersøgelsen, end både at være ansat på en prestigefyldt arbejdsplads eller at få en høj løn.

Charlotte Gade

Projektleder

+45 30 85 90 17

chg@arkitektforeningen.dk

Se resultaterne af undersøgelsen

Gå til rapporten

Fakta om Undersøgelsen

Undersøgelsen og de efterfølgende fokusgrupper er designet og gennemført af Tine Lange, Responsible Assets, og Søren Schultz Jørgensen, Kontrabande.

Undersøgelsen er foretaget gennem et webbaseret spørgeskema i foråret 2022, som blev sendt ud til 1.232 personer, heraf 639 personer, der er dimitteret inden for de seneste tre år, samt 539 studerende på de to arkitektuddannelsers kandidatdel.

I alt 160 personer gennemførte undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 13.

Med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsens resultater er der gennemført to fokusgrupper – én med dimittender og én med studerende – for at få uddybet undersøgelsens besvarelser.

Læs mere om undersøgelsesdesignet og repræsentationen i rapporten.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +