NYHED 25.02.20

Vær med til at sætte retningen

Bliv medlem af Arkitektforeningens repræsentantskab og vær med til at sætte retningen for det faglige fællesskab. Der er valg til fire lokalledelser på de kommende årsmøder i Øst-, Vest- og Nordjylland samt København.

I repræsentantskabet får du indflydelse i to år ad gangen (studenterrepræsentanter dog kun ét år ad gangen), du bliver en del af repræsentantskabet og lokalledelsen og får adgang til et stærkt fagligt netværk.

Gennem din deltagelse bidrager du til fagets udvikling. Du er med til at skabe gennemslagskraft blandt beslutningstagere og meningsdannere, så vilkårene for både medlemmer og arkitekturens påvirkes. På et helt personligt plan får du erfaring med strategiarbejde, politiske processer og formidlerrollen, ligesom du udvikler din evne til at uddelegere og sikre et aktivt bagland. Kompetencer og færdigheder, der er med til at udvikle din faglighed.

Det kan være gennem arrangementer og debatter, I skaber gennem faglige netværk eller foreningens øvrige udvalg og nævn.

Ledelserne i lokalafdelingerne mødes typisk mellem seks og ti gange årligt. Desuden deltager du i de to årlige repræsentantskabsmøder/ samlinger, hvor du også kan stille forslag til nye beslutninger.

Du kan stille op direkte på årsmødet i din lokalafdeling, men giv gerne din lokalledelse et praj inden, og tag meget gerne kontakt til dem, så de kan fortælle mere om indhold, omfang osv.

Valg og årsmøder

  • Vestjylland den 10. marts: tre ordinære medlemmer
  • Nordjylland den 11. marts: 4 ordinære medlemmer
  • Østjylland den 12. marts: 2 studentermedlemmer
  • København den 17. marts: 2 studentermedlemmer

Der er desuden årsmøder i Sydjylland, Østifterne og Bornholm. Find dem alle herunder:

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +